Четврток, 20 Јуни 2019    Печати
Европската цивилизација започнува од Пелагонија

Screenshot 13-13Discovery : Првата плескавица е произведена во Македонија пред 6.000 години

Првата плескавица во светот е направена пред 6.000 години во Македонија или, поточно, во Пелагонија, во времето на неолитот. Ова е одговорот на експертите од телевизискиот канал Дискавери, на кои во рубриката „Сакам да знам“ им било поставено прашањето за староста на плескавицата.

Иако ова е стара информација сепак заслужува да се потсетиме на неа.

Станува збор за нешто што е потврдено при испитувањето на неолитските артефакти пронајдени на нашите простори и тука нема место за сомневање,велат експертите. И американската историчарка на уметноста Марија Гимбутас е убедена дека европската цивилизација започнува од Пелагонија. Тврдењето го поткрепува со староста на артефактите пронајдени во овој регион.

https://bulevar.mk/discovery-prvata-pleskavicza-e-proizvedena-vo-makedoni%D1%98a-pred-6-000-godini/