Понеделник, 16 Март 2020    Печати
ВАЖНО!!!!!!! за колегите од Р.М
Синиша Дукоски
 ·
Facebook статус на доктор Синиша Дукоски кој работи во Бугарија:
 
ВАЖНО!!!!!!! за колегите од Р.М

По однос на терапијата за Covid19 , последна информација од Националната Асоцијација на колегите од СМП Р.Франција , пред малку на e-mail ги добивме следните препораки:

1.Прием на нестероидни препарати ( Профенид , Нурофен ,Диклофенак) го зголемува ризикот од компликации при заразени од Covid19 ХИПОТЕЗА!!!

2.Лекувајте COVID 19 со антивирусен коктел ( Дарунавир или Липонавир) + Ритонавир + Тамифлу + Хидроксихлорофин 2х200 мг + Цефтаролин

3. Без кортикостероиди - ако е неопходно само дози на норадреналин над 0.7мкг/кг ( Хидрокортизон 4х50 мг ) за неколку дена .

4.Се ограничуваат и.в системи , се зголемуваат дози на норадреналин.

5.Ако се стигне до интубација : не користете долго време неинвазивна вентлација , ако сатурацијата остане под 95% или pO2/fi под 200 ( со или без ДЧ над 25-20 мин) при Fi60% с CPAP-шлем скед 15-30 мин интубирајте веднаш/Ниски диш.обеми 6-4 мл/кг со минимален број вдишувања за да се стигне на Ph над 7.2 PEEP ( 13-15 cm H2o)
Минимални ректурнмент маневри , комплајнсот е добар , ( белите дробови лесно се вентилираат) Pplat e под 25-27 см H2Oи и 13 см H2O.