Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Mon, 19 Mar 2018 01:13:26 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Известување до сите задгранични секции на ВМРО-ДПМНЕ за усвојување и прогласување на првиот демократски Устав на македонската држава http://mn.mk/dosiea/14306-Izvestuvanje-do-site-zadgranicni-sekcii-na-VMRO-DPMNE-za-usvojuvanje-i-proglasuvanje-na-prviot-demokratski-Ustav-na-makedonskata-drzava http://mn.mk/dosiea/14306-Izvestuvanje-do-site-zadgranicni-sekcii-na-VMRO-DPMNE-za-usvojuvanje-i-proglasuvanje-na-prviot-demokratski-Ustav-na-makedonskata-drzava Драги сестри и браќа! Особено не радува тоа што можеме да Ве известиме дека на 17.11.1991 година Собранието на Република Македонија го усвои и прогласи првиот демократски Устав на македонската држава.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 14 Mar 2018 02:08:58 +0000
МЕМОРАНДУМ за приемот на Република Македонија во ООН http://mn.mk/dosiea/14281-MEMORANDUM-za-priemot-na-Republika-Makedonija-vo-OON http://mn.mk/dosiea/14281-MEMORANDUM-za-priemot-na-Republika-Makedonija-vo-OON Најенергично ја отфрламе нацрт-резолуцијата на Англија, Франција и Шпанија, Република Македонија да биде примена во членство на ООН со привремена употреба на името „Бивша Југословенска Република Македонија“.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 07 Mar 2018 02:10:28 +0000
До „ГЛАС“ на ВМРО-ДПМНЕ http://mn.mk/dosiea/14256-Do-GLAS-na-VMRO-DPMNE http://mn.mk/dosiea/14256-Do-GLAS-na-VMRO-DPMNE Купувањето на Печатачот кој беше неопходен за печатење на партиското гласило „ГЛАС“ го помогнаа...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 28 Feb 2018 02:41:28 +0000
Кој ја ништи Македонија http://mn.mk/dosiea/14222-Koj-ja-nisti-Makedonija http://mn.mk/dosiea/14222-Koj-ja-nisti-Makedonija Го објавуваме текстот од Задграничниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, како нивен одговор на шпекулациите и дезинформациите што се плетат околу ова...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 21 Feb 2018 02:57:04 +0000
Од доброволни прилози за ВМРО-ДПМНЕ http://mn.mk/dosiea/14201-Od-dobrovolni-prilozi-za-VMRO-DPMNE http://mn.mk/dosiea/14201-Od-dobrovolni-prilozi-za-VMRO-DPMNE dobrovolni-prilozi-1

dobrovolni-prilozi-2

dobrovolni-prilozi-3

dobrovolni-prilozi-4

dobrovolni-prilozi-5

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 14 Feb 2018 02:11:03 +0000
Големи демонстрации за признавање на Македонија на 3 февруари 1992 година во Брисел, Белгија http://mn.mk/dosiea/14150-Golemi-demonstracii-za-priznavanje-na-Makedonija-na-3-fevruari-1992-godina-vo-Brisel-Belgija http://mn.mk/dosiea/14150-Golemi-demonstracii-za-priznavanje-na-Makedonija-na-3-fevruari-1992-godina-vo-Brisel-Belgija golemi-demonstracii-za-priznavanje-na-makedonija-240

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 07 Feb 2018 02:42:55 +0000
Драган Богдановски емигрант во Осло http://mn.mk/dosiea/14127-Dragan-Bogdanovski-emigrant-vo-Oslo http://mn.mk/dosiea/14127-Dragan-Bogdanovski-emigrant-vo-Oslo dragan-bogdanovski-emigrant-co-oslo-1

dragan-bogdanovski-emigrant-co-oslo-2

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 31 Jan 2018 02:40:01 +0000
Илинденски проглас до Македонскиот народ http://mn.mk/dosiea/14094-Ilindenski-proglas-do-Makedonskiot-narod http://mn.mk/dosiea/14094-Ilindenski-proglas-do-Makedonskiot-narod МАКЕДОНСКИ НАРОДЕ!

БРАЌА И СЕСТРИ - МАКЕДОНЦИ И МАКЕДОНКИ!

По случајот на 71-годишнината од славното Илинденско востание Централниот Комитет на Движењето за ослогодување и обединување на Македонија кој во денешните тешки и ропски дни за нашиот народ ја продолжува борбата за бессмртните илинденски херои...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 24 Jan 2018 16:06:20 +0000
Сознанија за некои македонски националисти кои делуваат надвор од нашата граница http://mn.mk/dosiea/14041-Soznanija-za-nekoi-makedonski-nacionalisti-koi-deluvaat-nadvor-od-nasata-granica http://mn.mk/dosiea/14041-Soznanija-za-nekoi-makedonski-nacionalisti-koi-deluvaat-nadvor-od-nasata-granica Во летото 1974 год. патувајќи во Западен Берлин во посета на мојот некогашен школски другар Доневски Стево од Скопје, привремено запослен во Западен Берлин како келнер во ресторанот „Ново Скопје“ сопственост на Гојко Јаковлески од село Зубовце, Гостиварско, имам прилика да го запознам лично и сопственикот на истиот ресторан (поточно Гојко Јаковлески), така да бев претставен како голем македонски патриот, од страна на другарот Доневски Стево, што во тој момент јас не придадов голема важност на тоа.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 10 Jan 2018 02:00:00 +0000
Списание „Македонска лоза“ http://mn.mk/dosiea/14022-Spisanie-Makedonska-loza http://mn.mk/dosiea/14022-Spisanie-Makedonska-loza Списанието „Македонска лоза“ излегува во Осло („Македонска лоза“, списание за политика и култура, уредник Драган Богдановски...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 03 Jan 2018 02:00:00 +0000