Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. https://mn.mk/dosiea Thu, 18 Jan 2018 21:31:36 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Сознанија за некои македонски националисти кои делуваат надвор од нашата граница https://mn.mk/dosiea/14041-Soznanija-za-nekoi-makedonski-nacionalisti-koi-deluvaat-nadvor-od-nasata-granica https://mn.mk/dosiea/14041-Soznanija-za-nekoi-makedonski-nacionalisti-koi-deluvaat-nadvor-od-nasata-granica Во летото 1974 год. патувајќи во Западен Берлин во посета на мојот некогашен школски другар Доневски Стево од Скопје, привремено запослен во Западен Берлин како келнер во ресторанот „Ново Скопје“ сопственост на Гојко Јаковлески од село Зубовце, Гостиварско, имам прилика да го запознам лично и сопственикот на истиот ресторан (поточно Гојко Јаковлески), така да бев претставен како голем македонски патриот, од страна на другарот Доневски Стево, што во тој момент јас не придадов голема важност на тоа.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 10 Jan 2018 02:00:00 +0000
Списание „Македонска лоза“ https://mn.mk/dosiea/14022-Spisanie-Makedonska-loza https://mn.mk/dosiea/14022-Spisanie-Makedonska-loza Списанието „Македонска лоза“ излегува во Осло („Македонска лоза“, списание за политика и култура, уредник Драган Богдановски...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 03 Jan 2018 02:00:00 +0000
Петтиот конгрес на Д.О.О.М. https://mn.mk/dosiea/13989-Pettiot-kongres-na-DOOM https://mn.mk/dosiea/13989-Pettiot-kongres-na-DOOM Во деновиве 3-6 јули 1984 година се одржа Петтиот редовен конгрес на Д.О.О.М. во Европа.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 27 Dec 2017 02:00:00 +0000
Донација од ЗК на ВМРО-ДПМНЕ Берлин до ИК на ВМРО-ДПМНЕ https://mn.mk/dosiea/13960-Donacija-od-ZK-na-VMRO-DPMNE-Berlin-do-IK-na-VMRO-DPMNE https://mn.mk/dosiea/13960-Donacija-od-ZK-na-VMRO-DPMNE-Berlin-do-IK-na-VMRO-DPMNE Задграничниот Комитет на ВМРО-ДПМНЕ, Берлин-Германија изјавува дека пратката: APPLE LASERWRITER 16/600 #CC448EQ39N, според фактура бр.550/95 од 25.04.19995 год, а чија вредност изнесува 4.500,00 DM...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 20 Dec 2017 02:00:00 +0000
ДООМ: ИЛИНДЕНСКИ ПРОГЛАС https://mn.mk/dosiea/13951-DOOM-ILINDENSKI-PROGLAS https://mn.mk/dosiea/13951-DOOM-ILINDENSKI-PROGLAS Македонски народе!
По случајот 74-годишнината од бессмртната Илинденска епопеја, Централниот комитет на Движењето за ослободување и обединување на Македонија упатува борбени илинденски поздрави до сите Македонци.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 13 Dec 2017 02:00:00 +0000
ИК на ВМРО-ДПМНЕ го ополномоштува Маноил Јаковлевски за свој претставник во официјалните контакти https://mn.mk/dosiea/13918-IK-na-VMRO-DPMNE-go-opolnomostuva-Manoil-Jakovlevski-za-svoj-pretstavnik-vo-oficijalnite-kontakti https://mn.mk/dosiea/13918-IK-na-VMRO-DPMNE-go-opolnomostuva-Manoil-Jakovlevski-za-svoj-pretstavnik-vo-oficijalnite-kontakti Извршниот Комитет на ВМРО-ДПМНЕ (Република Македонија), има чест да го ополномошти г. Маноил Јаковлевски (роден на 1.02.1951 год. во Гостивар, Република Македонија, кој сега е постојан жител на Берлин, Германија на ул. „Кирферштандам“ 38) за свој претставник во официјалните контакти.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 06 Dec 2017 02:10:21 +0000
Впечатоците на Божил Праштилов, член на Буџетска комисија на Бугарското народно собрание, за посетата на Скопје, писмо од септември 1941 г. https://mn.mk/dosiea/13899-Vpecatocite-na-Bozil-Prastilov-clen-na-Budzetska-komisija-na-Bugarskoto-narodno-sobranie-za-posetata-na-Skopje-pismo-od-septemvri-1941-g https://mn.mk/dosiea/13899-Vpecatocite-na-Bozil-Prastilov-clen-na-Budzetska-komisija-na-Bugarskoto-narodno-sobranie-za-posetata-na-Skopje-pismo-od-septemvri-1941-g „Граѓаните зборуваат на „српски“ јазик и ја ругаат Бугарија говорејќи за блиската слобода, што ќе дојде по победата на Англија и Америка... граѓаните немало кој да ги научи бугарски... Средба со првенците на град Скопје...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 29 Nov 2017 02:00:00 +0000
Македонците ширум светот го осудуваат обидот на европската заедница да изврши геноцид/12 јули 1992 г https://mn.mk/dosiea/13881-Makedoncite-sirum-svetot-go-osuduvaat-obidot-na-evropskata-zaednica-da-izvrsi-genocid12-juli-1992-g https://mn.mk/dosiea/13881-Makedoncite-sirum-svetot-go-osuduvaat-obidot-na-evropskata-zaednica-da-izvrsi-genocid12-juli-1992-g Изјава прочитана на мирната демонстрација одржана пред Викторискиот Парламент во недела 12-ти Јули 1992

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 22 Nov 2017 11:44:03 +0000
Нов историски документ: Како е распарчувана Македонија https://mn.mk/dosiea/13858-Nov-istoriski-dokument-Kako-e-rasparcuvana-Makedonija https://mn.mk/dosiea/13858-Nov-istoriski-dokument-Kako-e-rasparcuvana-Makedonija Софискиот весник „Континент“ публикува, наводно, досега непознат извештај на британскиот Форин офис од јануари 1994 година.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 15 Nov 2017 07:17:57 +0000
Вести од Татковината: Глас на ВМРО-ДПМНЕ https://mn.mk/dosiea/13834-Vesti-od-Tatkovinata-Glas-na-VMRO-DPMNE https://mn.mk/dosiea/13834-Vesti-od-Tatkovinata-Glas-na-VMRO-DPMNE Македонија бара замрзнување на политичките преговори со Грција се до замрзнувањето на ноемвриските избори е штурата вест што може да се дознае од македонските средства за информирање...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 08 Nov 2017 02:38:31 +0000