Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Fri, 20 Jul 2018 01:00:47 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Билтенот „Лист на ВМРО-ДПМНЕ“ е гласило на ВМРО-ДПМНЕ во македонската дијаспора http://mn.mk/dosiea/14838-Biltenot-List-na-VMRO-DPMNE-e-glasilo-na-VMRO-DPMNE-vo-makedonskata-dijaspora http://mn.mk/dosiea/14838-Biltenot-List-na-VMRO-DPMNE-e-glasilo-na-VMRO-DPMNE-vo-makedonskata-dijaspora Билтенот „Лист на ВМРО-ДПМНЕ“ е гласило на ВМРО-ДПМНЕ во македонската дијаспора

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 18 Jul 2018 01:03:38 +0000
Соопштение за јавност, 16.09.1992 http://mn.mk/dosiea/14815-Soopstenie-za-javnost-16091992 http://mn.mk/dosiea/14815-Soopstenie-za-javnost-16091992 Изминаа веќе два месеци од обелоденувањето на политичките ефери со формирањето на паравоените терористички организации („Сина птица“) и...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 11 Jul 2018 01:06:38 +0000
Македонска национална програма http://mn.mk/dosiea/14789-Makedonska-nacionalna-programa http://mn.mk/dosiea/14789-Makedonska-nacionalna-programa smk-zname-240ТРГНУВАЈЌИ од историската вистина дека Македонија е света, благословена и библиска земја, лулка на христијанството, мајка на првославието и центар на светската писменост, и дека во Македонија е пронајдено најстарото писмо во човековата цивилизација старо 5.000 до 7.000 години пред Христос (неколку векови постаро од Месопотамиското - Сумерското),

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 04 Jul 2018 01:55:01 +0000
Изјава од “пријател“- против Маноил (Мане) Јаковлески (Фотографии) http://mn.mk/dosiea/14755-Izjava-od-prijatel--protiv-Manoil-Mane-Jakovleski-Fotografii http://mn.mk/dosiea/14755-Izjava-od-prijatel--protiv-Manoil-Mane-Jakovleski-Fotografii Mino

“Пријателот“ е вториот од лева страна, јаде и концентрирано слуша кој што кажува.

Mino1

“Пријателот“ е првиот од лева страна.

Поради тоа што уште од детството јас бев добар другар со Јаковлески Гојко, после неговото заминување во Западен Берлин, СР Германија, јас неколку пати престојував кај него на гости, каде се сретнав и со неговиот брат Јаковлески Манојил.

Mino-za-Mane-1

Mino-za-Mane-2

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 27 Jun 2018 01:36:13 +0000
За македонско грчките односи - по повод изјавите на министерот Фрчковски-1996 г. http://mn.mk/dosiea/14724-Za-makedonsko-grckite-odnosi---po-povod-izjavite-na-ministerot-Frckovski-1996-g http://mn.mk/dosiea/14724-Za-makedonsko-grckite-odnosi---po-povod-izjavite-na-ministerot-Frckovski-1996-g ГОСПОДИНЕ МИНИСТРЕ, - Вашето искажување на ставот за Македонија и македонскиот наорд за отворените прашања меѓу двете држави - по однос на човековите права на граѓаните што живеат во двете држави - беше содржајно, прецизно и отворени, затоа што, излегува од душата на обесправениот македонски народ, посебно на тој од Егејскиот дел на Македонија...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 20 Jun 2018 01:00:00 +0000
ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЈА: Припремање напад на нашата амбасада во Источен Берлин на ден 2.8.1978 год. http://mn.mk/dosiea/14690-OPERATIVNA-INFORMACIJA-Pripremanje-napad-na-nasata-ambasada-vo-Istocen-Berlin-na-den-281978-god http://mn.mk/dosiea/14690-OPERATIVNA-INFORMACIJA-Pripremanje-napad-na-nasata-ambasada-vo-Istocen-Berlin-na-den-281978-god Во Источна Германија се наоѓам скоро 4 години, каде што сум женет за источно германка со која што имам едно дете...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 13 Jun 2018 01:06:18 +0000
Апел од Берлин, 1991 http://mn.mk/dosiea/14665-Apel-od-Berlin-1991 http://mn.mk/dosiea/14665-Apel-od-Berlin-1991 Драги браќа,Сериозно сум загрижен поради состојбите  опасноста во земјата, а уште повеќе поради недовербата и недоразбирањата, кавгите и поделбите меѓу наште во туѓина.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 06 Jun 2018 01:00:00 +0000
Апел напишан од Драган Богдановски во 1990 година http://mn.mk/dosiea/14633-Apel-napisan-od-Dragan-Bogdanovski-vo-1990-godina http://mn.mk/dosiea/14633-Apel-napisan-od-Dragan-Bogdanovski-vo-1990-godina Во овие историски моменти на длабоки преобразби кои настанаа поради сеопштата криза на тоталитарниот комунистички систем...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 30 May 2018 01:38:55 +0000
Со радост и силни симпатии ја примаме веста за излегувањето на РЕПУБЛИКА 7 http://mn.mk/dosiea/14605-So-radost-i-silni-simpatii-ja-primame-vesta-za-izleguvanjeto-na-REPUBLIKA-7 http://mn.mk/dosiea/14605-So-radost-i-silni-simpatii-ja-primame-vesta-za-izleguvanjeto-na-REPUBLIKA-7 Со радост и силни симпатии ја примаме веста за излегувањето на РЕПУБЛИКА 7, вистинска ренесанса на демократскиот збор и единствениот мост кон цивилизирана Европа.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 23 May 2018 04:16:42 +0000
До Задграничните Комитети Европа: СОВЕТУВАЊЕ http://mn.mk/dosiea/14585-Do-Zadgranicnite-Komiteti-Evropa-SOVETUVANjE http://mn.mk/dosiea/14585-Do-Zadgranicnite-Komiteti-Evropa-SOVETUVANjE Во смисла на статутарните овластувања, а како претседател на ЗЦК на ВМРО-ДПМНЕ, свикувам за ден 18.021995 година СОВЕТУВАЊЕ и го предлагам следниот дневен ред...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 16 May 2018 01:08:15 +0000