Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Mon, 20 Nov 2017 13:42:31 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk 39 години чествување за македонскиот јазик во НЈВ! http://mn.mk/iselenici-region/13849-39-godini-cestvuvanje-za-makedonskiot-jazik-vo-NJV http://mn.mk/iselenici-region/13849-39-godini-cestvuvanje-za-makedonskiot-jazik-vo-NJV njv-180Македонскиот просветно училишен одбор за НЈВ,по 39-ти пат, во прекрасниот амбиент во Emporium Reception во Bankstown во присуство на многу гости , родители и наставници ја одржа добротворната забава, со цел да се соберат средства за да се подобри и модернизира наставата по македонски јазик. Вечерта се прослави и матурската вечер на која им беа врачени дипломите на 27 матуранти за успешно завршено изучување на македонскиот јазик во средното училиште.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 15 Nov 2017 06:43:10 +0000
Смилевскиот конгрес и илинденското Крушево (9) http://mn.mk/iselenici-region/13852-Smilevskiot-kongres-i-ilindenskoto-Krusevo-9 http://mn.mk/iselenici-region/13852-Smilevskiot-kongres-i-ilindenskoto-Krusevo-9 smilevo-180Илинденско Крушево e запишано со светли букви во историјата на македонскиот народ. Тоа е град во западниот дел на Република Македонија. Тоа е градот на Крушевска Република во кој е изграден познатиот споменик Македониум. Крушево се смета за типично планинска гратче, кој има просечна надморска височина од 1350 метри, а со тоа, го држи приматот за највисоко гратче на Балканскиот Полуостров.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 15 Nov 2017 02:03:00 +0000
Пред споменикот на Кочо Рацин во Самобор (9) http://mn.mk/iselenici-region/13851-Pred-spomenikot-na-Koco-Racin-vo-Samobor-9 http://mn.mk/iselenici-region/13851-Pred-spomenikot-na-Koco-Racin-vo-Samobor-9 koco-racin-180Ќе останат незаборавни и средбите со поголем број претставници и активисти на црковната општина, на Македонско-хрватската заедница и на Друштвото „Хрватска - Македонија“, со кои разговаравме за бројни прашања и проблеми во врска со организираното живеење на Македонците во Загреб. Притоа, соговорниците беа едногласни во желбите да се зачува единството меѓу Македонците низ нивното заедничко, црковно и национално живеење во рамките на Македонската православна црковна општина „Света Злата Мегленска“.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 15 Nov 2017 02:02:00 +0000
Во Сиднеј премиерно се прикажа СОНЦЕ МОЕ СО НЕЖНОСТ И ЉУБОВ http://mn.mk/iselenici-region/13835-Vo-Sidnej-premierno-se-prikaza-SONCE-MOE-SO-NEZNOST-I-LjUBOV http://mn.mk/iselenici-region/13835-Vo-Sidnej-premierno-se-prikaza-SONCE-MOE-SO-NEZNOST-I-LjUBOV My Sunshine cast with SSI staffМинатата сабота во просториите на Civic Theatre во Хрсвил, предградие на Сиднеј, премиерно се прикажа драмата „Сонце мое-My Sunshine“ од Душан Ристевски во режија на Стефо Нанцу.

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 08 Nov 2017 06:47:05 +0000
Илинденското востание и македонските свештеници (8) http://mn.mk/iselenici-region/13827-Ilindenskoto-vostanie-i-makedonskite-svestenici-8 http://mn.mk/iselenici-region/13827-Ilindenskoto-vostanie-i-makedonskite-svestenici-8 ilinden8-1-180Во историјата на религијата е забележано дека свештеник е лице кое во име на заедницата принесувала жртва и обавувала и други обреди. Пред тоа таткото-главата на семејството принесувал жртви. Во понатамошниот развој на човечкото општество, се издвојуваат личностите кои се сметале за посредници меѓу луѓето и боговите. Тие вршеле и други ритуали, како што е гатањето, а биле и  учители, судии, тумачи на традициите и се’ друго во духовното живеење.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 08 Nov 2017 02:02:00 +0000
Формирање на првата МПЦ „Света Злата Мегленска“ во Загреб (8) http://mn.mk/iselenici-region/13826-Formiranje-na-prvata-MPC-Sveta-Zlata-Meglenska-vo-Zagreb-8 http://mn.mk/iselenici-region/13826-Formiranje-na-prvata-MPC-Sveta-Zlata-Meglenska-vo-Zagreb-8 zagreb8-180Хрватска отсекогаш била интересна земја за Македонците, кои се доселувале времено или постојано. Така, еден од првите доселеници од Македонија во Хрватска е Константин Миладинов, од Струга, којшто се вработил како личен секретар на бискупот Јосип Јурај Штросмајер и со негова финансиска и морална помош, во 1861 година го издал прочуениот „Зборник на македонски народни песни“, преку кој македонското народно творештво му стана достапно на целиот културен свет и битно придонесе за афирмација на македонското литературно народно творештво.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 08 Nov 2017 02:01:00 +0000
Илинденското востание во Пиринска Македонија (7) http://mn.mk/iselenici-region/13804-Ilindenskoto-vostanie-vo-Pirinska-Makedonija-7 http://mn.mk/iselenici-region/13804-Ilindenskoto-vostanie-vo-Pirinska-Makedonija-7 ilinden7-180Пиринска Македонија е дел од регионот Македонија кој се простира во југозападниот дел на Република Бугарија, совпаѓајќи се со територијата на Благоевградската област и подрачјето околу селото Бараково, кое денес е во Општина Кочериново, Ќустендилска област.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 01 Nov 2017 01:01:00 +0000
Меѓу Македонците во Словенија (6) http://mn.mk/iselenici-region/13787-Megu-Makedoncite-vo-Slovenija-6 http://mn.mk/iselenici-region/13787-Megu-Makedoncite-vo-Slovenija-6 slovenija6-1-180Во Република Словенија за неколку стотини македонски дечиња во просториите на редовните училишта се изведувала дополнителна настава на македонски јазик. Таа дејност засега ја извршуваат неколку наставнички во Крањ, Љубљана, Копар и во Марибор. Наставата опфаќа: македонски јазик, историја и обичаи – религија. Но, се чини дека испраќањето на македонски свештеник придонесе во подучувањето по веронаука и црковни народни обичаи.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 25 Oct 2017 01:02:00 +0000
Меѓу Македонците во пријателска Хрватска (7) http://mn.mk/iselenici-region/13805-Megu-Makedoncite-vo-prijatelska-Hrvatska-7 http://mn.mk/iselenici-region/13805-Megu-Makedoncite-vo-prijatelska-Hrvatska-7 croatia-180Хрватска е една од светски познатата и призната пријателска земја за посетителите и патниците - намерници кои доаѓаат од Македонија. Таа е држава на Балканскиот Полуостров која географски е сместена на раскрсницата на патиштата за Средна  Европа и Средоземјето. Хрватска граничи со  Словенија и  Унгарија на север, со Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора на исток, а го зазема најголемиот дел на источниот брег на убавото и светски познатото Јадранското Море.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 25 Oct 2017 01:02:00 +0000
Илинденското востание од Битолскиот до Костурскиот регион (6) http://mn.mk/iselenici-region/13786-Ilindenskoto-vostanie-od-Bitolskiot-do-Kosturskiot-region-6 http://mn.mk/iselenici-region/13786-Ilindenskoto-vostanie-od-Bitolskiot-do-Kosturskiot-region-6 ilinden6-180Егејска Македонија, до Балканските војни, во се ја делела судбината на другите македонски краишта. Во составот на турската империЈа, Македонија претставувала заокружена стопанска и народносна целина. Егејска Македонија во времето околу Илинденското востание (1903 г.) влегувала со еден дел во Битолскиот, со друг во Солунскиот и со трет во Серскиот округ на Внатрешната македонска револуционерна организација.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 25 Oct 2017 01:01:00 +0000