Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Tue, 17 Jul 2018 19:30:18 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Маноил (Мане) Јаковлески – чувар на македонската вистина http://mn.mk/iselenici-region/14813-Manoil-Mane-Jakovleski-–-cuvar-na-makedonskata-vistina http://mn.mk/iselenici-region/14813-Manoil-Mane-Jakovleski-–-cuvar-na-makedonskata-vistina mane-jakovleski-1-180Името и делото на Маноил (Мане) Јаковлески е особено познато, признато и тесно поврзано со вистината за македонскиот народ и Македонија. Тој како македонски емигрант во Европа е еден од најзаслужните за формирањето и иднината на  партијата ВМРО- ДПМНЕ.

Мане Јаковлевски е еден од ветераните за движењето за ослободување и обединување на Македонија (ДООМ) уште од формирањето до денес и е поборник за напредокот и иднината на Македонија како самостојна, суверена и независна држава

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 11 Jul 2018 01:59:36 +0000
Ѓорѓија Џорџ Атанасоски - најголемиот инвеститор од македонското иселеништво (1) http://mn.mk/iselenici-region/14814-Gorgija-Dzordz-Atanasoski---najgolemiot-investitor-od-makedonskoto-iselenistvo-1 http://mn.mk/iselenici-region/14814-Gorgija-Dzordz-Atanasoski---najgolemiot-investitor-od-makedonskoto-iselenistvo-1 dzordz-atanasovski-1-180Ѓорѓија Џорџ Атанасоски е еден од столбовите на акциите организирани и реализирани во битката за самостојна, суверена и независна македонска држава. Нему му припаѓа заслуженото високо место во хиерархиската пирамида на луѓето, кои имаат корифејски заслуги во иселеничката македонска сага и во градењето пријателски и бизнис – мостови меѓу Република Македонија и Соединетите Американски Држави

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 11 Jul 2018 01:56:18 +0000
Драган Богдановски - политичкиот емигрант во Европа http://mn.mk/iselenici-region/14790-Dragan-Bogdanovski---politickiot-emigrant-vo-Evropa http://mn.mk/iselenici-region/14790-Dragan-Bogdanovski---politickiot-emigrant-vo-Evropa dragan-bogdanovski-1-1-180Драган Богдановски беше еден од најпознатите македонски политички емигранти. Тој беше човек со извонредно богата биографија, непоколеблив борец за остварување на македонските илинденски (Гоцеви) идеали, односно идеи за ослободување и обединување на сите делови од етничка Македонија. Богдановски 30 години се наоѓаше во челните редови на патриотски настроената македонска емиграција. Драган беше еден од најпознатите македонски политички емигранти по 1945 година. Тој беше иселеникот најмногу следен од УДБ-а, а во 1977 година киднапиран од Франција и тајно доведен во Македонија. На судскиот процес зад затворени врати беше осуден на 13-годишна робија

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 04 Jul 2018 01:01:03 +0000
Атанас Близнаков – најголемиот донатор од македонското иселеништво (17) http://mn.mk/iselenici-region/14791-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-17 http://mn.mk/iselenici-region/14791-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-17 ab17-1-180

Честопати Атанас Близнаков велеше дека Америка е земја на бизнисот и религијата. Тоа го потврдуваше со факти дека во составот на американската нација се инкорпорирани многубројни народи и нации од сите расни групи со различна религија од сите континенти.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 04 Jul 2018 01:00:00 +0000
Претседателе Иванов, продолжете да го браните нашето достоинство http://mn.mk/iselenici-region/14753-Pretsedatele-Ivanov-prodolzete-da-go-branite-naseto-dostoinstvo http://mn.mk/iselenici-region/14753-Pretsedatele-Ivanov-prodolzete-da-go-branite-naseto-dostoinstvo mldgp-180Ви се обраќаме од името на членовите на нашата Асоцијација која делува во Австралија 40 години. Исто преку ова писмо го споделуваме мислењето на сите Македонци од дијаспората кои сакаат македонската држава и нација да има иднина и просперитет.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 27 Jun 2018 01:24:58 +0000
Македонците на привремен (постојан) престој во Европа (Европската Унија) http://mn.mk/iselenici-region/14751-Makedoncite-na-privremen-postojan-prestoj-vo-Evropa-Evropskata-Unija http://mn.mk/iselenici-region/14751-Makedoncite-na-privremen-postojan-prestoj-vo-Evropa-Evropskata-Unija makedonski-iselenicki-meridijani-1-1-180Развојниот пат на иселувањето на Македонците од сите делови на Македонија кон Европа, во основа се совпаѓа со развојот на настаните на Балканот и уште повеќе во зависност од тоа како се одвивале настаните околу Македонија. Затоа се вели дека преселничките движења на Македонците и нивниот интензитет биле условени, пред сè, од економските услови за живеење и работа, а и од причини што имаат национално-политички карактер

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 27 Jun 2018 01:14:15 +0000
Атанас Близнаков – најголемиот донатор од македонското иселеништво (16) http://mn.mk/iselenici-region/14752-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-16 http://mn.mk/iselenici-region/14752-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-16 ab16-1-180

Народноослободителната борба на македонскиот народ, создавање­то на македонската држава, како и добивањето на автокефалност на Македонската православна црква, направиле радикална промена во националната и политичката ориентација на македонските иселеници.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 27 Jun 2018 01:00:00 +0000
Атанас Близнаков – најголемиот донатор од македонското иселеништво (15) http://mn.mk/iselenici-region/14722-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-15 http://mn.mk/iselenici-region/14722-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-15 ab15-1-180

Атанас Близнаков пројавил голема активност во една од значајните асоцијации на Македонците од Гери, Индијана, Македонското заемно – спомагателно друштво ,,Александар Велики”. Иницијативата за формирање на вакво друштво постоела меѓу Македонците уште од поодамна, а еден од иницијаторите бил Атанас Близнаков.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 20 Jun 2018 01:01:00 +0000
Учество на иселеници - поети, уметници и артисти во Република Македонија (40) http://mn.mk/iselenici-region/14723-Ucestvo-na-iselenici---poeti-umetnici-i-artisti-vo-Republika-Makedonija-40 http://mn.mk/iselenici-region/14723-Ucestvo-na-iselenici---poeti-umetnici-i-artisti-vo-Republika-Makedonija-40 ilinden40-1-180

Република Македонија е поборник за воспоставување, одржување, проширување и потикнување на соработката и врските со иселениците и нивните потомци во дијаспората со тоа што помагала, помага и во иднина треба да помага во негувањето на националната свест, јазик, култура, религија и друго. Притоа, посебна нагласка е ставена  на  големиот празник на македонскиот народ – Илинден, кој досега е прославуван во сите македонски заедници во целиот свет.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 20 Jun 2018 01:00:00 +0000
КУД „Илинден" од Сиднеј, Австралија и КУД „Ѓердан" од Виндзор, Канада на турнеја низ Македонија (39) http://mn.mk/iselenici-region/14692-KUD-Ilinden"-od-Sidnej-Avstralija-i-KUD-Gerdan"-od-Vindzor-Kanada-na-turneja-niz-Makedonija-39 http://mn.mk/iselenici-region/14692-KUD-Ilinden"-od-Sidnej-Avstralija-i-KUD-Gerdan"-od-Vindzor-Kanada-na-turneja-niz-Makedonija-39 ilinden39-1-180

На свеченостите, што по повод 80-годишнината од Илинденското востание и Крушевската Република, беа одржани во Република Македонија, учествуваа и КУД „Илинден" од Сиднеј, Австралија и КУД „Ѓердан" од Виндзор, Канада. Двете културно-уметнички друштва беа гости на Матицата на иселениците од Македонија во периодот од 18 јули до 3 август во  1983 година..

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 13 Jun 2018 01:01:00 +0000