Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Mon, 25 Sep 2017 14:55:09 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Илинден – најсветлиот датум во историјата на македонскиот народ (1) http://mn.mk/iselenici-region/13665-Ilinden-–-najsvetliot-datum-vo-istorijata-na-makedonskiot-narod-1 http://mn.mk/iselenici-region/13665-Ilinden-–-najsvetliot-datum-vo-istorijata-na-makedonskiot-narod-1 krusevo-180"Илицден 1903-2003 и македонските иселеници" е дело на Славе Катин во неговиот богат опус за македонекото исепеништво во светот. Ова дело посветемо на големиот јубилеј Илинден, претставува рвтко оригинално издание од овој вид во македонската историографија. Тој во него услеал да оствари синтеза на историската борба на македонскиот народ за национална и социјална слобода во текот на цел еден век, крунисан со неговата самостојна и независна држава - Република Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 20 Sep 2017 01:02:00 +0000
Во Шведска – земјата на Викинзите (1) http://mn.mk/iselenici-region/13664-Vo-Svedska-–-zemjata-na-Vikinzite-1 http://mn.mk/iselenici-region/13664-Vo-Svedska-–-zemjata-na-Vikinzite-1 svedska1-180Беше утро кога полетавме со авионот од Скопје за Копенхаген, во градот кој е главен административен, политички, културен и економски центар на Данска. Во оваа данска метропола, чија популација ја до­стиг­нува бројката од два милиона, го по­чув­ствувавме пулсот на напредокот, престижот, скандинавското живеење и     ид­ни­на­та на оваа европска држава.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 20 Sep 2017 01:01:00 +0000
Ватикан – центарот на Римокатоличката црква (3) http://mn.mk/iselenici-region/13651-Vatikan-–-centarot-na-Rimokatolickata-crkva-3 http://mn.mk/iselenici-region/13651-Vatikan-–-centarot-na-Rimokatolickata-crkva-3 vatikan3-180Посетата на Ватикан секогаш буди пријатни чувства, но овој пат и средбата со папата Јо­ван Павле II оставија неизбришливи траги во се­ќа­вањето за сè она што го видовме, почувствувавме и доживеавме. А, таму, во градот кој е и држава - Ватикан, има што да се види, да се научи, да се прошират видиците, сознанијата, да се збогати големото духовното жи­вее­ње…

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 13 Sep 2017 01:01:00 +0000
Рим – градот на светлината, убавината, шармот и архитектурата (2) http://mn.mk/iselenici-region/13627-Rim-–-gradot-na-svetlinata-ubavinata-sarmot-i-arhitekturata-2 http://mn.mk/iselenici-region/13627-Rim-–-gradot-na-svetlinata-ubavinata-sarmot-i-arhitekturata-2 italija2-180Италија е позната по своите кулинарски вештини, модата, дизајнот, облеката, архитектурата, уметноста, музиката, и други знаменитости. Затоа со право се вели дека Италија е земјата на минатото, на љубовта, на религијата...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 06 Sep 2017 01:03:00 +0000
Весникот „Глас на Егејците“ – сведок за децата-бегалци по домовите (7) http://mn.mk/iselenici-region/13625-Vesnikot-Glas-na-Egejcite-–-svedok-za-decata-begalci-po-domovite-7 http://mn.mk/iselenici-region/13625-Vesnikot-Glas-na-Egejcite-–-svedok-za-decata-begalci-po-domovite-7 glas-na-egejcite-180

И во Ѓаково, Војводина, беше основан Дом за де­цата-бегалци од егеј­скиот дел на Македонија. За жи­во­тот и активностите во овој  дом е за­бележано во бројот 17, од декември 1951 година.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 06 Sep 2017 01:01:00 +0000
МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА ЧЛЕН НА ФЕДЕРАЛНАТА УНИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ (FUEN) И ЧЛЕН НА ВОЛОНТЕУРОПЕ (VOLONTEUROPE) http://mn.mk/iselenici-region/13626-MAKEDONSKO-DRUSTVO-ILINDEN-TIRANA-CLEN-NA-FEDERALNATA-UNIJA-NA-EVROPSKITE-NACIONALNOSTI-FUEN-I-CLEN-NA-VOLONTEUROPE-VOLONTEUROPE http://mn.mk/iselenici-region/13626-MAKEDONSKO-DRUSTVO-ILINDEN-TIRANA-CLEN-NA-FEDERALNATA-UNIJA-NA-EVROPSKITE-NACIONALNOSTI-FUEN-I-CLEN-NA-VOLONTEUROPE-VOLONTEUROPE ilinden-tirana

Лошата состојбата во селата Ербле, Долно Крчиште и Горно Крчиште областа Полени, Маќелара

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 06 Sep 2017 01:00:00 +0000
Весникот „Глас на Егејците“ – сведоштво за голготата и прогонетите (6) http://mn.mk/iselenici-region/13604-Vesnikot-Glas-na-Egejcite-–-svedostvo-za-golgotata-i-progonetite-6 http://mn.mk/iselenici-region/13604-Vesnikot-Glas-na-Egejcite-–-svedostvo-za-golgotata-i-progonetite-6 glas-na-egejcite-180

Граѓанската војна во Грција од 1946 до 1949 година претставува голгота за македонското население од егејскиот дел на Македонија. Таа беше една од нај­дра­матичните и најсуровите војни со огромни последици и неизлечиви трауми за ма­кедонското население, особено за нај­мла­дите, за недопрените цветови - децата.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 30 Aug 2017 01:01:00 +0000
Италија – земјата на минатото, на љубовта на религијата... (1) http://mn.mk/iselenici-region/13605-Italija-–-zemjata-na-minatoto-na-ljubovta-na-religijata-1 http://mn.mk/iselenici-region/13605-Italija-–-zemjata-na-minatoto-na-ljubovta-na-religijata-1 italija1-180Беше убав сончев пролетен ден, насекаде зеленило, а мирисот од пролетните цвеќиња се ширеше низ полињата. Во тие попладневни часови на аеродромот „Александар Велики“ во Скопје се чувствуваше раздвиженост, бидејќи се очекуваа неколку летови од европските метрополи поврзани со прекуокеанските земји. Се освеживме со пијалак во царинската зона на аеродромот, а оттаму се упативме кон авионот кој беше специјален комерцијален лет за Рим. Откако ги зазедовме своите места во авионот го гледавме официјалното испраќање на некои видни патници од Република Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 30 Aug 2017 01:01:00 +0000
Македонската православна црква „Свети Климент Охридски“ во Париз (4) http://mn.mk/iselenici-region/13581-Makedonskata-pravoslavna-crkva-Sveti-Kliment-Ohridski-vo-Pariz-4 http://mn.mk/iselenici-region/13581-Makedonskata-pravoslavna-crkva-Sveti-Kliment-Ohridski-vo-Pariz-4 sv-kliment-spomenik-180Големиот број манифестации се одржуваат по различни поводи и масовно се посетени не само од Македонците, туку и од Французите, кои секогаш знаеле и знаат да го ценат вредното и убавото и да ги искажат оцените или забелешките на нивен својствен начин. Во кулутрно-уметничките друштва при клубовите, кои работат во составот на Црковната општина во Париз, се негуваат културните традиции, се игра тешкото и сите други маке-донски ора, се пејат македонски песни, за како се вели дека им нема број, а Франција како држава со многу висока култура секогаш била одушевена од убавината и колоритот на македонскиот фолклор.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 23 Aug 2017 01:03:00 +0000
Списанието „Македонски живот” –гласник на Македонците од Егејот (5) http://mn.mk/iselenici-region/13582-Spisanieto-Makedonski-zivot-–glasnik-na-Makedoncite-od-Egejot-5 http://mn.mk/iselenici-region/13582-Spisanieto-Makedonski-zivot-–glasnik-na-Makedoncite-od-Egejot-5 bucharest-180

Списанието „Илинден“ е второ списание на македонски јазик што се печатеше во источно-европските земји. Тоа беше орган на Централниот совет на организацијата „Илинден". Се печатеше на македонски јазик со кирилица, употребувајќи и руски букви, на формат 16,5 х 25,5 см.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 23 Aug 2017 01:01:00 +0000