Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Thu, 18 Jan 2018 21:34:32 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ПРОБЛЕМОТ НА ЈАЗИКОТ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ТРУДОВИТЕ НА РАНАТА ГЕРМАНСКА МАКЕДОНИСТИКА http://mn.mk/istorija/14038-PROBLEMOT-NA-JAZIKOT-NA-MAKEDONCITE-VO-TRUDOVITE-NA-RANATA-GERMANSKA-MAKEDONISTIKA http://mn.mk/istorija/14038-PROBLEMOT-NA-JAZIKOT-NA-MAKEDONCITE-VO-TRUDOVITE-NA-RANATA-GERMANSKA-MAKEDONISTIKA kultura-oslis-priznanie-180„Во македонската држава како службен јазик се заведуе народниот македонски јазик“ гласи едната реченица (од две) на најбитната одлука на историскиот состанок во мaнастирот „Св. Прохор Пчињски“, 2 август 1944-та г. Всушност, оваа реченица исто така ги маркира координатите на нашата наука, на македонистиката: „народниот јазик“ како основата, „службениот јазик“ како, речиси, надградбата од која истекуваат сите форми на поновата македонска писменост: административната комуникација, новинарството, книжевноста, лекискографијата итн. И секундарната последица на Прохор Пчињски е дека дури од тогаш ние, меѓународните македонисти, во целата длабочина и широчина можеме да се занимаваме со македонскиот јазик.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 10 Jan 2018 02:04:00 +0000
Коњицата гордост на македонската војска http://mn.mk/istorija/14037-Konjicata-gordost-na-makedonskata-vojska http://mn.mk/istorija/14037-Konjicata-gordost-na-makedonskata-vojska konjanica-240Македонските кралеви на своите монети прикажуваат најразновидни престави кои се поврзани со митологијата, растителниот и животинскиот свет, а преку кои симболично ја преставуваат својата позиција, титула, кралското потекло, како и психофизичките карактеристики. Македонските кралеви присвојувајќи ги атрибутите на аплицираните симболи на монетите, високо го издигнуваат своето кралско достоинстви, го дивинизираат и го преставуваат своето божје потекло.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 10 Jan 2018 02:03:00 +0000
Историски факти во Русија- непобитност на фактите за Македонците http://mn.mk/istorija/14036-Istoriski-fakti-vo-Rusija--nepobitnost-na-faktite-za-Makedoncite http://mn.mk/istorija/14036-Istoriski-fakti-vo-Rusija--nepobitnost-na-faktite-za-Makedoncite Историски факти за РусијаВо вториот том од повеќетомното издание на Илустрирани белешки е претставен животот и подвизите на Александар, царот Македонски. Русите со факти го потврдија Македонското потекло на Александар Македонски. На еден од историските цртежи е прикажано како Александар Македонски ги покорил сите хелени и варвари. Историчарите и аналитичарите го извлекуваат доказот дека не бил Грк, бидејќи сигурно не би војувал со своите.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 10 Jan 2018 02:02:00 +0000
ТЕСТАМЕНТОТ НА АРИСТОТЕЛ http://mn.mk/istorija/14035-TESTAMENTOT-NA-ARISTOTEL http://mn.mk/istorija/14035-TESTAMENTOT-NA-ARISTOTEL aristotel-180Тестаментот на Аристотел ни разоткрива многу аргументи, за тоа каков живот, обичаи и закони имале Македонците тогаш, задржани и сега, главно во правен наследен систем.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 10 Jan 2018 02:01:00 +0000
Советите и Американците вмешани во Петричкиот инцидент!? http://mn.mk/istorija/14012-Sovetite-i-Amerikancite-vmesani-vo-Petrickiot-incident http://mn.mk/istorija/14012-Sovetite-i-Amerikancite-vmesani-vo-Petrickiot-incident petricki-incident-1-180Во октомври 1925 година меѓу Бугарија и Грција започнува десетдневна необјавена војна, во која најголема жртва е македонскиот народ. Целта на оваа војна е да се уништи Македонската револуционерна организација која во Пиринска Македонија создала држава во држава, но и да се протера македонското население од двете страни на грчко-бугарската граница. Новинските извештаи од овој период, повторно укажуваат на вмешаноста на големите сили.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 03 Jan 2018 02:02:00 +0000
Првиот премиер на Советскиот сојуз по смртта на Сталин бил Георги Маленков, по потекло Македонец http://mn.mk/istorija/14011-Prviot-premier-na-Sovetskiot-sojuz-po-smrtta-na-Stalin-bil-Georgi-Malenkov-po-poteklo-Makedonec http://mn.mk/istorija/14011-Prviot-premier-na-Sovetskiot-sojuz-po-smrtta-na-Stalin-bil-Georgi-Malenkov-po-poteklo-Makedonec Georgy Malenkov-180„Ако постои едно место на земјата кое најјасно ја одразува длабоката духовна, културна и јазична поврзаност меѓу Македонија и Русија, тоа е Охрид, балканскиот и словенскиот Ерусалим“.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 03 Jan 2018 02:01:00 +0000
Името Македонија не може да подразбира територијална претензија http://mn.mk/istorija/13992-Imeto-Makedonija-ne-moze-da-podrazbira-teritorijalna-pretenzija http://mn.mk/istorija/13992-Imeto-Makedonija-ne-moze-da-podrazbira-teritorijalna-pretenzija Za-zaednicka-Makedonija-180Покрај заклучокот на Бадингтеровата комисија и пресудата на Меѓународниот суд на правдата зачудува односот на ЕУ и НАТО, кои не ги почитуваат одлуките на телата кои самите ги создале или пак во кои партиципираат, а со тоа го прекршуваат меѓународното право само заради својата членка Грција.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 27 Dec 2017 02:03:00 +0000
Научно патување на етнографот А. Стоилов во Драмско, Кавалско и Правишко http://mn.mk/istorija/14001-Naucno-patuvanje-na-etnografot-A-Stoilov-vo-Dramsko-Kavalsko-i-Pravisko http://mn.mk/istorija/14001-Naucno-patuvanje-na-etnografot-A-Stoilov-vo-Dramsko-Kavalsko-i-Pravisko pismoo-180По влегувањето на Бугарија во Првата светска војна, етнографот на Втората бугарска армија Антон Поп Стоилов Ников  (15.II 1869 – 9. VIII 1928), патувал низ Охрид, Скопје, Велес, Крива Паланка, Серско и Драмско во потрага по историски и етнографски споменици со кои требал да го покаже бугарскиот карактар на Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 27 Dec 2017 02:02:00 +0000
Турција бара ревизија на Мировниот договор од Букурешт 1913 http://mn.mk/istorija/14000-Turcija-bara-revizija-na-Mirovniot-dogovor-od-Bukurest-1913 http://mn.mk/istorija/14000-Turcija-bara-revizija-na-Mirovniot-dogovor-od-Bukurest-1913 Turcija-bara-revizija-na-mirovniot--dogovor180„Неможно е на тој начин да се реши македонското прашање, зошто Македонија чини една целина, која ги опфаќа Солун, Битола и Велес. Само автономија на Македонија може да направи да исчезне македонското прашањe“ – пишува турскиот печат на 20 декември 1913 г.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 27 Dec 2017 02:01:00 +0000
Црногорците се именувале како Македонци кога ја ковале државата http://mn.mk/istorija/13976-Crnogorcite-se-imenuvale-kako-Makedonci-koga-ja-kovale-drzavata http://mn.mk/istorija/13976-Crnogorcite-se-imenuvale-kako-Makedonci-koga-ja-kovale-drzavata sreten-zekovic-10Во еден период на своето историско постоење Црногорците се именувале како „Македоњани“, односно како Македонци, а за својата земја посочувале дека е „македонски предели“. Ваквата пракса почнала од средината на 15 век, откако нивната Цетињска митрополија потпаднала под јурисдикција на Охридска архиепископија. Македонските термини биле често употребувани во официјалните документи од значајни црногорски личности, а нив ги користел и самиот црногорски владика Данило, кој е основоположник на црногорската династија Петровиќи. Црногорското прифаќање да се именуваат како „Македоњани од македонски предели“ се должело на тогашната пракса со која одредено население се именувало зависно од тоа која и чија црква имала јурисдикција врз територијата на која тоа живеело.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 20 Dec 2017 02:04:00 +0000