Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Mon, 20 Nov 2017 13:42:31 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Изминаа 113 години од крвавата зеленичка свадба http://mn.mk/istorija/13859-Izminaa-113-godini-od-krvavata-zelenicka-svadba http://mn.mk/istorija/13859-Izminaa-113-godini-od-krvavata-zelenicka-svadba krvava-zelenicka-svadba-180На 13 ноември 1904 година, во текот на свадбата која се оддржувале во леринското село Зеленич, грчките андарти убиле 13 Македонци. Меѓу жртвите се младоженецот, неговите пријатели, две деца, како и деецот на Македонската револуционерна организација Пандо Мечкаров, вкупно 13 лица. Оттогаш изминаа 113 години, но грчката геноцидна политика кон македонскиот народ не се изменила. И денес од македонскиот народ се бара промена на име, идентитет, историја...!?

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 15 Nov 2017 07:23:51 +0000
Блканските војни го прекинаа сонот на Македонците да ја видат својата татковина слободна http://mn.mk/istorija/13831-Blkanskite-vojni-go-prekinaa-sonot-na-Makedoncite-da-ja-vidat-svojata-tatkovina-slobodna http://mn.mk/istorija/13831-Blkanskite-vojni-go-prekinaa-sonot-na-Makedoncite-da-ja-vidat-svojata-tatkovina-slobodna balkanski-vojni-180Со какво воодушевување македонската емиграција тргнала во Првата балканска војна може да се види и од телеграмите за пријави кои тие ги испраќаат до Македонскиот комитет.  Веднаш по објавувањето на општата мобилизација во Бугарија на 17 септември 1912 година, македонските емигранстки друштва испраќаат телеграми во кои се говори за нивната подготвеност за да тргнат во војна и понатамошни инструкции.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 08 Nov 2017 02:30:51 +0000
Во 1912 година „Македонските баталјони“ испратени со воодушевување на фронтот http://mn.mk/istorija/13814-Vo-1912-godina-Makedonskite-bataljoni-isprateni-so-voodusevuvanje-na-frontot http://mn.mk/istorija/13814-Vo-1912-godina-Makedonskite-bataljoni-isprateni-so-voodusevuvanje-na-frontot sinove-makedonci-180На почетокот на 1912 година, по создавањето на балканскиот антитурски сојуз, балканските држави Србија и Бугарија, на кои им се придружуваат Црна Гора и Грција, започнуваат интензивни подготовки за војна. Истовремено започнала интензивна кампања за да се убеди меѓународното јавно мислење дека положбата во Македонија е таква што освен протерување на Турците од Македонија, нема никаква друга опција.  

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 01 Nov 2017 11:00:03 +0000
Српско-Бугарско дипломатизирање зад грбот на Македонскиот народ http://mn.mk/istorija/13813-Srpsko-Bugarsko-diplomatiziranje-zad-grbot-na-Makedonskiot-narod http://mn.mk/istorija/13813-Srpsko-Bugarsko-diplomatiziranje-zad-grbot-na-Makedonskiot-narod makedonska-nacija-240Во првата половина на месец ноември министерот за надворешни работи на Народна Република Бугарија Петар Младенов направи неколкудневна посета на Белград како гост на неговиот југословенски колега Милош Миниќ.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 01 Nov 2017 10:59:02 +0000
Решија да се избават од фанариотскиот владика (мај 1870 год.) http://mn.mk/istorija/13791-Resija-da-se-izbavat-od-fanariotskiot-vladika-maj-1870-god http://mn.mk/istorija/13791-Resija-da-se-izbavat-od-fanariotskiot-vladika-maj-1870-god 225px-Kuzman Shapkarev-180КУЗМАН ШАПКАРЕВ: РЕШИЈА ДА СЕ ИЗБАВАТ ОД ФАНАРИОТСКИОТ ВЛАДИКА И ДА ГО ВОВЕДАТ МАЈЧНИНИОТ ЈАЗИК ВО УЧИЛИШТАТА И ЦРКВИТЕ

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 25 Oct 2017 01:04:00 +0000
Мухаџирската комисија во Скопје ги прифаќа пребеганите турци и муслимани од Босна (1877-1883) http://mn.mk/istorija/13790-Muhadzirskata-komisija-vo-Skopje-gi-prifaka-prebeganite-turci-i-muslimani-od-Bosna-1877-1883 http://mn.mk/istorija/13790-Muhadzirskata-komisija-vo-Skopje-gi-prifaka-prebeganite-turci-i-muslimani-od-Bosna-1877-1883 maalaskopjeВо Скопската турска општина од 1877 до 1883 година работела Мухаџирска комисија за прифаќање и грижа за пребеганите Турци и муслимани од Босна и други места во Македонија. Во неколку извештаи на оваа Комисија се наведува дека во тој период “во Скопје од нив биле населени 8.000,... во Штип 4.000,... во Куманово 2.930, во Кратово 405, во Паланка 934,... во Кожани 290 луѓе....”

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 25 Oct 2017 01:03:00 +0000
Бегалци од Македонија се примаат во Србија http://mn.mk/istorija/13789-Begalci-od-Makedonija-se-primaat-vo-Srbija http://mn.mk/istorija/13789-Begalci-od-Makedonija-se-primaat-vo-Srbija begalci-180РЕШЕНИЕ НА КНЕЖЕВСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА, БЕГАЛЦИ ОД МАКЕДОНИЈА СЕ ПРИМААТ ВО СРБИЈА, (Белград, 2 октомври 1839 год.)

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 25 Oct 2017 01:02:00 +0000
Српска пропаганда во Македонија http://mn.mk/istorija/13767-Srpska-propaganda-vo-Makedonija http://mn.mk/istorija/13767-Srpska-propaganda-vo-Makedonija Velika_Srbija_Milosh-240Српската пропаганда е разгранет систем за ширење на српското национално чувство, култура, јазик, идеја и влијание меѓу населението во Македонија. Нејзиниот пробив започнува по обединувањето на кнежеството Бугарија и Источна Румелија, ноемвриската војна од 1885 година и засилувањето на Бугарската пропаганда во Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 18 Oct 2017 02:01:07 +0000
Грчка пропаганда во Македонија http://mn.mk/istorija/13766-Grcka-propaganda-vo-Makedonija http://mn.mk/istorija/13766-Grcka-propaganda-vo-Makedonija golema-grcija-240Грчката пропаганда е разгранет систем за ширење на грчкото национално чувство, култура, јазик, идеја и влијание меѓу населението во Македонија. Оваа пропаганда е една од најстарите која делувала во Македонија, нејзиниот пробив започнува со укинувањето на Охридската архиепископија, а особено се засилува по појавата на Македонското прашање....

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 18 Oct 2017 01:58:37 +0000
Бугарска пропаганда во Македонија http://mn.mk/istorija/13765-Bugarska-propaganda-vo-Makedonija http://mn.mk/istorija/13765-Bugarska-propaganda-vo-Makedonija bugarska-crkovna-propaganda-240Бугарската пропаганда е разгранет систем за ширење на бугарското национално чувство, култура, јазик, идеја и влијание меѓу населението во Македонија.

Организираниот пробив на бугарската пропаганда во Македонија започнува со формирањето на Бугарската егзархија. Егазрхијата била формирана на 28.02.1870 година со посебен султанов ферман и прва епархија во Македонија која била под јуриздикција на Егзархијата е Велешката епархија. За прв преставник на Егзархијата во Македонија бил поставен архимандритот Дамаскин кој стапил на должност во 1872 година.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 18 Oct 2017 01:56:40 +0000