Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. https://mn.mk/istorija Sat, 17 Nov 2018 22:12:18 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Привремена влада на Македонија – Единство создадена 1880 г. https://mn.mk/istorija/15623-Privremena-vlada-na-Makedonija-–-Edinstvo-sozdadena-1880-g https://mn.mk/istorija/15623-Privremena-vlada-na-Makedonija-–-Edinstvo-sozdadena-1880-g manifest1881Привремената влада на Македонија - Единство е политичка институција на народот во Македонија. Владата била создадена 1880 година во Гремен и требало да ги застапува интересите на сите Македонци без разлика на нивната вера и народност, пред Големите сили. Таа се залагала за Автономна Македонија, но и за создавање на македонска самостојна држава.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Thu, 15 Nov 2018 01:30:47 +0000
Германски историчар објаснува како е фалсификувана грчката историја https://mn.mk/istorija/15572-Germanski-istoricar-objasnuva-kako-e-falsifikuvana-grckata-istorija https://mn.mk/istorija/15572-Germanski-istoricar-objasnuva-kako-e-falsifikuvana-grckata-istorija germanski-istoricar-180Германскиот историчар вели дека историјата е сосема поразлична од онаа што сме ја учеле во училиште, па така во книгата „Фалсификување на човечката историја” сосема отворено тврди дека сите „грчки” автори се всушност западноевропејци кои ги фалсификувале „изворите” во периодот меѓу 11 и 12-ти век.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 07 Nov 2018 02:11:03 +0000
ВОДА ЌЕ ГО ОТКРИЕ БОГАТСТВОТО НА ЦАР МАКЕДОН ВО МАКЕДОНИЈА – ПРОРОШТВО НА МАКЕДОНСКИОТ НОТРАДАМУС https://mn.mk/istorija/15571-VODA-KE-GO-OTKRIE-BOGATSTVOTO-NA-CAR-MAKEDON-VO-MAKEDONIJA-–-PROROSTVO-NA-MAKEDONSKIOT-NOTRADAMUS https://mn.mk/istorija/15571-VODA-KE-GO-OTKRIE-BOGATSTVOTO-NA-CAR-MAKEDON-VO-MAKEDONIJA-–-PROROSTVO-NA-MAKEDONSKIOT-NOTRADAMUS samoil1-180Се работи за ЗАФИР, човек роден во Шопско Рударе (Кратово), во маалата Грозданови, во близина на локалитетот Цоцев камен. Не е познато кога се родил и кога умрел, но дедо Савко Арсовски кажува дека живеел во „бугарско време“, некаде меѓу двете светски војни, пред 90-тина години.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 07 Nov 2018 02:07:45 +0000
Ченто до Колишевски: Милост не сакам! Не ми треба помилување! Ќе одлежам до ден колку ме осудивте https://mn.mk/istorija/15541-Cento-do-Kolisevski-Milost-ne-sakam-Ne-mi-treba-pomiluvanje-Ke-odlezam-do-den-kolku-me-osudivte https://mn.mk/istorija/15541-Cento-do-Kolisevski-Milost-ne-sakam-Ne-mi-treba-pomiluvanje-Ke-odlezam-do-den-kolku-me-osudivte altЧенто до Колишевски: Милост не сакам! Не ми треба помилување! Ќе одлежам до ден колку што ме осудивте ]]> mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Sat, 03 Nov 2018 22:21:55 +0000 БУГАРИТЕ И ГРЦИТЕ СЕ ВЕШТАЧКА ТВОРБА ЗА ДА СЕ НЕГИРА ПОСТОЕЊЕТО НА МАКЕДОНЦИТЕ КОЈ СЕ ДРЕВЕН НАРОД https://mn.mk/istorija/15512-BUGARITE-I-GRCITE-SE-VESTACKA-TVORBA-ZA-DA-SE-NEGIRA-POSTOENjETO-NA-MAKEDONCITE-KOJ-SE-DREVEN-NAROD https://mn.mk/istorija/15512-BUGARITE-I-GRCITE-SE-VESTACKA-TVORBA-ZA-DA-SE-NEGIRA-POSTOENjETO-NA-MAKEDONCITE-KOJ-SE-DREVEN-NAROD makedonsko-carstvo-180Според подоле напишаното може да се увиди дека Грците и Бугарите се вештачка творба за да се негира постоењето на Македонците како еден од најстарите народи во Светот и со сигурност најстар во Европа

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 31 Oct 2018 02:46:55 +0000
Македонија 51-та ѕвезда на Американското знаме https://mn.mk/istorija/15511-Makedonija-51-ta-dzvezda-na-Amerikanskoto-zname https://mn.mk/istorija/15511-Makedonija-51-ta-dzvezda-na-Amerikanskoto-zname american-flag-600x375-180По завршувањето на втората светска војна и формирањето на колективите - задругите, по селата кога неукиот и кроток македонски  намачен народ, кој со векови  работи по своите ниви  со цел да го прехрани  големото македонско семејство, се соочува со уште една голема мака, конфискација на имотот, добиток, жито, механизација.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 31 Oct 2018 02:42:03 +0000
Поимите „нација“ и „држава“ се две јасно разграничени нешта https://mn.mk/istorija/15510-Poimite-nacija-i-drzava-se-dve-jasno-razgraniceni-nesta https://mn.mk/istorija/15510-Poimite-nacija-i-drzava-se-dve-jasno-razgraniceni-nesta Dragan-Bogdanovski-Makedonska-nacija-180Поимите „нација“ и „држава“ се две јасно разграничени нешта иако во новата историја на човештвото тие се сврзани еден со друг. Една нација може да постои без своја држава, а државата пак може да постои не само од една, туку од повеќе нации. Во многунационалната држава нацијата може да постои како „признаена“ и како државотворен елемент, како тоа денес што е случајот со делот од македонската нација кој се наоѓа во рамките на југословенската федерација, или како непризнаена и национално поробена, како тоа што е случајот со другите два дела од нашата нација, кои се наоѓаат под бугарско и грчко владеење и ропство.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 31 Oct 2018 02:35:50 +0000
Како четите на ВМРО ја поразиле грчката армија https://mn.mk/istorija/15480-Kako-cetite-na-VMRO-ja-porazile-grckata-armija https://mn.mk/istorija/15480-Kako-cetite-na-VMRO-ja-porazile-grckata-armija alt

Невиден историски хероизам: Како четите на ВМРО ја поразиле грчката армија од Пиринскиот дел на Македонија?

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Fri, 26 Oct 2018 21:33:10 +0000
140 години од МАКЕДОНСКОТО ВОСТАНИЕ во Кресна, Пиринска Македонија! https://mn.mk/istorija/15404-140-godini-od-MAKEDONSKOTO-VOSTANIE-vo-Kresna-Pirinska-Makedonija https://mn.mk/istorija/15404-140-godini-od-MAKEDONSKOTO-VOSTANIE-vo-Kresna-Pirinska-Makedonija
Фотографија на ОМО ИЛИНДЕН ПИРИН.
Печатот на Главниот штаб на МАКЕДОНСКОТО востание, на кој убаво се чита името на востанието, и најдолу годината 1878 кога е дигнато востанието.
]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Wed, 17 Oct 2018 21:06:28 +0000
Извештај на италијанскиот генерал Енрико Телини-Македонски села со бедни селани https://mn.mk/istorija/15413-Izvestaj-na-italijanskiot-general-Enriko-Telini-Makedonski-sela-so-bedni-selani https://mn.mk/istorija/15413-Izvestaj-na-italijanskiot-general-Enriko-Telini-Makedonski-sela-so-bedni-selani EnricoTellini-240Како член на Комисијата за разграничување меѓу Југославија, Грција и Албанија, италјанскиот генерал Енрико Телини имал задачата да ги утврди етнонационалните чувства на населението во 18-те села во реонот на Преспа и Св.Наум.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 17 Oct 2018 01:02:00 +0000