Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Tue, 17 Jul 2018 19:30:19 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Македонија не им припаѓа на соседите, таа им припаѓа на Македонците! http://mn.mk/istorija/14822-Makedonija-ne-im-pripaga-na-sosedite-taa-im-pripaga-na-Makedoncite http://mn.mk/istorija/14822-Makedonija-ne-im-pripaga-na-sosedite-taa-im-pripaga-na-Makedoncite sloboda-ili-smrt-180„Ние се обрнуваме до сите Македонци, без разлика на вера и раса, и ги колнеме да ги заборават своите стари омрази, инспирирани однадвор, и личните расправии за да се здружиме и да создадеме цврста јатка за единството и независноста на нашата земја. Македонија не им припаѓа ни на Бугарите, ни на Грците, ни на Србите, таа им припаѓа на Македонците. Македонија на Македонците!“ – се вели во Апелот за единство на Македонците во Швајцарија од 1918 горина

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 11 Jul 2018 01:39:45 +0000
Кавкаска теорија за потеклото на Албанците! http://mn.mk/istorija/14821-Kavkaska-teorija-za-potekloto-na-Albancite http://mn.mk/istorija/14821-Kavkaska-teorija-za-potekloto-na-Albancite aghuank-180За време на походот на Александар Македонски во Азија, еден владетел на Кавкаска Албанија излегол пред него и му подарил едно големо и опасно куче, денес познато како кавказски овчар. Тоа е првата забележана средба на Македонците со Кавкаските Албанци.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 11 Jul 2018 01:35:08 +0000
ИЗЈАВИ НА МИНИСТРИТЕ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА АНГЛИЈА, АВСТРИЈА И ФРАНЦИЈА ВО ВРСКА СО САНСТЕФАНСКИОТ ДОГОВОР И МАКЕДОНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ http://mn.mk/istorija/14820-IZJAVI-NA-MINISTRITE-ZA-NADVORESNI-RABOTI-NA-ANGLIJA-AVSTRIJA-I-FRANCIJA-VO-VRSKA-SO-SANSTEFANSKIOT-DOGOVOR-I-MAKEDONSKOTO-NASELENIE http://mn.mk/istorija/14820-IZJAVI-NA-MINISTRITE-ZA-NADVORESNI-RABOTI-NA-ANGLIJA-AVSTRIJA-I-FRANCIJA-VO-VRSKA-SO-SANSTEFANSKIOT-DOGOVOR-I-MAKEDONSKOTO-NASELENIE potpisuvanje-na-sanstefanskiot-dogovor-180"Лордот Солзбери, англискиот министер за надворешни работи, во инструкциите до својот амбасадор во Цариград, од 18 април 1878 год., во врска со Санстефанскиот прелиминарен договор пишувал: "без одлагање зацртаното бугарско кнежевство во Санстефанскиот мировен договор, не смее да остане во такви широки граници и  да држи територии кои етнички не му припаѓаат".

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 11 Jul 2018 01:27:27 +0000
„Црвена Хрватска“ за Македонците http://mn.mk/istorija/14819-Crvena-Hrvatska-za-Makedoncite http://mn.mk/istorija/14819-Crvena-Hrvatska-za-Makedoncite ilinden-240Востанувањето на македонскиот народ на 2 август 1903 година, на ден Илинден, преставува пример за саможртва на македонскиот народ за создавање на самостојна и национална држава. Тоа е пример за големо дело на еден „мал“ народ сам да го дофати светлото на слободата, тоа е пример за јуриш кон ѕвездите на славата, тоа е пример на будење од повеќемилениумскиот сон и жестока решеност повторно да ја воспостави некогашната древна и славна македонска држава.  Илинденсто востание останува да постои како настан кога одново се поставуваат еднаш веќе разрушените темели на македонската држава. Ова востание е прекретница во поновата македонска историја, настан кој преставува темел на новата македонска државност.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 11 Jul 2018 01:23:33 +0000
Телеграма до Мировната конференција во Париз http://mn.mk/istorija/14794-Telegrama-do-Mirovnata-konferencija-vo-Pariz http://mn.mk/istorija/14794-Telegrama-do-Mirovnata-konferencija-vo-Pariz Big four-180На седницата од 25 март 1919 година Генералниот совет на македонските друштва во Швајцарија се обрнал со телеграма до Мировната конференција во Париз, во која ги изложува барањата на Македонците и енергично протестира против евентуалното проектирано раздробување, кое би било само едно ново издание на фаталната грешка што ја изврши Букурешкиот мировен договор (1913) на кој македонското население беше третирано како стадо.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 04 Jul 2018 01:19:22 +0000
Збогум Кукуш http://mn.mk/istorija/14766-Zbogum-Kukus http://mn.mk/istorija/14766-Zbogum-Kukus zbogum-kukush-18021 јуни 2018 година, НА ДЕНЕШЕН ДЕН Е ИЗГОРЕН КУКУШ!

Илјадници кукушани и од околните помали места ги напуштаат своите живеалишта и поголемиот број преку Беласица пристигат во Струмица.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 27 Jun 2018 01:33:53 +0000
Брат против брат на Македонскиот фронт за време на ПСВ http://mn.mk/istorija/14765-Brat-protiv-brat-na-Makedonskiot-front-za-vreme-na-PSV http://mn.mk/istorija/14765-Brat-protiv-brat-na-Makedonskiot-front-za-vreme-na-PSV makedonski-front-180…Дедот Петко Беренџев од Старавина имаше два сина. Едниот на 28, а другиот на 31 година. Токму момци навреме. Во 1914 година беа мобилизирани од Србите и двајцата отидоа на австрискиот фронт. Се бореа што се бореа, Митре ја помина Албанија, а Петрета го заробија Австријците и од Надмеѓар, како „б’лгарин от Македонија” го испратија во Бугарија и по смирувањето на Романија, се најде во II тракиска дивизија на Солунскиот фронт, во синорот на неговото село Старавина — Соколот.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 27 Jun 2018 01:30:52 +0000
Балкански сојуз – разгледници издадени за време на Првата балканска војна http://mn.mk/istorija/14764-Balkanski-sojuz-–-razglednici-izdadeni-za-vreme-na-Prvata-balkanska-vojna http://mn.mk/istorija/14764-Balkanski-sojuz-–-razglednici-izdadeni-za-vreme-na-Prvata-balkanska-vojna balkan-wars-8-180Разгледници од серијата „Балкански сојуз“, „У слози је спас“ издадени за време на Првата балканска војна.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 27 Jun 2018 01:22:28 +0000
Бригите се еден од најславните народи во човечката историја, чија прататковина била во западна и централна Р. Македонија http://mn.mk/istorija/14763-Brigite-se-eden-od-najslavnite-narodi-vo-coveckata-istorija-cija-pratatkovina-bila-vo-zapadna-i-centralna-R-Makedonija http://mn.mk/istorija/14763-Brigite-se-eden-od-najslavnite-narodi-vo-coveckata-istorija-cija-pratatkovina-bila-vo-zapadna-i-centralna-R-Makedonija ilija-casule-180Херодот раскажува дека египетскиот фараон Псаметих (во седмиот век пред нашата ера (а ова го има анегдотално во секој учебник по лингвистика) направил опит и затворил две деца за да види кој збор кје го проустат без контакт со луѓе. Тие рекле бекос и Псаметих утврдил дека е тоа фригиски (бригиски) Шфригиски не е изворното име, тоа е грчка верзија) збор и го прогласил бригискиот за најстар јазик на човеството. Тоа е легенда, но ако се слушаме подобро, Египќаните ја знаеле големината на Бригите!

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 27 Jun 2018 01:19:14 +0000
Поздрав до Член 7 од предложениот „договор“ со Грција http://mn.mk/istorija/14733-Pozdrav-do-Clen-7-od-predlozeniot-dogovor-so-Grcija http://mn.mk/istorija/14733-Pozdrav-do-Clen-7-od-predlozeniot-dogovor-so-Grcija diodor1-180Диодор од Сицилија (Хеленски-ГРЧКИ историчар што живеел во првиот век п.н.е.)

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 20 Jun 2018 01:26:12 +0000