Коментари
Среда, 05 Ноември 2014 02:02   
Првата црковна служба на црковнославјански јазик во Солун

Tihomir_Karanfilov
Тихомир Каранфилов

Во 1870 година, неколку месеци по создавањето на Бугарската егзархија, македонското население во Солун, донесе одлука да се чествува денот на светите браќа Кирил и Методиј. Меѓутоа, постоеше меѓу нив стравување како ќе реагираат грчките свештеници. Во своите спомени за заедничката црковно училишна борба на македонскиот и бугарскиот народ против грчките свештеници и Цариградската патријаршија, како и за „Жестоката борба со грчката пропаганда кон крајот на XIX век, бугаринот Стефан Колчев Салганџиев за овој настан ќе напише:

Повеќе...
 
Среда, 05 Ноември 2014 02:01   
Русите се` до 860 година никогаш не биле словени

Risto Ivanov
Ристо Ивановски

Т.Н. СЛОВЕНИ (АНТИ=АНТИ, ВЕНЕТИ=ВЕНЕТИ И СКЛАВИНИ=СКЛАВИНИ) И СЛОВЕНИ- СПОРЕД СЛОВО, ИМАЛО И БОЖЈО СЛОВО, А И ЛОГОС=РЕЧ...
РУСИТЕ СЕ` ДО 860 ГОДИНА НИКОГАШ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ- РУСИТЕ ЛАЖАТ

Повеќе...
 
Понеделник, 03 Ноември 2014 19:02   
“Илирида“ значи агресија против територијалниот интегритет и независноста на државата Македонија

smkСМК АПЕЛИРА НА БЕСКОМПРОМИСНА ЕЛИМИНАЦИЈА НА ПАРАВОЕНИ И ПАРАПОЛИЦИСКИ ЗДРУЖЕНИЈА!

Повеќе...
 
Среда, 29 Октомври 2014 02:06   
Историјата понекогаш знае да биде исклучително болна и трагична

svekrva-ta
Свекрва

„Македонците-прогонети во Втората Светска Војна и Граѓанската војна во Грција 1940 – 1949"

Повеќе...
 
Среда, 29 Октомври 2014 02:04   
Како до силна Македонија?

aleksandar-dzepovski
Александар Џеповски

Колку милиони Македонци и наши добронамерни пријатели имаат кажано, мудрувано, размислувано, пеено и гласноговорнички реторички одговорено: Како до силна, стабилна и зошто да не Обединета Македонија?

Повеќе...
 
Среда, 29 Октомври 2014 02:03   
Борба за воведување на македонското наречје во Солун

Tihomir_Karanfilov
Тихомир Каранфилов

Во четвртото продолжението на „Жестока борба со грчката пропаганда кон крајот на XIX век“, бугарскиот автор Стефан Колчев Салганџиев (1847 - 1911) кој во периодот од 1868 до 1870 година, активно учествува во општествениот живот во градот и настојува во отворените училишта да се користи бугарскиот, а не македонскиот јазик, во својата книга „Личните дела и спомени за преродбата на солунските и серските Бугари, или 12 – годишната жестока нерамна борба со грчката пропаганда“ (1906), говори како заедничката борба на македонскиот и бугарскиот народ против грчката пропаганда, ќе се претвори во меѓусебна борба за превземање на црковно – училишните општини, како и за наметнување на бугарскиот јазик врз македонскиот народ. Односно за борбата кој јазик ќе доминира во ново отворените училишта, како што вели авторот „бугарското или македонското наречје“.

Повеќе...
 
Среда, 29 Октомври 2014 02:02   
Обединување на македонците, бугарите, србите, црногорците, русите...

...САМО СО ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИК. ПА КОЈ ТОА МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ ? САМО РУСИТЕ И СРБИТЕ! ЗОШТО? ЗАТОА ШТО РУСКИОТ И СРПСКИОТ ЈАЗИК НИКАКО НЕ БИЛЕ НАРОДНИ БЕЗПАДЕЖНИ ЈАЗИЦИ, ТУКУ САМО СЛУЖБЕНИ И ТОА НАСЛЕДСТВО НА ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК

Risto IvanovРисто Ивановски

О. Луковиќ - Пјановиќ, го наведува што пишел Милош С. Милојевиќ. Според него на Балканот се пишувало пушката, среброто, благото... „тоа исто се покажува кај Велико-Русите околу Архалгенско и Бело, или Леденото Море... Пример за тоа имаме кај Максимовиќ (Год. на север.сп.1864, г. II…)“.

Се потврдува, во Македонија со се Србија..., а и во Русија, се говорел исто со в-н-т (куќава- куќана- куќата). Ова значи, дека сите тие биле еден те ист народ.

Г. Гриневич пишува, дека исти знаци со исто значење имало на Каменот Розета, Балканот, Подунавјето, Украина, Русија...- еден ист народ со еден ист јазик.

Олга Луковиќ - Пјановиќ, во поднасловот „Јован Цвииќ и Срби“ од почеток, наведува: „На ова место...Во оваа своја опсежна студија Цвииќ го изразува уверувањето, дека современи дијалекти на српскиот јазик, значи се:
Штокавски, кој се дели на старо-штокавски (Македонија), средно- штокавски (Србија северно источно од Стара Србија, одн. Македонија) и новоштокавски (Далмација, Лика, Кордун, Банија, Славонија, Босна, Херцеговина, Црна Гора, Косово, Метохија, Војоводина и Шумадија) со: поддијалекти: екавски, ијекавски, икаквски, постоеле веќе на тлото на Тракија и Илирија, на основ што се наметнува заклучокот, дека словенскиот јазик не е донесен на Балканот тек во VII век по Христа. Цвииќ не бил лингвист, ама како научник со високи вредности имал универзален дух и тешко би било да се помисли, дека тој великан на мисли можел толку да тешко се излаже... Почесен доктор на Сорбона... И на Универзитетот во Прага“...

Значи, во Македонија се говорел стар јазик, до Крушевац среден и во Шумадија каде била создадена Србија со Белградската митрополија бил нов јазик. Или инаку пренесено, Македонците биле стар народ, до Крушевац среден народ, а во Шумадија каде била создадена Србија нов народ.

Па што се случило, од еден православен т.н. словенски народ со само православен црковен словенски јазик да се создадат два нови народи со свои јазици, во кои повеќе не се говори со в-н-т... туку со падежи како црковнословенски јазик итн.

Во Русија имало полемика за и против црковнословенскиот јазик. Победиле модернистите. Прв познат писател на руски јазик бил Пушкин.

Со овој потег победила Берлинско-виенската школа, која го раскинала православното ткиво. Пак, ова било во времето кога Германците се обединувале со германскиот на т.н. Словен Лутер, кој бил протестантен јазик, а Германци има и католоци. Конечно Германците со јазикот на Лутер ги обединил на сила Бизмарк, кој не бил било каков Германец, туку само Србин.

Пак, еден друг Србин Вук Караџиќ, заведен од Браќата Грим, Гете..., ги зафркнал Русите, и создал втор нов народ Срби со неговиот српски јазик.

Бидејќи до денес Германците меѓусебно не се разбираат со своите јазици (Баварци со Прусинци), а се обединиле со Лутеровиот јазик, мудар потег, тие станале она што денес се - најмоќни.
Па што станало со православните т.н. Словени? Иако тие до денес меѓусебно се разбираат, секое село сака да биде посебен народ со посебен јазик - раздели па владеј! Ама ова ние самите си го правиме и очите си ги вадиме. До кога?!
Херодот бил во право, тој напишал: Траките се најбројни и најмоќни, но не единствени. Истото ова денес важи за нас, секој може да не истреби...
Следи заклучокот дека ни е потребно повраќање на црковниот словенски јазик од 9 век. Бидејќи рускиот и српскиот јазик се негови наследници, Русите и Србите треба да се зафатат со обединување со повраќање на истиот за да се постане една моќна нација. Со текот на времето ќе се доразрешат црковно- националните прашања, и ќе се дојде до она што уште Јан Колар (1824) се залагал. Ако некој сака да каже дека раздорите се огромни меѓу нас, тоа е точно, но тие никогаш не биле поголеми отколку што биле кај Германците, со мноштво војни. И нивното обединување го направил никој друг, туку Србинот Бизмарк, кој бил во дописи со Петар Велики. Следи очигледна врска меѓу Русите и Србите, која треба да си ја дозавршат меѓусебно и со нивните собраќа до/со Македонија.
Како прво јазикот треба да биде само црковен... Кон него подоцна ќе се приклучат и католичките т.н. Словени... Па тоа се 300 - 350 милиони европски најброен народ. Нема ништо посрамно да се обедини Европа со англиски јазик во кого има монголски зборови: Пекинг=пе (град) кинг (владетел): кинг=кениг, Викинг=вик кинг, во готските јазици источно од Франција има завршетоци их, инг, унг итн. Дури ü итн.
Ништо не е доцна, кога се работи за единство и добробит на 350 милиони луѓе.

 
Среда, 29 Октомври 2014 02:01   
„Десловенизацијата“ и „антиквизацијата“ на антимакедонизмот на неоврховистите!

todor-petrov
Тодор ПЕТРОВ

... Една “фина дама“ во едно интервју, со леснотија во цинизмот а со намера “демистифакиција“ на простотијата на власта, вели: “Каква промена на името? За да го сочуваме идентитетот? Па, ние, внатре, веќе го променивме идентитетот?“ Не и го спомнувам името, затоа што не е достојно тоа да го сторам, се разботи за полемика со став, препознатлив за “опозицијата“. Демек, ако самите си го променивме идентитетот внатре во Македонија, зошто да биде неприфатлива промената и на државното име Македонија? Едноставно, нели?

Повеќе...
 
Среда, 22 Октомври 2014 02:06   
Награда за Иванов за неговата посветеност во одбраната на фундаменталните слободи

svekrva-ta
Свекрва

Одборот на Форумот Кран Моната оваа година му додели Награда на Фондацијата за 2014 на претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Наградата му беше доделена на македонскиот претседател како личен придонес за активности и достигнувања во сите општествени области, како и за неговата посветеност во одбраната на фундаменталните слободи. Покрај претседателот Иванов, добитници на овогодишната Награда на Фондацијата се Генералниот секретар на Обединетите Нации, Бан Ки-мун, претседавачот со Претседателството на БиХ, Бакир Изетбеговиќ, поранешниот премиер на Сенегал г. Амината Туре, а постухмно беше награден Ерве Хурдел.

Повеќе...
 
Среда, 22 Октомври 2014 02:04   
МАКЕДОНИЈА - земја библиска, една и единствена, од секогаш и за секогаш!

aleksandar-dzepovski
Александар Џеповски

Каде грешиме, толку ли имаме згрешено пред Бога, па сега не` казнува толку лошо па не можеме да се се исправиме? Од славно Царство кое прерасна во Империја, после повеќе од 2000 години, дали се уморивме од самите себе и си велиме нека оди се` по ѓаволите...

Повеќе...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

На прво место

News image

Мицкоски: СДСМ ќе изгуби трајно на избори

Мицкоски: СДСМ ќе изгуби трајно на избори, а ВМРО-ДПМНЕ ќе наследи намалени пензии, дупка во буџ...

Историја

News image

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (39)

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (39)

Иселеници

Култура и туризам

News image

ЗА БОЖИЌ -СО ДЕЦАТА ОД МАКЕДОНИЈА И СВЕТОТ

Поетесата Марија Емилија Кукубајска ЗА БОЖИЌ  -СО ДЕЦАТА ОД МАКЕДОНИЈА И СВЕТОТ

Фељтон

News image

БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА (3)

ЕПИСТЕМОЛОГИЈА НА ОНОМАСТИКАТАНА ПАНОНИЈА (ДЕЛ I)

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.