Среда, 13 Ноември 2019    PDF Печати Е-пошта
КАКО СЕ ОСВОЈУВАА НАГРАДИТЕ

MEK1

Од историјата на признанијата за заслужни граѓани, по повод деновите на ослободување на македонските градови од фашизмот, II Светска војна

2019година. Штипскиот градоначалник Благој Бочварски, на свечена седница го додели осмоноемвриското признание на заслужните граѓани: Раде Ивановски, пилот на боинг 737, Ристе Љуботенски, сопственик на винарија Имако, Викторија Димитрова-Јованова дописник на МИА, Марија Максимова, музички педагог и Државното средно музичко училиште „Сергеј Михајлов“.

1973 година. Собранието на Општина Штип, Управниот одбор на Фондот за награди – „8 Ноември“ на својата седница од 7.11.1973 година, оддава

ПРИЗНАНИЕ на КУКУБАЈСКА МАРИЈА за вонредно залагање и постигнати резултати од областа на поезијата, за периодот од 8 Ноември 1972 година, до 8 Ноември 1973 година. Претседател на Управниот одбор на фондот                                            

Марија Кукубајска го доби признанието за книжевна активност: објавени песни, раскази, преводи, интервјуа, и за книгата „Временија и Неоткрит“, наградена на Струшките Вечери на Поезијата – Млада Струга, 1973

MEK2 MEK3

Дел од книжевно-културните активности на Марија А. Кукубајска, 1972-1973 година:

КУКУБАЈСКА, Марија А., есеј Магбет ги поништи честа, љубовта, послушноста, големиот број пријатели... се доведе себе си до лична трагедија (Магбет, чин V, сц. III, стих 25) Современост, стр. 442-445, Скопје, 1972

КУКУБАЈСКА, Марија, По рељефите на градот воин, Македонија, илустрирано списание на Матица на иселениците на Македонија,  год. IX, бр. 225, јануари 1972

КУКУБАЈСКА, Марија, песна Будење на богочовекот (стр. 562)Стремеж, Прилеп, списание за литература, уметност и култура, год. XVI, бр. 8, 1972

КУКУБАЈСКА, Марија, поетска беседа, Книгата духород, Иселенички календар 1972, Матица на иселениците на Македонија, Скопје, 1972

КУКУБАЈСКА, МАРИЈА, Сонет за Гоце, Студентски Збор, 1972                                      

КУКУБАЈСКА, Марија, Арија за жената, списание Македонија, Скопје, 1972        

КУКУБАЈСКА, Марија, книжевно/новинарски приказ и интервју наМиодраг Мићић Мики: Марија Кукубајска, песникиња из Штипа, други пут на „Младом мају“ – Весник поетике речи, во специјалното издание на Југословенската смотра на млади таленти, „Млади мај“,Младомајац, стр. 14, 28 април, 1972

КУКУБАЈСКА, Марија А., Проглас Свемирске Девице (стр. 33-34) Расковник, часопис ѕа књижевност и културу на селу, одговорни уредник: Добрица Ерић,  год. V, бр. 16, лето 1972

КУКУБАЈСКА, Марија,  добитник на  Републичка наградаод Конференција на сојузот на младината на С.Р. Србија, за учество на презентацијата „Млада македонска поезија“, настап со Стихови за слободата и зрелоста кај младите, со дискусија. Организатор Дом Омладине, Зајечар. На свечениот настап одржа предавање за моралот на младината: Потполковник М. Лукиќ, 1972 

КУКУБАЈСКА, Марија, есеј со внатрешна рима и стихување, Родопис саностварности, есеј (напишан на српско-хрватски), стр. 6, весник Тимок, Зајечар/Бор, 2 јун,1972

КУКУБАЈСКА, Марија, рецензија „Сердарот на англиски јазик“ – за преводот на Греам и Пеги Рид, Macedonian Review, Skopje. Објавен во Вечер, Скопје, стр. 17, 1973

КУКУБАЈСКА, Марија, Имагинацијата во делото на Вирџинија Вулф, превод од англиски јазик,  есеј, Студентски збор, Скопје, стр. 15-16, 1973

КУКУБАЈСКА, Марија, песна Љубов над љубовта - Љубовта на светлината со небото. Современост, год. XXIII, бр. 5, мај 1973

КУКУБАЈСКА, Марија, Данило Коцевски, рецензија: Еден поетски експеримент: Марија Кукубајска: „Временија и Неоткрит“, издание на „Македонска книга“, Скопје 1973. Разгледи (стр. 895-897), списание за литература, уметност и култура, год. XV, бр. 8, октомври, 1973

КУКУБАЈСКА, Марија, Данило Коцевски, Избор од најмладата македонска поезија, песни од: Олга Арбуљевска, Петре Бакевски, Љупчо Димитровски, Алдо Климан, Панде Колемишевски, Марија Кукубајска (стр. 450-451, две песни: Од свиен папрат до сончев град; Време сме, Ристо Лазаров, Владимир Попов, Раде Силјан, Веле Смилевски, Санде Стојчевски, Васил Тоциновски, Катица Ќулафкова.Списание Современост, XV, бр, 5, мај 1973

КУКУБАЈСКА, Марија, Член на Советот на редакцијата. Новооснована ревија „Црно на бело“, Скопје. Главен и одговорен уредник: Гане Тодоровски. Издание, декември 1972

MEK4

КУКУБАЈСКА, Марија А., Споменикот на Гоце – тоа е Македонија, есеј, награден со I републичка награда од Сојузот на Студентите на Македонија, објавен во Студентски Збор, стр. 2. Скопје, 1972

КУКУБАЈСКА, Марија А., Македонија се колне во тебе, песна, добитник на III републичка награда од Сојузот на студенти на Македонија. Скопје, 1972

КУКУБАЈСКА, Марија, есеј, Револуција во реката на Хераклит и Бергсон, Студентски збор, рубрика Култура, Скопје, 1972

КУКУБАЈСКА, Марија, поезија Будење на Богочовекот, Панорама на поетски изблици, стр. 562, Стремеж, списание за литература, уметност и култура, Прилеп, бр. 8, февруари, 1972

КУКУБАЈСКА, Марија, колумна: Весник поетике речи - песникиња из Штипа, други пут на „Младом мају“, Билтен, стр. 14, 28 април 1972

КУКУБАЈСКА, Марија, избор, препев и предговор „Традиционален Петти Млади мај“ – Средба на младите творци од Југославија. Зајечар, 30 април и 1-2 мај, 1973. Студентски Збор, Скопје,  стр. 15, 1973

КУКУБАЈСКА, Марија, соработник во организацијата и член на жири комисија, Традиционални Осмоноемвриски средби на млади поети од Штип, и гости од СР Србија. Гимназија Славчо Стојменски. Избор на 12 поети од Југославија, Панорама поезије са Осмоновембарских сусрета младих песника у Штипу, Цветови слободе. Издање Млади Мај, Зајечар, стр. 13, 28 децембар, 1973

КУКУБАЈСКА А., Марија, песна Трансцедентности и Звоно Спаса, сопствен превод на српскохрватски јазик.Сусрет књижевних стваралаца Југославије, Петти Млади мај, поетски настап. Основање на правецот Арт-По, во заедничка презентација со слики од младиот уметник Тодор Кукубајски, 1-2 мај, Зајечар, 1973

MEK5      

Фото: Марија Кукубајска, студент, поет и Тодор Кукубајски, сликар, студент на економија, УКИМ, Скопје, учесници на Југословенската смотра на млади таленти, Млади Мај, 1973 

КУКУБАЈСКА, Марија А., 3 песни, Родозвучен јужнопис, Оган над римувања, Рапсодија во црвено, 33-38, ,,Младомајске стихотворине, Свеска песама за четврти „Млади мај“, издавач: Књижевни клубу Бору, свеску припремио Сергије Лајковић, Бор, Југославија, 1972

КУКУБАЈСКА, Марија, песна Родозвучен Јужнопис – на Кирил и Методиј (од книгата поднесена за печат, „Временија и Неоткрит“), објавена во весникот Македонка, Штип, 1972

КУКУБАЈСКА, Марија, книга Временија и Неоткрит, Македонска книга, Скопје, 1973

КУКУБАЈСКА, Марија,  читање поезија во емисија посветена на првата книга „Временија и Неоткрит“,  Македонска Радио Телевизија. Автори на емисијата: Гордана Михаилова Бошнаковска и Данило Коцевски, Скопје, 1973

КУКУБАЈСКА, Марија, дискусија на тема традиција и напредок, читање стихови кои илустрираат историчност и футуризам во поетиката на Кукубајска. Југословенска Радио Телевизија, Лектира, емисија од областа на културата и уметноста, Белград, 1973

КУКУБАЈСКА, Марија, Поетски настап – песни од наградената книга, Безистен, Штип; Гостување на поети од СВП во Собрание на Општина Штип, 1973                              

КУКУБАЈСКА, Марија, гост во емисијата на Телевизија Сараево, уредник и водител Душко Трифуновиќ. Год. 1973

КУКУБАЈСКА, Марија, Поезија, настап на „Мостови - Струшки вечери на поезијата“, 28 август, 19:00 часот, 1973 

КУКУБАЈСКА, Марија, Поезија, настап со учесниците на СВП во Скопје. Поетите читаа во Стопанска банка и Сули Ан, Скопје. 1973

MEK6        MEK7

Два мини есеја од книгата  Временија и Неоткрит, Македонска Книга, Скопје 1973 (напишани 1968 година)

КУКУБАЈСКА, Марија, Интервју, Наградените за наградите (Влада Урошевиќ, Петар Т. Бошковски, Пеги и Греам Рид, Глигор Поповски, Марија Кукубајска), СВП, Нова Македонија, стр. 7, 28 август, 1973

MEK8 MEK9      

КУКУБАЈСКА, Марија,  Две награди 8 ноември во „Астибо“, напис за поетесата, преведувач во модната конфекција Астибо - Штип, член на Редакцискиот одбор на весникот. Весник Астибо, Штип, 1973

MEK10

КУКУБАЈСКА, Марија, Добитник на наградата на град Штип, 8ми Ноември, за најуспешни остварувања од 1972-1973 година: 1-ва и 3-та Републичка награда за есеј и сонет посветен на 100 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев; признание од Ректоратот на УКИМ за студии по културологија на универзитетот Ерланген-Нирнберг; избор од Сојузот на Студентите на Македонија за член на младинска делегација од Македонија – за прием кај Претседателот Ј. Б. Тито, за неговиот роденден и Денот на младоста, 25-ти Мај (со Ристо Лазаров, Димитрије Бужаровски и др.); поетски настап со Сонет за Гоце, за Републичката манифестација Гоцеви Денови, Делчево; секретар на сесија на симпозиумот во рамки на Гоцеви Денови, награда за најдобра прва книга од млад поет, Млада Струга, 1973

КУКУБАЈСКА, Марија, презентација, Меѓународна средба на книжевни и научни преведувачи, Компјутерски превод во иднината: Од звук до печат, на друг јазик,  Тетово 1973

КУКУБАЈСКА, Марија, А., песме Македонија се колне во тебе и Син на времето (стр. 21-22), Зборник „Носе нас Мајске воде“, поезије 58 младих песника из Македоније, Хрватске, Словеније, Црне Горе, Србије и Босне и Херцеговине, учесника IV Младог маја у Зајечару и Бору, 1972. Изд. 1973

КУКУБАЈСКА, Марија, песна посветена на Младомајскиот парк на пријателството, Паркови Маја, средба на младите творци од Југославија“, Млади Мај, Зајечар, 1973                            

КУКУБАЈСКА, Марија, новинарски напис Стваралачки дијалог, Младомајски разговор у дому омладине под Краљевицот, текст Сергије Лајковић, Традиционални Пети „Млади Мај“, 30 април, 1-2 мај, 1973

КУКУБАЈСКА, Марија А., песни Син на времето и Македонија се колне во тебе, Зборник поезије младих песника Југославија, стр. 21 и 22, Зајечар, 1973

КУКУБАЈСКА, Марија, Македонија се колне во тебе (сонет за Гоце), Нова Македонија, 1973

КУКУБАЈСКА, Марија, песна Македонија се колне во тебе (сонет за Гоце), Иселенички календар, Матица на иселениците на Македонија, 1973

КУКУБАЈСКА, Марија, песна Наречница иинтервју: Марија Кукубајска – надежен деби, весник „Македонка“ Штип, бр. 160, јуни-јули 1973 

КУКУБАЈСКА, Марија, песна Наречница, Билтен на „Млади Мај“, Југословенски фестивал младих, весник Тимок, Зајечар, Србија, 1973

КУКУБАЈСКА, Марија,  песна После крајот на вечноста и интервју со Кукубајска. Весник „Астибо“, бр. 5-6 јули, август 1973

MEK11        

КУКУБАЈСКА, Марија, троделна песна, Арија за жената: Надвременско духородие, Од свиен папрат до сончев град, Мудар благослов, збирка „Певања Младом Мају“ – свеска најлепших стихова за Пети Младомајски сусрет у Зајечару, стр. 52-53, Зајечар, 1973

2015 год. 8-ми НОЕМВРИ, ДЕН НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА ШТИП

Република Македонија, Општина Штип, доделува ПРИЗНАНИЕ 8 Ноември, 2015, на Д-р Марија Емилија КУКУБАЈСКА, за особен придонес и постигнувања како професор, научник и книжевник. Општина Штип, градоначалник Прим. М-р Илчо Захариев

MEK12 MEK13 MEK14

Проф. д-р Марија Емилија Кукубајска го внесе македонскиот јазик во УНЕСКО издание на Центарот за биоетика, Парис, со книгата Informed Consent, ed. prof. d-r Amnon Karmi, преведена од англиски јазик.

Дел од книжевните, научно-истражувачки и наставни активности на проф. д-р Кукубајска, 2014-15:

Kukubajska, Marija Emilija (2015) To be or not to be a live kidney donor: A parent’s personal principle - cause for patient’s death. In: 10th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law Zefat Bioethics Forum, 6-8 Jan 2015, Jerusalem, Israel.                                                    

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Примери за слободата како сопствена антитеза. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 9. pp. 229-234. ISSN 1857-923X                   

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Антологија на античко-македонска поезија, Приредила и превела: д-р Марија Емилија Кукубајска. Емари институт, Штип. ISBN 978-608-4726-14-2

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Букварчето на Емилина. Емари институт, 2015, Штип, Република Македонија. ISBN 978-608-4726-15-9                                                            

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Бахтин: Неговите крос-културни исток-запад концепти. Зборник на научни трудови од Шеста меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“, 2. pp. 143-145. ISSN 1857-9299                                           

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Кога идеологијата ја заменува религијата – судирите се во експанзија. Втора меѓународна научна конференција, Зборник на трудови Општествените промени во глобалниот свет. ISSN 978-608-244-229-7 

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Birds: Mythical Symbol of Migration, Beauty and Bestiality. Knowledge - International Journal, 11/1. ISSN 1857-92 

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Free like Birds (?). Multimedia Performance, International conference, Knowledge is Power, Bansko, R. Bulgaria.

Kukubajska, Marija Emilija (2015) The Theater of the Mask: Ben Johnson’s Stage, New-Age Carnivals and the World Anonymous. In: Salzburg Easter School - Feasting and Fasting Carnival Cultures.

Kukubajska, Marija Emilija (2015) To be or not to be a live kidney donor: A parent’s personal principle - cause for patient’s death. In: 10th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law Zefat Bioethics Forum, 6-8 Jan 2015, Jerusalem, Israel.                                                 

Kukubajska, Marija Emilija and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2015) Англиска литература 2: 16-18 век. ISBN 978-608-244-274-7.                                                                                     

Kukubajska, Marija Emilija and Ilievska, Tatjana (2015) A Fabian Society, Frankfurt School: Utopia, Dystopia, “Reality”. Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет. ISSN 1857-7059       

Kukubajska, Marija Emilija and Koceva, Sonja (2015) Literacy, health and economic factors. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 11/1. ISSN 1857-92  

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Collection of Essays and Literary Criticism on American and British Postmodern Interpretations. ISBN 978-608-244-054-5. Item not available from this repository.

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Од фолклор до фикција и факти во американската,  европската и англиска литература. ISBN 978-608-244-060-6.  

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Книгата „Зошто шепотиме“, од Џим Деминт: За загрозената слобода на изразување. In: Меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: исток-запад“, 25-27 Apr 2014, Sveti Nikole, Macedonia

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Редефинирање на семејните вредности во САД: Прогресивен идеализам со регресивна ерозија. Зборник на трудови од Прва меѓународна научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“. ISSN 978-608-244-129-0 

Kukubajska, Marija Emilija and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija (2014) Историја на британската и американската култура и цивилизација - скрипта. ISBN 978-608-244-059-0.  

Kukubajska, Marija Emilija and Aleksova-Danevska, Biljana (2014) Биоетика, мултикултура, мултилингвалност и аквизиција на странски јазик. Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, 5. ISSN 1857-7059

MEK15             

University of Salzburg, Austria, Doctoral studies conference, Dept. of English . Presentation on 1. Macedonian folklore: Mask parades in Vevchani and Strumica; 2. Bahtin and Western socialism.

Salzburg University: Prof. Sabine Coelsch-Foisner, The Salzburg Easter School doctoral programme founder - discuss cooperation on folk and contemporary fashion show between UGD and Salzburg Uni.

Проф. д-р Марија Емилија Кукубајска, писателот и едукатор, во својата природна скромност, ќе каже: 

„Не твориме и живееме за пофалби и награди, туку за мудрост за рассудување и мир за облагородување“.Таа го живее ова мото, споделувајќи го и со својата ќерка писател, Емилија Кукубајска (1979-2006), додека Емилија беше на овој свет Марија Емилија Кукубајска практикува скромност во неуморната работа, низ која сепак се незаобиколни податоците за нејзините успеси:

 •          Најмлад почесен доктор на науки во Друштвото на писатели на Македонија
 •          Прва македонска уредничка и преведувач на англиски јазик на антологиски избор од југословенски поети, World Poetry Anthology, Poetry Europe, Madras, India
 •          Составувач и преведувач на македонски јазик на првата Антологија на современи индијанско американски поети од 20 век, со Joseph Bruchаk
 •          Прв македонски проучувач/преведувач на јапонска хаику поезија, во соработка со Казуо Танака од Јапонија, Републичка комисија за меѓународна соработка
 •          Прв македонски женски автор на книга во хаику стих
 •          Прв македонски современ женски драматург, Соломон и Балкина
 •          Прва жена писател од Македонија - добитник на Фулбрајтова стипендија за магистерски студии во САД
 •          Прва студентка од Македонија на летни студии по културологија, Универзитет Ерланген-Нирнберг, Германија
 •          Прв македонски истражувач и преведувач на малтешкиот книжевен критичар, историчар, теоретичар и поет, проф. д-р Оливер Фриџери
 •          Најмлад автор вклучен во антологијата на критичарот проф. Димитар Митрев, со револуционерна македонска поезија од Кочо Рацин до Марија Кукубајска
 •          Застапена од своите 20ти години во повеќе меѓународни, југословенски и македонски енциклопедии, лексикони и академии
 •          Основач и организатор на интer-дисциплинарниот Арт-По концепт, со меѓународни презентации, изложби и изданија на поезија и мини есеи со сликарски дела
 •          Основач, организатор и публицист на првите мулти-медијални истражувања на етички и морални вредности и предизвици, Екологија на душата  

MEK16 MEK17 MEK18

Проф. Марија Емилија Кукубајска (р. 1950) во својот кабинет, УГД Филолошки факултет, Штип, 2015 и на промоција/потпишување на книгата Имињата на времињата, НУ-Универзитетска библиотека, Штип, 2019 

 

На прво место

News image

Заев противправно го узурпира мандатот, а соучесник во кршење на Уставот е и Пендаровски

Зоран Заев во негова корист продолжува со кршење на Уставот.

Историја

News image

Русинот Бурич од Историската Конференција на Малта 1989: Без Македонизмот паѓа и целата цивилизација!

Осврт кон делото на рускиот мислител Владимир Бурич базиран на разговорите водени со него од макед...

Иселеници

News image

ПАРАКЛИСОТ „СВЕТА БОГОРОДИЦА И СПАСИТЕЛОТ ИСУС ХРИСТОС“ ВО ЗУБОВЦЕ (24)

85 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ, АЛИАС...

Култура и туризам

News image

ЗБИРКА ПОЕЗИЈА ОД ОЛИВЕРА ЈОВАНОВСКА

  Оливера Петрова-Јовановска Деновиве, во издание на МЛД „Григор Прличев“ од Сиднеј, изле...

Фељтон

News image

БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА (33)

ПРАИСТОРИСКИОТ КРИТ И КИКЛАДСКИТЕ ОСТРОВИ

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.