Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Sun, 20 Oct 2019 12:57:12 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ИЗРАЕЛ - ВЕТЕНАТА БИБЛИСКА ЗЕМЈА (12) http://mn.mk/kultura/17340-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-12 http://mn.mk/kultura/17340-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-12 erusalim1

ЕРУСАЛИМ - ГРАДОТ НА ВЕЧНОСТА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 16 Oct 2019 07:50:38 +0000
ЛИЧНОСТИ ОД ПРЕСПА:СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ – КАТИН ОД ЉУБОЈНО, АНАЛИТИЧАР НА МАКЕДОНСКОТО ИСЕЛЕНИШТВО (6) http://mn.mk/kultura/17339-LICNOSTI-OD-PRESPASLAVE-NIKOLOVSKI-–-KATIN-OD-LjUBOJNO-ANALITICAR-NA-MAKEDONSKOTO-ISELENISTVO-6 http://mn.mk/kultura/17339-LICNOSTI-OD-PRESPASLAVE-NIKOLOVSKI-–-KATIN-OD-LjUBOJNO-ANALITICAR-NA-MAKEDONSKOTO-ISELENISTVO-6 New snk

Славе Николовски-Катин кој е познат само како Славе Катин е голем вљубеник во својата родна Преспа, во етничка Македонија и македонскиот народ, како и во Македонската православна црква - Охридска архиепископија и во Македонците насекаде во светот. Тој и е познат на македонската и на меѓународната јавност по неговите бројни публикации, новинарски и научни трудови кои се посветени, главно, на етничка Македонија и на животот на Македонците во дијаспората

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 16 Oct 2019 07:42:42 +0000
20 ГОДИНИ ОД ВОСТОЛИЧУВАЊЕТО НА ПЕТТИОТ ПОГЛАВАР НА МПЦ-ОА Г.Г. СТЕФАН http://mn.mk/kultura/17307-20-GODINI-OD-VOSTOLICUVANjETO-NA-PETTIOT-POGLAVAR-NA-MPC-OA-GG-STEFAN http://mn.mk/kultura/17307-20-GODINI-OD-VOSTOLICUVANjETO-NA-PETTIOT-POGLAVAR-NA-MPC-OA-GG-STEFAN ggs1

Во последните неколку децении, Македонската православна црква (МПЦ) била, е и веројатно, ќе биде цел на дискусии, полемики, расправии, па и напади на црковни­те институции на соседните земји и пошироко, коишто настојуваат да го спречат и одол­жат нејзиното влегување во семејството на рамноправните црковни организации во пра­вославието. Притоа, се чинат обиди да се оспорат и историските канонски темели на целокупниот живот на Македонската православна црква.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 +0000
ЛИЧНОСТИ ОД ПРЕСПА: МЕТОДИЈА (МЕТО) ФОТЕВ ОД ЉУБОЈНО – ЗНАЧАЕН МАКЕДОНСКИ РОМАНСИЕР И ПОЕТ (5) http://mn.mk/kultura/17308-LICNOSTI-OD-PRESPA-METODIJA-METO-FOTEV-OD-LjUBOJNO-–-ZNACAEN-MAKEDONSKI-ROMANSIER-I-POET-5 http://mn.mk/kultura/17308-LICNOSTI-OD-PRESPA-METODIJA-METO-FOTEV-OD-LjUBOJNO-–-ZNACAEN-MAKEDONSKI-ROMANSIER-I-POET-5 metof1

Македонскиот романсиер и поет Методија (Мето) Фотев беше еден од првите членови на Друштвото на писатели на Македонија (од 1957 година). Неговото книжевно творештво го сочинуваат следните романи: „Потомците на Кат“ (1966), „Селани и војници“ (1969), „Големите скитачи“ (1970), „Неплодна вода“ (1978), „Вивариум“ (2010), како и поетската збирка „Поезија не за одмор“ (2002)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 +0000
ИЗРАЕЛ - ВЕТЕНАТА БИБЛИСКА ЗЕМЈА (11) http://mn.mk/kultura/17309-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-11 http://mn.mk/kultura/17309-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-11 bibliz1

ВО МУЗЕЈОТ НА ДИЈАСПОРАТА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 +0000
Македонскиот народ беше приморан да носи троен крст на своите плеќи http://mn.mk/kultura/17274-Makedonskiot-narod-bese-primoran-da-nosi-troen-krst-na-svoite-pleki- http://mn.mk/kultura/17274-Makedonskiot-narod-bese-primoran-da-nosi-troen-krst-na-svoite-pleki- maknacМакедонска нација

Уште во предвечерјето на Првата Балканска Војна, Македонците надвор од татковината предупредуваат на реалната опасност од поделба на Македонија. Посебно гласна е македонската колонија во Санкт Петербург. За да може подобро да го запознае светот со македонското прашање, во март 1913 година Димитрија Чуповски ја објавува првата карта на македоноски јазик во боја „Карта Македонија“ и заедно со Меморандумот на Македонците од 1 март  1913 година ги праќа до Лондонската конфереција и до рускиот печат. Три месеци потоа, на 7 јуни 1913 година потпишан е „Меморандум на Македонците“ кој е испратен до владите и јавноста на балканските држави, а веќе на 9 јуни 1913 година се појавува и првиот број на списанието „Македонски глас“, во кој истакнуваат барањата на македонскиот народ.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 +0000
СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА ОСТАНЕТЕ ВО МАКЕДОНИЈА http://mn.mk/kultura/17275-STUDENTI-PO-MEDICINA-OSTANETE-VO-MAKEDONIJA http://mn.mk/kultura/17275-STUDENTI-PO-MEDICINA-OSTANETE-VO-MAKEDONIJA IMG-0c595a64fd96a3db923ad85ce8cf9495-V

МЕМОРИЈАЛНА НАГРАДА „Д-р МАРИЈА И ЕМИЛИЈА КУКУБАЈСКИ“ за најдобри македонски и дијаспора студенти и млади специјалисти по медицина за 2019 година

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 +0000
ЛИЧНОСТИ ОД ПРЕСПА: ПИСАТЕЛОТ МЕТО ЈОВАНОВСКИ ОД БРАЈЧИНО – МАКЕДОНСКИ РОМАНСИЕР (4) http://mn.mk/kultura/17276-LICNOSTI-OD-PRESPA-PISATELOT-METO-JOVANOVSKI-OD-BRAJCINO-–-MAKEDONSKI-ROMANSIER-4 http://mn.mk/kultura/17276-LICNOSTI-OD-PRESPA-PISATELOT-METO-JOVANOVSKI-OD-BRAJCINO-–-MAKEDONSKI-ROMANSIER-4 metoj1

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА ПРЕСПА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 +0000
ИЗРАЕЛ - ВЕТЕНАТА БИБЛИСКА ЗЕМЈА (10) http://mn.mk/kultura/17277-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-10 http://mn.mk/kultura/17277-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-10 101

ДИЈАМАНТИТЕ ЗА ЕВРЕИТЕ ЗНАЧАТ ЖИВОТ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 +0000
ЛИЧНОСТИ ОД ПРЕСПА: НИКОЛА БЕРОВСКИ– НАЦИОНАЛЕН ДЕЕЦ И ДОЖИВОТЕН УЧИТЕЛ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО МАЛА ПРЕСПА (3) http://mn.mk/kultura/17248-LICNOSTI-OD-PRESPA-NIKOLA-BEROVSKI–-NACIONALEN-DEEC-I-DOZIVOTEN-UCITEL-NA-MAKEDONCITE-VO-MALA-PRESPA-3 http://mn.mk/kultura/17248-LICNOSTI-OD-PRESPA-NIKOLA-BEROVSKI–-NACIONALEN-DEEC-I-DOZIVOTEN-UCITEL-NA-MAKEDONCITE-VO-MALA-PRESPA-3 nikber1

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА ПРЕСПА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 25 Sep 2019 00:00:00 +0000