Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Sun, 19 Nov 2017 21:49:41 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Како се изнесуваше македонското културно наследство за време на Првата светска војна – архиви, документи и др. од Прилеп и Скопје (5) http://mn.mk/kultura/13848-Kako-se-iznesuvase-makedonskoto-kulturno-nasledstvo-za-vreme-na-Prvata-svetska-vojna-–-arhivi-dokumenti-i-dr-od-Prilep-i-Skopje-5 http://mn.mk/kultura/13848-Kako-se-iznesuvase-makedonskoto-kulturno-nasledstvo-za-vreme-na-Prvata-svetska-vojna-–-arhivi-dokumenti-i-dr-od-Prilep-i-Skopje-5 bg 1916 291-180

Етнографот на Втората бугарска армија Антон Поп Стоилов по влегувањето на Бугарија во Првата светска посетил повеќе градови во Македонија  од каде ги прибира архивите во сандаци и ги припремил за пренесување во Софија. Покрај Крива Паланка, Скопје и Велес, во текот на ноември 1915 година, тој го посетил и Прилеп од каде ќе земе вредни историски споменици за минатото во Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 15 Nov 2017 02:02:00 +0000
Двеилјадитата година ја дочекав во Крушево http://mn.mk/kultura/13847-Dveiljaditata-godina-ja-docekav-vo-Krusevo http://mn.mk/kultura/13847-Dveiljaditata-godina-ja-docekav-vo-Krusevo SavoKostadinovski-180На преминот на третиот век на семејните талкања по светот, решив да заминам на австралискиот континент. Патував со мојот пријател Норберт, со кој заедно крај Рајна гледавме како истекува тагата од душите на бегалците, отпатувавме заедно за Сиднеј.

 

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 15 Nov 2017 02:01:00 +0000
КРСТOT како македонски симбол во времето на Зета Македониа http://mn.mk/kultura/13825-KRSTOT-kako-makedonski-simbol-vo-vremeto-na-Zeta-Makedonia http://mn.mk/kultura/13825-KRSTOT-kako-makedonski-simbol-vo-vremeto-na-Zeta-Makedonia krst1-180Коренот на македонската вера води потекло од камениот период на македонскиот народ најмалку од пред 500.000 г. Тоа е верата во Големата Мајка, Марија, Мадона-господарка, Богородица, Македониа, денес нарекувана Земја, (погрден збор за една БОЖИЦА Македониа, рај во вселената). Таа е родилка на Богот Сонце, родилка на вкупната жива природа на Планетата Македониа наречена ИС-Зет во кој се наоѓа и синот божји Македон. Вера во единствениот БОГ Татко Сонце ИЛИ, ИЛ, Илија, кој осветлува, просветлува, оплодува. И македонската вера во синот божји, по татко наречен ИЛИОН, а по мајка е наречен МАКЕДОН. Македон е единствениот син, ЗЕТ, кој го пренесува божјото знаење и на другите народи и племенски заедници на Планетата МАКЕДОНИА. Македонската вера се нарекува ПРАВО-СЛАВНА. Право-славна е поради правата и најкусата линија од врвовите на планините, кога синот Зет – Македон ќе биде во контакт со бог Сонце. На тој начин богот Сонце го пренесува вкупното знаење на Македонците, кое ќе го употребат за создавање РАЈ на Планетата Македониа. Тоа знаење ќе го употребат и за СЛАВА на единствениот Бог Татко Сонце и Мајката Планета Македониа. Воедно Македон, како син божји ќе биде Господ на Планетата Македониа, господар и господин-гостин во рајот Македониа. Македонската вера е вера на реинкарнација, на материјалната и духовната енергија и тоа со пренос од сонцето кон Планетата Македониа и обратно.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 08 Nov 2017 02:51:00 +0000
Како се изнесуваше македонското културно наследство за време на Првата светска војна – архиви, документи и др. од Крива Паланка, Скопје и Велес (4) http://mn.mk/kultura/13824-Kako-se-iznesuvase-makedonskoto-kulturno-nasledstvo-za-vreme-na-Prvata-svetska-vojna-–-arhivi-dokumenti-i-dr-od-Kriva-Palanka-Skopje-i-Veles-4 http://mn.mk/kultura/13824-Kako-se-iznesuvase-makedonskoto-kulturno-nasledstvo-za-vreme-na-Prvata-svetska-vojna-–-arhivi-dokumenti-i-dr-od-Kriva-Palanka-Skopje-i-Veles-4 bg 1916 291-180

Пред да замине за Ресен и Охрид, етнографот на Втората бугарска армија патувал Антон Поп Стоилов Ников  (Лашко, Пиринска Македонија 15.II 1869 – Софија 9. VIII 1928), веднаш по влегувањето на Бугарија во Првата светска војна ја посетил Крива Паланка, Скопје и Велес од каде ги прибира архивите во сандаци и ги припрема за пренесување во Софија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 08 Nov 2017 02:02:00 +0000
На преминот на третиот век на семејните талкања по светот http://mn.mk/kultura/13823-Na-preminot-na-tretiot-vek-na-semejnite-talkanja-po-svetot http://mn.mk/kultura/13823-Na-preminot-na-tretiot-vek-na-semejnite-talkanja-po-svetot SavoKostadinovski-180 На преминот на третиот век на семејните талкања по светот, решив да заминам на австралискиот континент. Патував со мојот пријател Норберт, со кој заедно крај Рајна гледавме како истекува тагата од душите на бегалците, отпатувавме заедно за Сиднеј.

 

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 08 Nov 2017 02:01:00 +0000
Како се изнесуваше македонското културно наследство за време на Првата светска војна (3) http://mn.mk/kultura/13803-Kako-se-iznesuvase-makedonskoto-kulturno-nasledstvo-za-vreme-na-Prvata-svetska-vojna-3 http://mn.mk/kultura/13803-Kako-se-iznesuvase-makedonskoto-kulturno-nasledstvo-za-vreme-na-Prvata-svetska-vojna-3 bg 1916 291-180

По влегувањето на Бугарија на страната на Централниот сојуз во војна во есента 1915 година, Бугарската армија, користејќи ја ангажираноста на српската армија на фронтот против Австро-Унгарија, брзо го зафтила делот на Македонија кој се наоѓал под српска управа по Букурешкиот мир од 1913 година и излегла на грчко српската граница. Со бугарската армија патуваа научници од разни профили кои требаа да извршат научни истражувања за да го докажат бугарскиот карактер на новоосвоените земји.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 01 Nov 2017 01:02:00 +0000
Една година пред двеилјадитата тргнав да го посетам градот каде што печалбарската традиција ја почнал прадедо ми Костадин http://mn.mk/kultura/13802-Edna-godina-pred-dveiljaditata-trgnav-da-go-posetam-gradot-kade-sto-pecalbarskata-tradicija-ja-pocnal-pradedo-mi-Kostadin http://mn.mk/kultura/13802-Edna-godina-pred-dveiljaditata-trgnav-da-go-posetam-gradot-kade-sto-pecalbarskata-tradicija-ja-pocnal-pradedo-mi-Kostadin SavoKostadinovski-180 Една година пред двеилјадитата тргнав да го посетам градот каде што печалбарската традиција ја почнал прадедо ми Костадин. Во Детроит, во тоа време, минал близу тринаесет години. Јас три децении во мојата втора земја. Повеќе отколку во родената. А како да изминал миг. Очигледно е дека времето е само миг, а ние сме само во одреден миг од времето и – толку. Ниту се многу ниту се малку годините, ниту неговите, ниту моите. Зависи само како ќе ги сместам во сеќавањата. А тие, мислев, ќе беа нецелосни, ако не отидев на местото на почетокот на приказната за семејните талкања по светот.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 01 Nov 2017 01:01:00 +0000
Песна со истрај на комитски дух http://mn.mk/kultura/13785-Pesna-so-istraj-na-komitski-duh http://mn.mk/kultura/13785-Pesna-so-istraj-na-komitski-duh slusam-kaj-sumat-sumite-180(Инспириран од песната
„Слушам кај шумат шумите“
фантастична преработка на
музичкото дуо Next Time на браќата
Мартин и Стефан Филиповски)

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 25 Oct 2017 01:03:00 +0000
Како се изнесуваше македонското културно наследство за време на Првата светска војна – Самуиловата плоча (2) http://mn.mk/kultura/13784-Kako-se-iznesuvase-makedonskoto-kulturno-nasledstvo-za-vreme-na-Prvata-svetska-vojna-–-Samuilovata-ploca-2 http://mn.mk/kultura/13784-Kako-se-iznesuvase-makedonskoto-kulturno-nasledstvo-za-vreme-na-Prvata-svetska-vojna-–-Samuilovata-ploca-2 bg 1916 291-180Во текот на Првата светска војна бугарските научници во служба на Бугарската армија имаат специјална разузнувачка задача да ги изнесат од окупираната македонска земја разните документи, книги, архиви, стари предмети, облека и археолошки наоди, со цел истите да им послужат како доказ за бугарскиот карактер на окупираната македонска земја. Исто така тие треба да скријат или уништат докази кои говорат спротивно на нивните интереси.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 25 Oct 2017 01:02:00 +0000
А мојот...? Мојот живот? http://mn.mk/kultura/13783-A-mojot-Mojot-zivot http://mn.mk/kultura/13783-A-mojot-Mojot-zivot SavoKostadinovski-180

А мојот...? Мојот живот? По нејзиното враќање празнината од синилото ја пополнував со силната верба во себе и во возвишеноста што ги имаше Тереза. Една Тереза со сина крв. Без синило во очите, ама со верба во синилото. Верувањето & беше најсилната потпора во душата и затоа се веривме дури во Ерусалим. Кога родителите се обидоа да & ја контролираат рамнотежата во верувањето, Тереза почна да ми пишува писма – ама од Америка.

 

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 25 Oct 2017 01:01:00 +0000