Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Fri, 14 Aug 2020 16:55:21 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ЗБИРКА ПОЕЗИЈА ОД ОЛИВЕРА ЈОВАНОВСКА http://mn.mk/kultura/18781-ZBIRKA-POEZIJA-OD-OLIVERA-JOVANOVSKA http://mn.mk/kultura/18781-ZBIRKA-POEZIJA-OD-OLIVERA-JOVANOVSKA 3.0.5

 

3.0.7

Оливера Петрова-Јовановска

Деновиве, во издание на МЛД „Григор Прличев“ од Сиднеј, излезе од печат првата зборка поезија под наслов „Неостварена љубов“ од Оливера Петрова-Јовановска. Оливера е родена во Битола на 21 јули 1970 година. Од 1986 година живее во Мелбурн, Австралија. Уште од најмладите години пројавува љубов кон пишаниот збор и на единаесетгодишна возраст ја објавува првата лична творба во „Битолски весник“, а потоа нејзини творби се објавуваат во разни детски списанија. Истовремено јавно настапува со свои творби на разни приредби.  Пред завршување на средното образование се иселува во Австралија каде работи во администрација и се здобива со диплома за бизнис-менаџмент. 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 11 Aug 2020 23:00:00 +0000
МАНИФЕСТАЦИЈАТАТА „ДЕНОВИ НА МАКЕДМАНИФЕСТАЦИЈАТАТА „ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА“ ВО РИМ (17) ОНСКАТА КУЛТУРА“ ВО РИМ (17) http://mn.mk/kultura/18782-MANIFESTACIJATATA-DENOVI-NA-MAKEDMANIFESTACIJATATA-DENOVI-NA-MAKEDONSKATA-KULTURA-VO-RIM-17-ONSKATA-KULTURA-VO-RIM-17- http://mn.mk/kultura/18782-MANIFESTACIJATATA-DENOVI-NA-MAKEDMANIFESTACIJATATA-DENOVI-NA-MAKEDONSKATA-KULTURA-VO-RIM-17-ONSKATA-KULTURA-VO-RIM-17- 3.0.8

ПЕТТО ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО ВЕЧНИОТ РИМ

Традициионалната манифестација ,Денови на македонската култура" што по четврти пат се одржа од 24 до 30 мај1973 година, во Рим и годинава беше во знакот на оддавање почит на кирилометодиевското дело, со одржување молебен на гробот на свети Кирил Солунски.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 11 Aug 2020 23:00:00 +0000
ОД ВОЗЉУБЕНИОТ ДАВИД ДО ТЕРМИНОТ ЃАКОН - ПОМАГАТЕЛОТ ВО ЦРКОВНАТА ДЕЈНОСТ(10) http://mn.mk/kultura/18783-OD-VOZLjUBENIOT-DAVID-DO-TERMINOT-GAKON---POMAGATELOT-VO-CRKOVNATA-DEJNOST10 http://mn.mk/kultura/18783-OD-VOZLjUBENIOT-DAVID-DO-TERMINOT-GAKON---POMAGATELOT-VO-CRKOVNATA-DEJNOST10 3.1.1

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонска нација“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  термините... кои се во „Библискиот речник“: од името Давид – возљубен, или според вавилонскиот јазик главатар, до терминот Ѓакон - помагатели во црковната дејност кои во раната црква биле седум на број 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 11 Aug 2020 23:00:00 +0000
ПРВИОТ БИБЛИСКИ РЕЧНИК НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (9) http://mn.mk/kultura/18761-PRVIOT-BIBLISKI-RECNIK-NA-MAKEDONSKI-JAZIK-9 http://mn.mk/kultura/18761-PRVIOT-BIBLISKI-RECNIK-NA-MAKEDONSKI-JAZIK-9 2.9.3

Во ова продолжение за читателите на порталот „Македонска нација“ ќе претставиме дел од „Библискиот речник“ кој е на македонски јазик, преку имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографски термини... : од Гедеон (Јероваал) - смели услешенвојсководецвоизраелскатавојска, до Гробови - Евреите гробовите кои ги правеле длабоко засечени во карпите, со хоризонтален отвор кој се покривал со камена плоча

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 05 Aug 2020 07:33:10 +0000
ЧЕТВРТО ПОКЛОНЕНИЕ ВО ВЕЧНИОТ ГРАД РИМ – ДЕЛ II (16) http://mn.mk/kultura/18760-CETVRTO-POKLONENIE-VO-VECNIOT--GRAD-RIM-–-DEL-II-16 http://mn.mk/kultura/18760-CETVRTO-POKLONENIE-VO-VECNIOT--GRAD-RIM-–-DEL-II-16 2.9.0

ПОКЛОНЕНИЈА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ   

Во текот на значајното четврто поклонение на гробот на свети Кирил во Рим, митрополитот Кирил, срдечно ги поздрави присутните и притоа меѓу другото, рече:

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 05 Aug 2020 07:20:23 +0000
КОЈ Е АВТОРОТ НА ПЕСНАТА „КОГА ПАДНА НА ПИРИНА РАНЕТ ЈАНЕ САНДАНСКИ“? http://mn.mk/kultura/18759-KOJ-E-AVTOROT-NA-PESNATA-KOGA-PADNA-NA-PIRINA-RANET-JANE-SANDANSKI http://mn.mk/kultura/18759-KOJ-E-AVTOROT-NA-PESNATA-KOGA-PADNA-NA-PIRINA-RANET-JANE-SANDANSKI 1JANE

Речиси нема кој во Македонија не ја знае патриотската песна „Кога падна на Пирина ранет Јане Сандански“ посветена на последните мигови од животот на пиринскиот цар Јане Сандански. Меѓутоа малкумина знаат дека тоа не е народна песна, туку е авторска  композиција од извесен Венко Темеќаров од пиринскиот дел на Македонија, како и дека песната е од релативно понов датум (најверојатно од 1960-те години на ХХ век).

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 05 Aug 2020 07:07:19 +0000
Во Сиднеј сеќавање за Илинденци: ТРАДИЦИОНАЛНА СРЕДБА ПО ПОВОД ИЛИНДЕН http://mn.mk/kultura/18758-Vo-Sidnej-sekavanje-za-Ilindenci-TRADICIONALNA-SREDBA-PO-POVOD-ILINDEN http://mn.mk/kultura/18758-Vo-Sidnej-sekavanje-za-Ilindenci-TRADICIONALNA-SREDBA-PO-POVOD-ILINDEN 1IL

Минатиот петок, 31 јули, Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј во истоимената библиотека по повод 117 годинишнината од Илинденското востание и 76 годинишнината од АСНОМ ја одржа својата традиуционална средба, преку поезија посветена на Илинденци да им се оддаде чест на сите оние што загинаа за ослободување од стегите на отоманите и подоцна од стегите на српските, бугарските и грчките фашисти.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 05 Aug 2020 07:00:19 +0000
ОД РОДНОТО МЕСТО НА ИСУС ХРИСТОС - ВИТЛЕЕМ ДО РИМСКИТЕ УРНАТИНИ (8) http://mn.mk/kultura/18739-OD-RODNOTO-MESTO-NA-ISUS-HRISTOS---VITLEEM-DO-RIMSKITE-URNATINI-8 http://mn.mk/kultura/18739-OD-RODNOTO-MESTO-NA-ISUS-HRISTOS---VITLEEM-DO-RIMSKITE-URNATINI-8 2.6.2

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонска нација“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  термините... кои се во „Библискиот речник“: од Витлеем – дом на лебот, односно храната, роднот  место на Исус Христос(Лк 2,4), до Гебал (Гивал) - рид, населба на феникијанскиот брег, една од најстарите, населби околу 5000г. пр.И.Х.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 29 Jul 2020 06:08:46 +0000
НОВА КНИГА ОД ДУШАН РИСТЕВСКИ: „ПРАЗНИ НАДЕЖИ (БАБА БЕГАЛКА)“ http://mn.mk/kultura/18736-NOVA-KNIGA-OD-DUSAN-RISTEVSKI-PRAZNI-NADEZI-BABA-BEGALKA http://mn.mk/kultura/18736-NOVA-KNIGA-OD-DUSAN-RISTEVSKI-PRAZNI-NADEZI-BABA-BEGALKA 2.5.7

Александар ДОНСКИ

Деновите во издание на Македонското Литературно Друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј излезе од печат драмското дело „Празни надежи (Баба бегалка)“ од Душан Ристевски.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 28 Jul 2020 23:00:00 +0000
МОРИКОНЕ, КАЗАКОВ, КУКУБАЈСКА - Македонски етно џез и италијански наратив http://mn.mk/kultura/18737-MORIKONE-KAZAKOV-KUKUBAJSKA---Makedonski-etno-dzez-i-italijanski-narativ-- http://mn.mk/kultura/18737-MORIKONE-KAZAKOV-KUKUBAJSKA---Makedonski-etno-dzez-i-italijanski-narativ-- 2.5.8

Успешниот македонски музичар Зоран Казаков живее, компонира, изведува и снима во Швајцарија и има специјализирано труба како и италијанската легенда Енио Мориконе. Заедничка им е пасијата кон звуците на битот и етносот од стариот свет и предизвиците од новиот, италијански, американски, европски и македонски. Музиката на оскаровецот Мориконе за италијанскиот филм Cinema Paradiso, 1988, со својата емотивна и мисловна сила го инспирираше Казаков да компонира сопствен авторски аранжман за труба. Македонскиот писател и поет Марија Емилија Кукубајска, која ги има следено предавањата по мастерс предметот „Филозофија и филм“ кај филмскиот критичар Иван Свитак, Државен Калифорниски Универзитет Чико, ја толкува идејата на овој филм:

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 28 Jul 2020 23:00:00 +0000