Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Tue, 17 Jul 2018 19:30:18 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Во непосредна близина на Неготино врз темели на постара црква изграден е манастирот Св. Ѓорѓи http://mn.mk/kultura/14808-Vo-neposredna-blizina-na-Negotino-vrz-temeli-na-postara-crkva-izgraden-e-manastirot-Sv-Gorgi http://mn.mk/kultura/14808-Vo-neposredna-blizina-na-Negotino-vrz-temeli-na-postara-crkva-izgraden-e-manastirot-Sv-Gorgi sv-gorgi-negotino-240Во непосредна близина на Неготино источно од градот врз темели на постара црква изграден е манастирот Св. Ѓорѓи.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 11 Jul 2018 01:17:32 +0000
Љубојно - место во Преспа со девет цркви и три параклиси http://mn.mk/kultura/14807-Ljubojno---mesto-vo-Prespa-so-devet-crkvi-i-tri-paraklisi http://mn.mk/kultura/14807-Ljubojno---mesto-vo-Prespa-so-devet-crkvi-i-tri-paraklisi ljubojno-panorama-180Населението од Преспа, а особено љубанци се верници и страсни приврзаници на христијанската - православна вера. Затоа, уште од дамнина започнале да градат цркви и манастири, кои служеле и служат како најмасовни собиралишта на национално и верско обединување

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 11 Jul 2018 01:13:13 +0000
Бигорските убавини – мамка за туристите http://mn.mk/kultura/14803-Bigorskite-ubavini-–-mamka-za-turistite http://mn.mk/kultura/14803-Bigorskite-ubavini-–-mamka-za-turistite altБигорските убавини – мамка за туристите ]]> mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Thu, 05 Jul 2018 11:45:47 +0000 Манастирот Свети Илија – Мариово, изграден во 1872 година http://mn.mk/kultura/14787-Manastirot-Sveti-Ilija-–-Mariovo-izgraden-vo-1872-godina http://mn.mk/kultura/14787-Manastirot-Sveti-Ilija-–-Mariovo-izgraden-vo-1872-godina Vitoliski manastir stara-180На иницијатива на Стале Чешелков од село Потолчиште, Мариовско и со помош на сето мариовско население, во 1870 година поставени се темелите на манастирот посветен на Св. Илија а изградбата завршила по две години во 1872 година. Откако завршила изградбата на манастирската црква, биле повикани мијачки зографи од селото Тресонче на цело со со Аврам Дичов син на познатиот легендарен Дичо зограф.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 04 Jul 2018 01:44:29 +0000
Обид за обнова на Охридската архиепископија http://mn.mk/kultura/14786-Obid-za-obnova-na-Ohridskata-arhiepiskopija http://mn.mk/kultura/14786-Obid-za-obnova-na-Ohridskata-arhiepiskopija Crkva-sveti-kliment-ohrid-3-180Во сите територии кои биле под јуриздикција на Охридската Архиепископија до нејзиното укинување во 1767 година е присутно македонското име, а тие територии биле нарекувани од нивните жители македонски предели. Во тој период постоеше „свето империјално право“ од кое произлегуваше именувањето според името на државата, црквата или верата на која и припаѓале. Тоа особено важеше за црковната јурисдикција, односно за автокефалната црква, патријаршија и архиепископија, чии имиња ги носеа сите епископии. Тоа беше вообичаено и населението на тоа брзо се навикувало со оглед на тогашната улога и значењето на црквата. Тоа влијаеше и на свеста на народот и на неговите црковни претставници, кои според тоа си ги определувале титулите и својата припадност.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 04 Jul 2018 01:42:53 +0000
Манастирот „Света Петка“ во Брајчино http://mn.mk/kultura/14785-Manastirot-Sveta-Petka-vo-Brajcino http://mn.mk/kultura/14785-Manastirot-Sveta-Petka-vo-Brajcino brajcino1-180Според пишаните документи, манастирската црква „Света Петка“ во Брајчино е една од постарите храмови во Преспа. Според познавачите живописот е правен во периодот од 15 до 17 век. Конаците се градени во 1910 година, на остатоците на опожарениот конак од 19 век. Многу оддамна, во манастирската црква имало училиште за монаси

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 04 Jul 2018 01:35:57 +0000
Сегашната минлива власт, со презир гледаат на нашата стара историја со што ги газат нашите предци http://mn.mk/kultura/14748-Segasnata-minliva-vlast-so-prezir-gledaat-na-nasata-stara-istorija-so-sto-gi-gazat-nasite-predci http://mn.mk/kultura/14748-Segasnata-minliva-vlast-so-prezir-gledaat-na-nasata-stara-istorija-so-sto-gi-gazat-nasite-predci mkd-379986-180Сум пишувал за ова повеќе пати, ама мислам дека е поактуелно од кога било. Ве молам трпеливо прочитајте го текстов.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 27 Jun 2018 01:57:46 +0000
„Преспанскиот крст“ во Подмочани http://mn.mk/kultura/14747-Prespanskiot-krst-vo-Podmocani http://mn.mk/kultura/14747-Prespanskiot-krst-vo-Podmocani prespanski-krst-180Во овој духовно-црковен комплекс посветен на свети Петар и Павле е подигнат и се вишнее Преспанскиот крст, кој е изграден во 2.000 година, како симбол на христијанството. Крстот е висок 33 метри, со што симболично се прикажани годините на спасителот Исус Христос

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 27 Jun 2018 01:54:54 +0000
Свети Спас Гевгелија- за сега не е познато во кое време е подигната http://mn.mk/kultura/14750-Sveti-Spas-Gevgelija--za-sega-ne-e-poznato-vo-koe-vreme-e-podignata http://mn.mk/kultura/14750-Sveti-Spas-Gevgelija--za-sega-ne-e-poznato-vo-koe-vreme-e-podignata sv-spas-gevgelija-240Како што запишал историчарот на уметност д-р. Димитар Ќорнаков, манастирската црква Вознесение Христово Свети Спас, за сега не е познато во кое време е подигната. На почетокот Првата Балканска војна, неколку пати била доградувана и обновувана, но според преданијата била изградена во 1842 ра година. Манастирскиот комплекс зафаќа голема површина со манастирска црква, камбанарија, новоизградени конаци и уреден двор со лозје. Зад манастирските ѕидини се старите и нови градски гробишта.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 27 Jun 2018 01:10:03 +0000
Охридската архиепископија под османлиската власт http://mn.mk/kultura/14749-Ohridskata-arhiepiskopija-pod-osmanliskata-vlast http://mn.mk/kultura/14749-Ohridskata-arhiepiskopija-pod-osmanliskata-vlast sveta-sofija-180По смрта на Волкашин и Углеша во битката на Марица во 1371 година, како и по опсадите на Прилеп и Битола во 1385 година, Македонија станала вазална држава на Турците. Со смртта на крал Марко во битката кај Ровине во 1395 година, Македонија веќе ја загубила својата автономија. Така во последната деценија на XIV век најголемиот дел од Македонија се наоѓала под турска власт, а на почетокот на XV век, во 1408 година и Охрид паднал под турска власт.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 27 Jun 2018 01:01:31 +0000