Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Sat, 30 May 2020 11:24:47 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ВО ЧЕТВРТОК НА 28 МАЈ Е ГОЛЕМИОТ ГОСПОДОВ ПРАЗНИК СПАСОВДЕН. ЗА МНОГУ ГОДИНИ http://mn.mk/kultura/18420-VO-CETVRTOK-NA-28-MAJ-E-GOLEMIOT-GOSPODOV-PRAZNIK-SPASOVDEN-ZA-MNOGU-GODINI http://mn.mk/kultura/18420-VO-CETVRTOK-NA-28-MAJ-E-GOLEMIOT-GOSPODOV-PRAZNIK-SPASOVDEN-ZA-MNOGU-GODINI

1s1

ВО ЧЕТВРТОК НА 28 МАЈ Е ГОЛЕМИОТ ГОСПОДОВ ПРАЗНИК СПАСОВДЕН. ЗА МНОГУ ГОДИНИ.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 26 May 2020 23:00:00 +0000
Нова книга: КАМЕЊАТА – ОД СТЕФО НАНЦУ И ТОМ ЛАЈКОС http://mn.mk/kultura/18432-Nova-kniga-KAMENjATA-–-OD-STEFO-NANCU-I-TOM-LAJKOS http://mn.mk/kultura/18432-Nova-kniga-KAMENjATA-–-OD-STEFO-NANCU-I-TOM-LAJKOS 9.2

Деновиве во издание на Литературното друштво „Григор Прличев“ а во соработка со Австралиско македонскиот театар од Сиднеј се издаде драмата „Камењата“ од Стефо Нанцу и Том Лајкос. Рецензент на драмата е Александар Донски а преводот на македонски е од Бубе Донска.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 26 May 2020 23:00:00 +0000
КИРИЛО И МЕТОДИЕВАТА ТРАДИЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ДЕЛ I (6) http://mn.mk/kultura/18433-KIRILO-I-METODIEVATA-TRADICIJA-VO-MAKEDONIJA-DEL-I-6 http://mn.mk/kultura/18433-KIRILO-I-METODIEVATA-TRADICIJA-VO-MAKEDONIJA-DEL-I-6 1.0.7

ПОКЛОНЕНИЈА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 26 May 2020 23:00:00 +0000
Д-р Стефан Влахов Мицов – професор, историчар, писател, публицист и бранител на Македонците во етничка Македонија (10) http://mn.mk/kultura/18434-D-r-Stefan-Vlahov-Micov-–-profesor-istoricar-pisatel-publicist-i-branitel-na-Makedoncite-vo-etnicka-Makedonija-10 http://mn.mk/kultura/18434-D-r-Stefan-Vlahov-Micov-–-profesor-istoricar-pisatel-publicist-i-branitel-na-Makedoncite-vo-etnicka-Makedonija-10 1.0.8

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИ ОД ЕГЕЈСКА И ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 26 May 2020 23:00:00 +0000
ПОКЛОНЕНИЈА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ (5) http://mn.mk/kultura/18394-POKLONENIJA-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-5 http://mn.mk/kultura/18394-POKLONENIJA-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-5 8.9

ВЕСТИТЕ ЗА КИРИЛ И МЕТОДИЈ СПОРЕД ИТАЛИЈАНСКАТА ЛЕГЕНДА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 20 May 2020 08:33:01 +0000
Стојко Стојков – чувар и бранител на вистината за Македонците во Пирин (9) http://mn.mk/kultura/18393-Stojko-Stojkov-–-cuvar-i-branitel-na-vistinata-za-Makedoncite-vo-Pirin-9 http://mn.mk/kultura/18393-Stojko-Stojkov-–-cuvar-i-branitel-na-vistinata-za-Makedoncite-vo-Pirin-9 8.5

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИ ОД ЕГЕЈСКА И ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 20 May 2020 08:16:12 +0000
„ПРЕСПАНСКА РАЗГЛЕДНИЦА“ – НОВО ДЕЛО НА СЛАВЕ КАТИН http://mn.mk/kultura/18392-PRESPANSKA-RAZGLEDNICA-–-NOVO-DELO-NA-SLAVE-KATIN http://mn.mk/kultura/18392-PRESPANSKA-RAZGLEDNICA-–-NOVO-DELO-NA-SLAVE-KATIN 8.1

Публикацијата „Преспанска разгледница“ на Славе Катин е издание на Книгоиздателството „Македонска искра“ од Скопје, а рецензенти се: публицистот Свето Стефановски и примариус д-р Методија Томевски. Таа е отпечатена на 420 страници и содржи педесеттина репортажи од доживувањата, активнотите, историските податоци, посетите, бројните културно историски настани и други текстови кои се однесуваат на родната Преспа на авторот

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 20 May 2020 08:04:03 +0000
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ МОНОДРАМАТА „Т’ГА ЗА ЈУГ“ ОД ДУШАН РИСТЕВСКИ http://mn.mk/kultura/18384-IZLEZE-OD-PECAT-MONODRAMATA-TGA-ZA-JUG-OD-DUSAN-RISTEVSKI http://mn.mk/kultura/18384-IZLEZE-OD-PECAT-MONODRAMATA-TGA-ZA-JUG-OD-DUSAN-RISTEVSKI Donski111Александар ДОНСКИ

]]>
donski@mn.mk (Александар Донски) Култура и туризам Tue, 19 May 2020 23:00:00 +0000
ПОКЛОНЕНИЈА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ (4) http://mn.mk/kultura/18350-POKLONENIJA-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-4 http://mn.mk/kultura/18350-POKLONENIJA-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-4 7.6

КНИЖЕВНО - ПРЕВЕДУВАЧКОТО ДЕЛО НА СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 13 May 2020 08:35:44 +0000
Д-р Танас Вражиновски – познат истражувач на македонското иселеништво (8) http://mn.mk/kultura/18349-D-r-Tanas-Vrazinovski-–-poznat-istrazuvac-na-makedonskoto-iselenistvo-8 http://mn.mk/kultura/18349-D-r-Tanas-Vrazinovski-–-poznat-istrazuvac-na-makedonskoto-iselenistvo-8 7.3

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИ ОД ЕГЕЈСКА И ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 13 May 2020 08:26:15 +0000