Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Mon, 15 Jul 2019 18:50:03 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Кузман и Дамјан - летни http://mn.mk/kultura/16910-Kuzman-i-Damjan---letni http://mn.mk/kultura/16910-Kuzman-i-Damjan---letni

kitevskiПроф.Др.Марко Китевски

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Sun, 14 Jul 2019 00:00:00 +0000
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИСТОРИСКИОТ РОМАН АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ОД СЛАВЕ КАТИН И ГЕОРГИ БРАНОВ http://mn.mk/kultura/16874-IZLEZE-OD-PECAT-ISTORISKIOT-ROMAN-ALEKSANDAR-MAKEDONSKI-OD-SLAVE-KATIN-I-GEORGI-BRANOV http://mn.mk/kultura/16874-IZLEZE-OD-PECAT-ISTORISKIOT-ROMAN-ALEKSANDAR-MAKEDONSKI-OD-SLAVE-KATIN-I-GEORGI-BRANOV 161

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИСТОРИСКИОТ РОМАН АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ОД СЛАВЕ КАТИН И ГЕОРГИ БРАНОВ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000
СВЕТИ АПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕ (ПЕТРОВДЕН) 12 VII/29.VI. http://mn.mk/kultura/16878-SVETI-APOSTOLI-PETAR-I-PAVLE-PETROVDEN-12-VII29VI http://mn.mk/kultura/16878-SVETI-APOSTOLI-PETAR-I-PAVLE-PETROVDEN-12-VII29VI petarIpavle

СВЕТИ АПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕ (ПЕТРОВДЕН) 12 VII/29.VI.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000
ВО ДОЛНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (4) http://mn.mk/kultura/16884-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-4 http://mn.mk/kultura/16884-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-4 peci1

ШТРБОВО – ДОЛНОПРЕСПАНСКА ВИКЕНД НАСЕЛБА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (31) http://mn.mk/kultura/16883-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–--KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-31 http://mn.mk/kultura/16883-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–--KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-31 eci1

ЕСМА – ДОБИТНИК НА НАЈВИСОКОТО ДРЖАВНО ПРИЗНАНИЕ „ОДРЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000
СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ – ЧУДОТВОРЕЦ - 3. VII /20 VI http://mn.mk/kultura/16826-SVETI-NAUM-OHRIDSKI-–-CUDOTVOREC---3-VII-20-VI http://mn.mk/kultura/16826-SVETI-NAUM-OHRIDSKI-–-CUDOTVOREC---3-VII-20-VI 231

СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ – ЧУДОТВОРЕЦ - 3. VII /20 VI

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 03 Jul 2019 00:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (30) http://mn.mk/kultura/16835-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–--KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-30 http://mn.mk/kultura/16835-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–--KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-30 over1

ЕСМА – ДОБИТНИК НА НАГРАДАТА „МАЈКА ТЕРЕЗА“ I ДЕЛ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 03 Jul 2019 00:00:00 +0000
ВО ДОЛНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (3) http://mn.mk/kultura/16836-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-3 http://mn.mk/kultura/16836-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-3 igra1

ВО ДОЛНОПРЕСПАНСКИТЕ СЕЛА КРАНИ И АРВАТИ 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 03 Jul 2019 00:00:00 +0000
КУД "Дримкол" на ЦИОФФ Фестивал во Пермет, Албанија http://mn.mk/kultura/16778-KUD-"Drimkol"-na-CIOFF-Festival-vo-Permet-Albanija http://mn.mk/kultura/16778-KUD-"Drimkol"-na-CIOFF-Festival-vo-Permet-Albanija n1

КУД "Дримкол" на ЦИОФФ Фестивал во Пермет, Албанија.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (29) http://mn.mk/kultura/16799-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–--KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-29 http://mn.mk/kultura/16799-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–--KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-29 MT1

ЕСМА – ДОБИТНИК НА НАГРАДАТА „МАЈКА ТЕРЕЗА“ I ДЕЛ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0000