Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Mon, 27 Mar 2017 20:26:15 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Трите века (3) http://mn.mk/kultura/13037-Trite-veka-3 http://mn.mk/kultura/13037-Trite-veka-3 trite-veka-180Настаните во овој роман – хроника се вистинити. Имињата, исто така. Со ова, во името на вистината, се оправдувам за евентуалниот впечаток дека фактите влијаеле врз естетиката на делото. Уверен сум дека во многу случаи треба да се претпочитаат вистината и фактите.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 22 Mar 2017 02:03:00 +0000
Манастири по стари села во западните краишта на Македонија http://mn.mk/kultura/13036-Manastiri-po-stari-sela-vo-zapadnite-kraista-na-Makedonija http://mn.mk/kultura/13036-Manastiri-po-stari-sela-vo-zapadnite-kraista-na-Makedonija makedonski-manastiri-180Црква св.Атанас с.Премка
Црква св.Ахилеј с.Брод од 1283 г.
Црква св.Богородица с.Мало Царско
Црква св.Богородица с.Манастирец
Св.Богородица с.Свињиште
Димитрова црква с.Стрешче
Манастир св.Врачи с.Козичино, денес не постои
Црква Успеније на св.Богородица с.Сенце

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 22 Mar 2017 02:02:00 +0000
За сите кои трагаат по одговорот на прашањето – Кој Сум? http://mn.mk/kultura/13035-Za-site-koi-tragaat-po-odgovorot-na-prasanjeto-–-Koj-Sum http://mn.mk/kultura/13035-Za-site-koi-tragaat-po-odgovorot-na-prasanjeto-–-Koj-Sum koj-si-ti-cvetanka-jovanova-180„Поврзувањето се извршува со себе-испрашување: Кој гледа? Кој доживува? Кој сум Јас? Целокупната креација е поле на свести во различни облици и појави. Свеста е зрачење од центарот на чистиот Бит.“

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 22 Mar 2017 02:01:00 +0000
Македонците се потомци на Александар Велики http://mn.mk/kultura/13030-Makedoncite-se-potomci-na-Aleksandar-Veliki http://mn.mk/kultura/13030-Makedoncite-se-potomci-na-Aleksandar-Veliki

ГОЛЕМА ПОБЕДА ЗА МАКЕДОНИЈА:Македонците се потомци на Александар Велики-Потври националниот универзитетски центар во Мадрид

]]> mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Fri, 17 Mar 2017 22:35:07 +0000 Трите века (2) http://mn.mk/kultura/13008-Trite-veka-2 http://mn.mk/kultura/13008-Trite-veka-2 trite-veka-180Настаните во овој роман – хроника се вистинити. Имињата, исто така. Со ова, во името на вистината, се оправдувам за евентуалниот впечаток дека фактите влијаеле врз естетиката на делото. Уверен сум дека во многу случаи треба да се претпочитаат вистината и фактите.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 15 Mar 2017 02:49:23 +0000
НАЈСТАРИОТ НАТПИС НАПРАВЕН ПРЕД 500.000 Г. НА НЕСИ-(ОСРОВ) ЈАВА ЗЕТА МАКЕДОНИЈА НЕСИЈА. (ДЕНЕШНА ИНДОНЕСИЈА) http://mn.mk/kultura/12979-NAJSTARIOT-NATPIS-NAPRAVEN-PRED-500000-G-NA-NESI-OSROV-JAVA-ZETA-MAKEDONIJA-NESIJA-DENESNA-INDONESIJA http://mn.mk/kultura/12979-NAJSTARIOT-NATPIS-NAPRAVEN-PRED-500000-G-NA-NESI-OSROV-JAVA-ZETA-MAKEDONIJA-NESIJA-DENESNA-INDONESIJA java-zeta-180c

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 08 Mar 2017 02:46:59 +0000
ТРИТЕ ВЕКА http://mn.mk/kultura/12978-TRITE-VEKA http://mn.mk/kultura/12978-TRITE-VEKA trite-veka-1-180Настаните во овој роман – хроника се вистинити. Имињата, исто така. Со ова, во името на вистината, се оправдувам за евентуалниот впечаток дека фактите влијаеле врз естетиката на делото. Уверен сум дека во многу случаи треба да се претпочитаат вистината и фактите.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 08 Mar 2017 02:36:14 +0000
Стоби е антички град кој со својот урбан дел се наоѓа на три тераси http://mn.mk/kultura/12980-Stobi-e-anticki-grad-koj-so-svojot-urban-del-se-naoga-na-tri-terasi http://mn.mk/kultura/12980-Stobi-e-anticki-grad-koj-so-svojot-urban-del-se-naoga-na-tri-terasi 800px-Roman city ruins Stobi Macedonia-180Стоби е антички град кој со својот урбан дел се наоѓа на три тераси, што се спуштаат кон Црна Река, опкружени со ѕидови, а на устието меѓу Црна Река и Вардар.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 08 Mar 2017 02:00:41 +0000
Список на архиепископи на македонската и охридската архиепископија http://mn.mk/kultura/12945-Spisok-na-arhiepiskopi-na-makedonskata-i-ohridskata-arhiepiskopija http://mn.mk/kultura/12945-Spisok-na-arhiepiskopi-na-makedonskata-i-ohridskata-arhiepiskopija mpc-logo

Ова е список на архиепископи на македонската и охридската архиепископија.

Име

Години на
управување

 

Климент Охридски

886 - 916

 

Патријарх Герман

976 - 1000

 

Никола I

1000 - 1000

 

Филип

1000 - 1015

 

Давид

1016 - 1018

 

Јоан Дебарски

1018 - 1037

 

Лав I

1037 - 1056

Познат теолог, участвувал во споровите околу Големата Шизма

Теодул I

1056 - 1065

 

Јован II Лампинос

1065 - 1078

 

Јован III Аинос

1078 - 1084

 

Теофилакт Охридски

1084 - 1107

Познат теолог на Новиот Завет

Лав Мунг

1108 - 1120

 

Михаил Максим

1120 - 1143

 

Јован Комнин

1143 - 1157

Роднина на император Алексеј I Комнин

Константин I

1160 - 1170

 

Адријан

1183 - 1183

 

Јован Каматир

1183 - 1183

 

Димитар Хоматијан

1216 - 1234

Писател и познат правник

Јоаникиј

1234 - ?

за време на царот Иван Асен II

Сергеј

 ? - 1250

за време на царот Иван Асен II

Константин II Кавасила

1250 - 1263[1]

 

Јаков Проархиј

1263 - 1280

 

Генадиј

1285 - 1289

за време на императорот Андроник Постариот

Макариј

1290 - 1299

за време на императорот Андроник Постариот

Григориј

1317 - 1334

за време на императорот Андроник Постариот

Антим Метохит

1334

 

. . .

Николај I

1345[2] - околу 1347

 

. . .

Николај I

1364 - 1378

 

. . .

Григориј II

 ? - 1410

 

. . .

Матеј

1408

се споменува 1408

Никодим I

1452

се споменува 1452

Доситеј I

 ?

 

. . .

Доротеј

 ? - 1466

 

Марко II

1467 - околу 1467

Пранешен константинополски патријарх.

. . .

Николај II

 ? - 1482

 

Захариј

1482 - ?

 

. . .

Прохор

1528 - 1550

 

Симеон

1550 - 1551

 

Никанор

1551 - 1557

се споменува 1557

Пајсиј

1557 - 1566

 

Партениj I

 ?

 

Софрониј

1566 - 1572

 

Гаврил

1580 - 1587

 

Теодул II

1587 - 1590

 

Григориј III

 ?

се споменува 1590

Јоаким

1590 - 1593

 

Атанасиј I

1596 - 1598

 

Валаам

1598 - 1598

 

Нектариј

1598 - 1606

 

Митрофан

1614

 

Атанасиј I

1614 - 1615

 

Георгиј

1616

 

Нектариј

1616 - 1622

 

Порфириј Палеолог

1624

 

Јоасаф

1628

 

Аврамиј

1629 - 1634

 

Мелетиј

1637

 

Даниил

 ?

 

Харитон

1643 - 1651

 

Дионисиј I

1652

 

Атанасиј II

1653 - 1658

 

Игнатиј

1660

 

Арсениј I

1662

 

Зосим I

1663 - 1670

 

Панарет

1671

 

Нектариј III

1673

 

Игнатиј II

1675

 

Григориј II

1675

 

Теофан

1676

 

Мелетиј

1676 - 1677

 

Партениј II

1677 - 1682

 

Григориј III

1683 - 1688

 

Герман I

1688 - 1691

 

Григориј IV

1691 - 1693

 

Игнатиј III

1693 - 1695

 

Зосим II

1695 - 1699

 

Рафаил

околу 1699

 

Герман

до 1702 - 1703

 

Игнатиј III

1703

 

Дионисиј II

1706 - 1707

 

Зосим II

1707 - 1708

 

Методиј I

1708

 

Зосим II

1708 - 1709

 

Дионисиј II

1709 - 1714

 

Филотеј

1714 - 1718

 

Јоасаф

1719 - 1745

 

Јосиф

1746 - 1751

 

Дионисиј III

1752 1756

 

Методиј II

1757 - 1758

 

Кирил I

1759 - 1762

 

Еремија

1763

 

Ананиј

1763

 

Арсениј II

1763 - 1767

 

Архиепископи на Македонската Православна Црква

Име

Години на
управување

Доситеј II

4 октомври 1958 - 20 мај 1967

 

Ангелариј

18 август 1981 - 15 јули 1986

 

Гаврил II

4 октомври 1986 - 9 јуни 1993

 

Михаил

21 декември 1993 - 6 јуни 1999

 

Стефан

9/10 октомври1999 - денес

 

 

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 01 Mar 2017 02:07:56 +0000
Баба Марта (текст од книгата „Имагинариум“) http://mn.mk/kultura/12959-Baba-Marta-tekst-od-knigata-Imaginarium http://mn.mk/kultura/12959-Baba-Marta-tekst-od-knigata-Imaginarium imaginariumНашата Баба Марта и обичајот да се плетат црвено – бели мартинки за плодност, здравје, среќа и „против уроци“ се адет останат од древни времиња. Црвеното како симбол на земјата, белото на небесата, се преплетуваат конци за да се испратат молитви, како кон небото, така и кон земјата…

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 01 Mar 2017 02:07:51 +0000