Среда, 10 Јануари 2018    Печати
Ѓеорѓи Николов

Georgi Nikolov IMARO OhridЃеорѓи Николов (Охрид, 1868 - Цариград, 1. III 1938) е лекар и македонски револуционер. Медицина завршил во Цариград, а работел како лекар во Охрид и потоа во Скопје. Активно учествувал во работата на Македонската револѕционерна организација (МРО). Во 1905 година бил лекар во Воден, каде што стекнал бројни непријатели, кои неколку пати се обиделе да го убијат. Во 1907 година бил осуден на 101 година затвор, а казната ја издржувал во Солун, Родос и Бурса (Мала Азија). По Младотурската револуција бил помилуван (1908 г.) и назначен за лекар во Битола. Учествувал во Балканските и во Првата светска војна.

Ѓеорѓи Николов е роден во 1868 година во Охрид. Трето одделение завршил во Охрид, а во 1889 година го завршил четвртиот клас на гимназијата во Солун. Своето високо образование го продолжил во Константинопол, каде дипломирал на Медицинскиот факултет. По дипломирањето работел како доктор во Охрид, Битола, Скопје, Воден и други места.

Николов станал член Битолскиот револуционерен комитет и активно учествувал во работата на Македонската револуционерна организација. Во 1904 година бил избран за претседател на Окружниот комитет на Македонската револѕционерна организација во Скопје.

Во 1905 година Ѓеорѓи Николов работел како лекар во Воден. Таму стекнал бројни непријатели, кои неколку пати се обиделе да го убијат.

Во 1907 година, веќе како претседател на окружниот комитет во Воден, тој беше уапсен и осуден на доживотен затвор. Казната од 101 година затвор ја издржувал во Солун, Родос и Бурса (Мала Азија).

По Младотурската револуција во 1908 година Николов бил помилуван и назначен за лекар во Битола. Како преставник на граѓанска класа, тој станал деец на Сојузот на бугарските уставни клубови. Тој ја поддржува програмата и се залага за автонија на Македонија и е против колонизирањето на Македонија со муслимански населеници. Исто така бил избран и за делегат на неговиот основачки конгрес од Охрид.

Во 1909 година, на Вториот конгрес на Унијата, тој бил избран за заменик-претседател на Конгресното биро и претставник на Битолскиот вилает во Алијансата.

Во декември 1909 година, по пропаста на Хуриета, Николов е уапсен заедно со Георги Поп Христов, Александар Евтимов, Павел Христов, Аце Дорев и Милан Матов по аферата со убиството на отпадник Јово Јовановиќ. По два месеца затвор, сите се ослободени од воениот суд и ослободени.

Делегат од Битола до Првиот генерален совет на Бугарската матица во Солун од 20 април до 22 април 1910 година.


Ѓеорѓи Николов учествувал во Балканските и во Првата светска војна како воен доктор и бил произведен во чин на санитарен полковник. По војните, тој станал активен член на Илинденската организација.

Ѓеорѓи Николов кој е познат и под псевдонимите Дервиш и Ким билир умира на 1 март 1939 година во Цариград. Неговиот син Крум Николов исто така е деец на Македонската револуционерна организација.