Среда, 16 Мај 2018    Печати
Д-р Филип Атанасов

mfoД-р Филип Атанасов (1888 – 1956) е лекар, деец на Македонската емигрантска федерална организација (МЕФО) и ВМРО (обединета). Познат е под псевдонимот д-р Артур, доктор и Адолф. Потписник е на Тиранскиот протокол со Косовскиот албански комитет во 1921 година и е задграничен претставник на МФРО во 1922 година. Емигрирал во Виена  во 1923 година, каде што учествувал во формирањето на Балканскиот револуционерен комитет, во објавувањето на виенските документи (април–мај 1924) и во основањето на ВМРО(Об) во 1925 година. Бил во Привременото раководство на национал-федералистичката струја на Организацијата, избран на Конференција во Царирад во 1929 година.

Филип Атанасов  е роден во 1888 година во костурското село Смрдеш, Егејскиот дел на Македонија. Завршил медицина во Виена и предавал на Медицинскиот факултет на Софискиот универзитет. Член е на Костурското емигрантско друштво и касиер на Извршниот комитет на Сојузот на македонските емигрантски организации во Бугарија.

По Вториот голем собор на Сојузот на македонските братство од есента 1920 година шеесет делегати, на чело со Христо Далкалчев, Никола Јуруков, Филип Атанасов, Христо Татарчев, Александар Димитров, Владислав Ковачев, Милан Грашев, Јордан Анастасов се отцепиле од Сојузот и ја создале Времена комисија на македонските братства во Бугарија. Во декември 1921 година заедно ја формираат Македонската федеративна организација. Набрзо потоа Никола Јуруков раководи со нејзината правна фракција, а Филип Атанасов ја зема е нелегалната.

Александар Протогеров и Филип Атанасов потпишаа во ноември 1920 година и повторно на 1 декември 1921 година договор за соработка со Косовскиот албански комитет преставени од Реџеп Митровица и Бедри Пејани за заедничка акција, но Тодор Александров набрзо потоа го отфрлил.

Во 1922 година, Атанасов бил назначен за задграничен претставник на Македонската федеративна организација, позната како Македонска федеративна револуционерна организација (МФРО). Во јуни 1923 година, заедно со Славе Иванов, се наоѓа во делегацијата на МФО во Москва, која зборуваше со Феликс Џержински, Карл Радек, Георгиј Чичерин и Михаил Трилизер.

Филип Атанасов се населил во Виена, каде што со Тодор Паница и Славе Иванов го водат МФРО. Тој посредувал во преговорите меѓу Коминтерната и Балканската комунистичка федерација (БКФ) со ВМРО во периодот 1923-1924 година и соработувал со весникот „Македонско съзнание“ (15.12.1923 – 01.11.1926).

Во 1928 година групата Атанасов и Иванов ги започнале преговорите со ВМРО (обединета). Противник на нивниот прием во организацијата е Димитар Влахов, кој стравувал дека би можел да го замени Атанасов во неговите контакти со Коминтерната и БКФ. Атанасов бил обвинет за злоупотреба и бил повикан на јавно покајание. Владимир Поптомов, исто така, верува дека нивното прифаќање ќе го зајакне национално-револуционерното крило во Обединетите на сметка на комунистите. Имено, затоа во заштита на Атанасов се искажале Георги Занков и Павел Шатев, осврнувајќи се на неговите активности и декларацијата на Коминтерната и БКФ,  дека Атанасов нема задолженија.

На крајот, на 12 јули 1928 година, групата била примена во ВМРО (обединета). Во 1928 г. Филип Атанасов и Христо Ампов ја формираа Третиот револуционерен регион (Пиринска Македонија) на ВМРО (обединета).

Атанасов бил во Привременото раководство на национал-федералистичката струја на Организацијата, избран на Конференција во Царирад во 1929 година

Атанасов, исто така, извршил шпионска активност во корист на СССР во Виена и заедно со Павел Шатев за време на војната во Бугарија.

Филип Атанасов  по Втората светска војна емигрирал во СССР, каде што умрел околу 1956 година.