Среда, 12 Август 2020    Печати
Димитар Молеров

1smeniДимитар Молеров

Димитар Молеров (1874 - 1961) - поет, драматург, фолклорист, филолог, публицист, култура и револуционер, деец на Македонската револуционерна органзација. Тој е член на Битолскиот окружен револуционерен комитет и одговорен за прилепското подрачје и член на штабот на востаниците. Подоцна во неговиот дом во Софија, членовите на македонскиот литературен круг биле чести посетители. Заедно со неговиот брат развиле активности за собирање и заеднички објавиле „Етнографски материјали од Разлошко“.

Димитар Молеров е роден во 1874 година во селото Банско, Пиринска Македонија. Тој е брат на фолклористот и револуционер Костадин Молеров и син на Георги Молеров и внукот на Симеон Димитров Молеров, живописци на големото семејство Молеров. По завршувањето на основното училиште, тој продолжил во средно училиште во Солун.

Во 1898 година Димитар Молеров ја завршил Солунската машка гимнзаија, а потоа дипломирал во 1903 година (или во 1902 година) и словенска филологија на Универзитетот во Софија. Како добар студент и фолклорист, добил понуда да специјализира во Виена, но останал и предавал во неколку градови во Македонија и Бугарија. Работел како учител во Силистра (1903 - 1904), Битола (1905 - 1906), Сливен (1906 - 1911), Трново (1911 - 1915), Банско (1915 - 1924), Разлог (1924 - 1932).

Под псевдонимите Викенти, Д. Конаревски, Пиновски и Хераклит, Димитар Молеров развија книжевна дејност. Во неговиот дом во Софија, членовите на македонскиот литературен круг биле чести посетители.

Заедно со својот брат Костадин Молеров, тој собирал народни песни, гатанки, поговорки, приказни и други фолклорни материјали, кои ги обработува, класифицира и споредува. Во 1896 година тој ја објавил „Стојна Пострумска“, поема за македонскиот живот, а во периодот 1893 - 1896 година објавил написи за говорот на Разлог во весникот „Вести“.

Димитар Молеров уште како гимназијалец се приклучил на Македонската револуционерна организација  и во 1898 година бил член на градскиот револуционерен комитет во Горна Џумаја, а во 1905 - 1906 година - на окружниот револуционерен комитет.

За време на Илинденското востание 1903 година, тој е член на Битолскиот окружен револуционерен комитет и одговорен за прилепското подрачје и член на штабот на востаниците.

Во 1903 година Димитар Молеров бил главен уредник на списанието „Ајдучка полјана“, а потоа кратко време бил редактор на весникот „Македонија“.

Во 1905 година тој ја објавил книгата за разлошкиот говор, а во 1909 година - „Придонес кон книжевниот речник“. Покрај тоа, Молеров е автор на идилата „Тенка и Китан“, објавена во 1907 година (трето ревидирано издание од 1926 година), оперската идила „Невестата на змејот“ од 1923 година и драмите „Јуда Искариотски“ од 1923 година и „Ајдучка полјана“ од 1926 година.  Исто така тој е автор на драмите („Новото учене“, „Новиот даскал“), стихозбирката „Жална ми бабо, послушај“ (некои од песните се на помладиот брат Костадин), како и на повеќе статии од областа на историјата, литературата и филозофијата

Во 1954 година, заедно со неговиот брат, го објавија зборникот „Етнографски материјали од Разлошко“, во кој има историја за Банско, опис на разлошкиот говор и биографии на познати личности од Банско.

Димитар Молеров почќинал на 4 октомври 1961 година во Софија,