Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Wed, 03 Mar 2021 18:20:36 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk МАНИФЕСТ ДО МАКЕДОНСКИОТ НАРОД- Драган Богдановски http://mn.mk/dosiea/12880-MANIFEST-DO-MAKEDONSKIOT-NAROD--Dragan-Bogdanovski http://mn.mk/dosiea/12880-MANIFEST-DO-MAKEDONSKIOT-NAROD--Dragan-Bogdanovski Од историјата на народите знаеме, дека ниту еден народ на овој свет не станал вистински или целосно слободен се додека не си создал своја сопствена независна национална држава.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 03 Mar 2021 00:00:00 +0000
ЧИЕ ИМЕ НОСИ ЕВРОПА? http://mn.mk/dosiea/19398-CIE-IME-NOSI-EVROPA http://mn.mk/dosiea/19398-CIE-IME-NOSI-EVROPA
151090
 
Се прашувам, чие име денес го носи континентот Европа?
 
]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 03 Mar 2021 00:00:00 +0000 Гојко и Маноил Јаковлески - 28.03.1984 http://mn.mk/dosiea/4669-Gojko-i-Manoil-Jakovleski---28031984 http://mn.mk/dosiea/4669-Gojko-i-Manoil-Jakovleski---28031984 Raspolazemo informacijom da su proslog meseca Gojko Jakovleski i Denovski Stevo, iz okoline Prilepa, boravili u Parizu, ali nisu nam poznati razlozi tog boravka.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 24 Feb 2021 00:00:00 +0000
Душко Дојчиноски до Мане Јаковлески http://mn.mk/dosiea/3708-Dusko-Dojcinoski-do-Mane-Jakovleski http://mn.mk/dosiea/3708-Dusko-Dojcinoski-do-Mane-Jakovleski Здраво Мане, бев неколку дена во Софија да го платам адвокатот што работеше за регистрирање на „ТМО-ВМРО независна - Илинден“ Софија. Јас бев и на судот, кога се разгледуваа документите за регистрација.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 17 Feb 2021 00:00:00 +0000
ПРОГЛАС за формирање на ВМРО-ДПМНЕ-17.06.1990 година! http://mn.mk/dosiea/16740-PROGLAS-za-formiranje-na-VMRO-DPMNE-17061990-godina http://mn.mk/dosiea/16740-PROGLAS-za-formiranje-na-VMRO-DPMNE-17061990-godina vmro 2

ПРОГЛАС за формирање на ВМРО-ДПМНЕ-17.06.1990 година!

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 17 Feb 2021 00:00:00 +0000
Ајхан Кавадар: Додека живеам, ќе ги бранам правата на Македонија и Македонците http://mn.mk/dosiea/19362-Ajhan-Kavadar-Dodeka-ziveam-ke-gi-branam-pravata-na-Makedonija-i-Makedoncite http://mn.mk/dosiea/19362-Ajhan-Kavadar-Dodeka-ziveam-ke-gi-branam-pravata-na-Makedonija-i-Makedoncite 6467 1

Ајхан Кавадар: Додека живеам, ќе ги бранам правата на Македонија и Македонците.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 10 Feb 2021 00:00:00 +0000
Сериозно загрозивање на демократијата http://mn.mk/dosiea/3833-Seriozno-zagrozivanje-na-demokratijata http://mn.mk/dosiea/3833-Seriozno-zagrozivanje-na-demokratijata Политичката сцеца во Македонија деновиве повторно се вжештува. Главен потпалувач на пламенот е Министерството за внатрешни работи кое во арогантен стил ги отфрли како неосновани наодите на парламентарната Комисија за надзор на работата на Службата за државна безбедност...

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 03 Feb 2021 00:00:00 +0000
Карта на Европа објавена на германски јазик! http://mn.mk/dosiea/19336--Karta-na-Evropa-objavena-na-germanski-jazik- http://mn.mk/dosiea/19336--Karta-na-Evropa-objavena-na-germanski-jazik-
144405393 250571546633517 7290441138025171071 o
 
Ова е првата карта на Европа објавена на германски јазик! Со Македонија се разбира!
Картата е објавена во 1544 во Cosmographia од Себастијан Мунстер. Уште од тогаш не признавале, а денес не!
]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 03 Feb 2021 00:00:00 +0000 Лична карта на Димитар Папакоч од 1943 година во која се гледа дека царството Бугарија ја признавала народноста Македонец http://mn.mk/dosiea/19300-Licna-karta-na-Dimitar-Papakoc-od-1943-godina-vo-koja-se-gleda-deka-carstvoto-Bugarija-ja-priznavala-narodnosta-Makedonec http://mn.mk/dosiea/19300-Licna-karta-na-Dimitar-Papakoc-od-1943-godina-vo-koja-se-gleda-deka-carstvoto-Bugarija-ja-priznavala-narodnosta-Makedonec 1422 1

Лична карта на Димитар Папакоч од 1943 година во која се гледа дека царството Бугарија ја признавала народноста Македонец.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 27 Jan 2021 00:00:00 +0000
УДБА- Испостава Гевгелија http://mn.mk/dosiea/17450-UDBA--Ispostava-Gevgelija http://mn.mk/dosiea/17450-UDBA--Ispostava-Gevgelija 30.10.83

УДБА- Испостава Гевгелија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 20 Jan 2021 00:00:00 +0000