Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Fri, 22 Nov 2019 19:06:33 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Конвенција за Македонија http://mn.mk/dosiea/17481-Konvencija-za-Makedonija http://mn.mk/dosiea/17481-Konvencija-za-Makedonija 81 1

Конвенција за Македонија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 20 Nov 2019 00:00:00 +0000
УДБА- Испостава Гевгелија http://mn.mk/dosiea/17450-UDBA--Ispostava-Gevgelija http://mn.mk/dosiea/17450-UDBA--Ispostava-Gevgelija 30.10.83

УДБА- Испостава Гевгелија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 13 Nov 2019 00:00:00 +0000
Грција дава наредба до сите Македонци http://mn.mk/dosiea/17423-Grcija-dava-naredba-do-site-Makedonci http://mn.mk/dosiea/17423-Grcija-dava-naredba-do-site-Makedonci Веднаш после напуштањето на Франција од Беломорска Македонија во 1924 г. Целосната контрола ја добива Грција дава наредба до сите Македонци: Да прекинат сите дејности и соработки со ВМРО и Егзархијата. И да почнат да зборат Грчки јазик.

Во овој период се најавува Македонскиот Абецедар и се вршат прогони на Македонците.

Македонците кои не се откажуваат од своите права се нарекуваат Вулгарос и се измачуваат.

Тешки пропаганди и експерименти правеле Егзархијата и Патријаршијата врз Македонците од паѓањето на Самуиловата држава. Посебно од 18 век до Илинденскиот период.

Francija 1

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0000
Британски весник за време на првата светска војна http://mn.mk/dosiea/17403-Britanski-vesnik-za-vreme-na-prvata-svetska-vojna http://mn.mk/dosiea/17403-Britanski-vesnik-za-vreme-na-prvata-svetska-vojna britanski vesnik

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 +0000
Дирексија на Полицијата http://mn.mk/dosiea/17352-Direksija-na-Policijata http://mn.mk/dosiea/17352-Direksija-na-Policijata 71105001 376218926650170 6537884627690848256 n

Дирексија на Полицијата

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 +0000
Командир на 5 армија http://mn.mk/dosiea/17329-Komandir-na-5-armija http://mn.mk/dosiea/17329-Komandir-na-5-armija Bugarija

Командир на 5 армија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0000
ПОЗИТИВНО РЕШЕНО БАРАЊЕТО ЗА ПАТНА ИСПРАВА НА ДРАГАН БОГДАНОВСКИ http://mn.mk/dosiea/17298-POZITIVNO-RESENO-BARANjETO-ZA-PATNA-ISPRAVA-NA-DRAGAN-BOGDANOVSKI http://mn.mk/dosiea/17298-POZITIVNO-RESENO-BARANjETO-ZA-PATNA-ISPRAVA-NA-DRAGAN-BOGDANOVSKI Dragan - patna isprava za patuvanje 1989 g 1

ПОЗИТИВНО РЕШЕНО БАРАЊЕТО ЗА ПАТНА ИСПРАВА НА ДРАГАН БОГДАНОВСКИ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 +0000
Работен состанок на раководството на УДБА во врска со натамошниот третман на Драган Богдановски http://mn.mk/dosiea/17264-Raboten-sostanok-na-rakovodstvoto-na-UDBA--vo-vrska-so-natamosniot-tretman-na-Dragan-Bogdanovski http://mn.mk/dosiea/17264-Raboten-sostanok-na-rakovodstvoto-na-UDBA--vo-vrska-so-natamosniot-tretman-na-Dragan-Bogdanovski 1

Работен состанок на раководството на УДБА  во врска со натамошниот третман на Драган Богдановски

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 +0000
Кривична пријава против Драган Богдановски http://mn.mk/dosiea/17242-Krivicna-prijava-protiv-Dragan-Bogdanovski http://mn.mk/dosiea/17242-Krivicna-prijava-protiv-Dragan-Bogdanovski dragan- 1977g 1

Кривична пријава против Драган Богдановски

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 25 Sep 2019 00:00:00 +0000
Македонскиот Клуб Гоце Делчев организира хуманитарна акција http://mn.mk/dosiea/17202-Makedonskiot-Klub-Goce-Delcev-organizira-humanitarna-akcija http://mn.mk/dosiea/17202-Makedonskiot-Klub-Goce-Delcev-organizira-humanitarna-akcija Picture

Македонскиот Клуб Гоце Делчев-Берлин организира хуманитарна акција

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 +0000