Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Tue, 24 Nov 2020 15:10:50 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk КОМЕМОРАЦИЈА ЗА ПАНДЕ МАНОЈЛОВ http://mn.mk/iselenici-region/19034-KOMEMORACIJA-ZA-PANDE-MANOJLOV http://mn.mk/iselenici-region/19034-KOMEMORACIJA-ZA-PANDE-MANOJLOV 2029КОМЕМОРАЦИЈА ЗА ПАНДЕ МАНОЈЛОВ

2.05.1948 – 7.11.2020

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 17 Nov 2020 23:00:00 +0000
НА 7 АВГУСТ 1962 ГОДИНА СЕ ОСТВАРИ ИДЕЈАТА ЗА СВОЈА ЦРКВА ВО ТОРОНТО – ДЕЛ II (11) http://mn.mk/iselenici-region/19035-NA-7-AVGUST-1962-GODINA-SE-OSTVARI-IDEJATA-ZA-SVOJA-CRKVA-VO-TORONTO-–-DEL-II-11 http://mn.mk/iselenici-region/19035-NA-7-AVGUST-1962-GODINA-SE-OSTVARI-IDEJATA-ZA-SVOJA-CRKVA-VO-TORONTO-–-DEL-II-11 1mih

Во ова продолжение за читателите на порталот „Македонска нација“ ќе претставиме дел од висината за првата македонска православна црква “Свети Климент Охридски“ во Канада, за која и на најголемите неверници и противници им беше многу јасно дека враќање нема, колебање ич, и дека решеноста да се изгради храмот е огромна и конечна.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 17 Nov 2020 23:00:00 +0000
СЕМЕЈНИ И СЕЛСКИ СЛАВИ ВО ВЕЛУШИНА (9) http://mn.mk/iselenici-region/19036-SEMEJNI-I-SELSKI-SLAVI-VO-VELUSINA-9----- http://mn.mk/iselenici-region/19036-SEMEJNI-I-SELSKI-SLAVI-VO-VELUSINA-9----- 1velj

Значаен сегмент од севкупното живеење на велувци биле семејната и селската слава. Затоа, секое семејство во Велушина има свој, семеен светец, чија икона виси кај еден агол од домот. Најчести семејни слави во селото се оние што се поврзани со празниците: Сввета Богородица (Пречиста), Петковден, Свети Архангел, Митровден, Свети  Ѓорѓи, Свети Никола, Света Петка и други.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 17 Nov 2020 23:00:00 +0000
МАНАСТИРОТ СВЕТИ ЃОРЃИ, ЦРКВАТА СВЕТА НЕДЕЛА И ТРИТЕ ПАРАКЛИСИ ВО ВЕЛУШИНА (8) http://mn.mk/iselenici-region/19016-MANASTIROT-SVETI-GORGI-CRKVATA-SVETA-NEDELA-I-TRITE-PARAKLISI-VO-VELUSINA-8 http://mn.mk/iselenici-region/19016-MANASTIROT-SVETI-GORGI-CRKVATA-SVETA-NEDELA-I-TRITE-PARAKLISI-VO-VELUSINA-8 1crМанастирот Свети Ѓорѓи има доминантно место над селото и од него има широк поглед на Пелагониското Поле. Остава импресивен впечаток оддалеку со белината и зеленилото. Многумина што врвеле по патот за Лерии останале импресионирани од него. Манастирот е понова градба - фрескописот потекнуѕа од 1848 година која е забележана на јужниот ѕид од цркватаНешто порано е и подигањето на црквата. 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 10 Nov 2020 23:00:00 +0000
НА 7 АВГУСТ 1962 ГОДИНА СЕ ОСТВАРИ ИДЕЈАТА ЗА СВОЈА ЦРКВА ВО ТОРОНТО – ДЕЛ I (10) http://mn.mk/iselenici-region/19017-NA-7-AVGUST-1962-GODINA-SE-OSTVARI-IDEJATA-ZA-SVOJA-CRKVA-VO-TORONTO-–-DEL-I-10 http://mn.mk/iselenici-region/19017-NA-7-AVGUST-1962-GODINA-SE-OSTVARI-IDEJATA-ZA-SVOJA-CRKVA-VO-TORONTO-–-DEL-I-10 1ob

Во ова продолжение за читателите на порталот „Македонска нација“ ќе претставиме дел од висината за првата македонска православна црква “Свети Климент Охридски“ во Канада, стожерот на најголемиот број активности што Македонците ги развиваат во Торонто, која оваа година слави 55 години од постоењето 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 10 Nov 2020 23:00:00 +0000
ДУХОВНО - НАЦИОНАЛНОТО ЖИВЕЕЊЕ ВО ВЕЛУШИНА. БИТОЛСКО (7) http://mn.mk/iselenici-region/18996-DUHOVNO---NACIONALNOTO-ZIVEENjE-VO-VELUSINA-BITOLSKO-7 http://mn.mk/iselenici-region/18996-DUHOVNO---NACIONALNOTO-ZIVEENjE-VO-VELUSINA-BITOLSKO-7 11veluВелушина, несомнено, е единственото село во регионот со четири цркви и еден манастир, што претставува своевидна духовна галаксија, со каква не можат да се пофалат не сзмо поголемите села, туку и градови. Овој ексклузивен факт покажува дека во овој регион е концентриран исклучителен човечки потенцијал, со способности и визија, какви што ретко каде можат да се сретнат во таков обем.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 03 Nov 2020 23:00:00 +0000
Македонската награда ПЕГАЗ за најдобар необјавен роман во рацете на автор од Австралија http://mn.mk/iselenici-region/18997-Makedonskata-nagrada-PEGAZ-za-najdobar-neobjaven-roman-vo-racete-na-avtor-od-Avstralija http://mn.mk/iselenici-region/18997-Makedonskata-nagrada-PEGAZ-za-najdobar-neobjaven-roman-vo-racete-na-avtor-od-Avstralija 1ega

“Мртвите знаат најдобро” на писателот од Сиднеј, Владо Јаневски, заедно со романот “Лазарка на Љупчо Петрески” е добитник на наградата ПЕГАЗ за најдобар необјавен роман во силна конкуренција од над 60 приложени ракописи.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 03 Nov 2020 23:00:00 +0000
ОБНОВУВАЊЕТО НА СВЕТИКЛИМЕНТОВАТА АРХИЕПИСКОПИЈА НАИДЕ НА СИЛЕН ОДГЛАС МЕЃУ ИСЕЛЕНИЦИТЕ ВО КАНАДА (9) http://mn.mk/iselenici-region/18998-OBNOVUVANjETO-NA-SVETIKLIMENTOVATA-ARHIEPISKOPIJA-NAIDE-NA-SILEN-ODGLAS-MEGU-ISELENICITE-VO-KANADA-9 http://mn.mk/iselenici-region/18998-OBNOVUVANjETO-NA-SVETIKLIMENTOVATA-ARHIEPISKOPIJA-NAIDE-NA-SILEN-ODGLAS-MEGU-ISELENICITE-VO-KANADA-9 1isel

Во 2020 година се навршија 55 години од осветувањето на првата македонска православна црква “Свети Климент Охридски“ во Канада, стожерот на најголемиот број активности што Македонците ги развиваат во Торонто и пошироко и претставува мотив повеќе за изразување на љубовта и почитта кон родната земја Македонија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 03 Nov 2020 23:00:00 +0000
ДУШАН РИСТЕВСКИ ОД СИДНЕЈ – ДОБИТНИК НА ПРИЗНАНИЕТО „ЗЛАТЕН КЛАС“ НА ПЕЛАГОНИСКИТЕ СРЕДБИ ВО НОВАЦИ http://mn.mk/iselenici-region/18977-DUSAN-RISTEVSKI-OD-SIDNEJ-–-DOBITNIK-NA-PRIZNANIETO-ZLATEN-KLAS-NA-PELAGONISKITE-SREDBI-VO-NOVACI- http://mn.mk/iselenici-region/18977-DUSAN-RISTEVSKI-OD-SIDNEJ-–-DOBITNIK-NA-PRIZNANIETO-ZLATEN-KLAS-NA-PELAGONISKITE-SREDBI-VO-NOVACI- 1dusan

Душан Ристевски е познат и признат поет, драматург, автор на седум стихозбирки, 14 монодрами, основоположник на Македонското литературно друштво „Григор Прличев“ (1978), на списанието „Повод“ (1978), на Австралиско-македонскиот театар (2007) од Сиднеј и голем афирматор на Македонците во Австралија. Тој е овогодишен добитник на признанието „Златен клас за македонски вознес“, што го доделуваат „Пелагониските културно - научни средби“ во Новаци, Битплско 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 27 Oct 2020 23:00:00 +0000
НАЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈАТА „ОБЕДИНЕТИ МАКЕДОНЦИ“ – ЧУВАР НА МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА (8) http://mn.mk/iselenici-region/18978-NACIONALNATA-ORGANIZACIJATA-OBEDINETI-MAKEDONCI-–-CUVAR-NA-MAKEDONSKATA-VISTINA-8 http://mn.mk/iselenici-region/18978-NACIONALNATA-ORGANIZACIJATA-OBEDINETI-MAKEDONCI-–-CUVAR-NA-MAKEDONSKATA-VISTINA-8 1omd

Во 2020 година се навршија 55 години од осветувањето на првата македонска православна црква “Свети Климент Охридски“ во Канада, стожерот на најголемиот број активности што Македонците ги развиваат во Торонто и пошироко и претставува мотив повеќе за изразување на љубовта и почитта кон родната земја Македонија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 27 Oct 2020 23:00:00 +0000