Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Sun, 05 Jul 2020 13:50:15 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ДЕЛ ОД СЛИКАТА НА ПМЦ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БЕРЛИН http://mn.mk/iselenici-region/18623-DEL-OD-SLIKATA-NA-PMC-SVETI-KLIMENT-OHRIDSKI-VO-BERLIN http://mn.mk/iselenici-region/18623-DEL-OD-SLIKATA-NA-PMC-SVETI-KLIMENT-OHRIDSKI-VO-BERLIN 1.9.4

85 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ, АЛИАС ГОЦЕ МАКЕДОНСКИ (18)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 30 Jun 2020 23:00:00 +0000
МАКЕДОНСКОТО ИСЕЛЕНИТВО - ДЕЛ ОД СУДБИНАТА И ИДНИНАТА НА МАКЕДОНИЈА (6) http://mn.mk/iselenici-region/18624-MAKEDONSKOTO-ISELENITVO----DEL-OD-SUDBINATA-I-IDNINATA-NA-MAKEDONIJA-6- http://mn.mk/iselenici-region/18624-MAKEDONSKOTO-ISELENITVO----DEL-OD-SUDBINATA-I-IDNINATA-NA-MAKEDONIJA-6- 1.9.7 

Македонија, татковината на Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски е библиска, света земја. Таа со својата древност и милениумска вековитост е гордост, радост и тага, сон и јаве за секој Македонец. Нејзината географска положба ја прави крстосница на различни цивилизации, религии, традиции и обичаи. И денес Македонија сè уште во себе крие многу тајни од минатото, кои, веројатно ќе бидат предизвик за наредните генерации.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 30 Jun 2020 23:00:00 +0000
МАКЕДОНСКИ ПРАВОСЛАВНИ ЦРКВИ ВО ГЕРМАНИЈА http://mn.mk/iselenici-region/18590-MAKEDONSKI-PRAVOSLAVNI-CRKVI-VO-GERMANIJA http://mn.mk/iselenici-region/18590-MAKEDONSKI-PRAVOSLAVNI-CRKVI-VO-GERMANIJA 1.7.1

85 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ, АЛИАС ГОЦЕ МАКЕДОНСКИ (17)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 23 Jun 2020 23:00:00 +0000
ИНТЕРВЈУ СО ГОЛЕМИОТ БИЗНИСМЕН И ПАТРИОТ ЃОРЃИЈА – ЏОРЏ АТАНАСОСКИ (5) http://mn.mk/iselenici-region/18592-INTERVJU-SO-GOLEMIOT-BIZNISMEN-I-PATRIOT--GORGIJA-–-DzORDz-ATANASOSKI-5 http://mn.mk/iselenici-region/18592-INTERVJU-SO-GOLEMIOT-BIZNISMEN-I-PATRIOT--GORGIJA-–-DzORDz-ATANASOSKI-5 1.7.4

Јунакот од оваа моногравско дело, Ѓорѓија –Џорџ Атанасоски постојано се залага и така дејствува, за неопходноста од стабилноста и кохезијата на македонската заедница во цела етничка Македонија, потоа во македонските иселенички колонии, како и во сите други сфери, кои се витални за опстојот и крупните исчекори на една нација и во мирнодопски, но и во турбулентни времиња.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 23 Jun 2020 23:00:00 +0000
ОМД ја Повикува Грција да ги Укине Законите од 1982 и 1985 Година http://mn.mk/iselenici-region/18570-OMD-ja-Povikuva-Grcija-da-gi-Ukine-Zakonite-od-1982-i-1985-Godina http://mn.mk/iselenici-region/18570-OMD-ja-Povikuva-Grcija-da-gi-Ukine-Zakonite-od-1982-i-1985-Godina  

Темата на Обединетите Нации за Светскиот ден на бегалците 2020 година, „Секоја акција сè брои“, ја зајакнува потребата за сочувство и инклузивност.

]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Sat, 20 Jun 2020 19:47:23 +0000 ВО БОН - ПО ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНИЈА http://mn.mk/iselenici-region/18546-VO-BON---PO-VISTINATA-ZA-MAKEDONIJA http://mn.mk/iselenici-region/18546-VO-BON---PO-VISTINATA-ZA-MAKEDONIJA 1.5.9

85 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ, АЛИАС ГОЦЕ МАКЕДОНСКИ (16)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 16 Jun 2020 23:00:00 +0000
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ ЏОРЏ БУШ - ПРИЈАТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА (4) http://mn.mk/iselenici-region/18547-PRETSEDATELOT-NA-SOEDINETITE-AMERIKANSKI-DRZAVI-DzORDz-BUS---PRIJATEL-NA-MAKEDONIJA-4-- http://mn.mk/iselenici-region/18547-PRETSEDATELOT-NA-SOEDINETITE-AMERIKANSKI-DRZAVI-DzORDz-BUS---PRIJATEL-NA-MAKEDONIJA-4-- 1.6.2

Господин Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски е познат успешен интернационален бизнисмен. Потекнува од Прилеп, село Марул.Својата кариера господин Атанасоски ја почна како инженер, работејќи во Њујорк универзитетот. Во 1975 година, заедно со брат му ја основа сопствената фирма “Микрофлекс Инк.”, која денес е мултимилионска производствена корпорација за флексибилни метални производи. Индустриски комплекс е лоциран во Ормонд Бич, Флорида, но поголемиот дел од бизнисот функционира интернационално, со најразновидни индустриски гранки, како што се, петрохемиската индустрија, НАСА, автомобилската индустрија, електричните централи, авионската индустрија и бродоградбата итн.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 16 Jun 2020 23:00:00 +0000
СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ ЈА ПРИЗНАА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОД УСТАВНОТО ИМЕ (3) http://mn.mk/iselenici-region/18508-SOEDINETITE-AMERIKANSKI-DRZAVI-JA-PRIZNAA-REPUBLIKA-MAKEDONIJA-POD-USTAVNOTO-IME-3 http://mn.mk/iselenici-region/18508-SOEDINETITE-AMERIKANSKI-DRZAVI-JA-PRIZNAA-REPUBLIKA-MAKEDONIJA-POD-USTAVNOTO-IME-3 1.4.7

Одлуката на Соединетите Американски Држави (САД) во билатералните односи со Република Македонија да го користи нејзиното уставно име секако дека е одпрвостепено политичко значење. Тоа, пред сè, е заради улогата што денес САД ја имаат во меѓународната политика и севкупните меѓународни односи. САД е трета постојана членка (од пет) на Советот за безбедност на Обединетите Нации, покрај Русија и Кина кои ја признаваат Република Македонија под уставното име, име кое Владата и народот на Македонија го избрале за име на својата земја.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 10 Jun 2020 07:50:26 +0000
ВЕЛИЧЕСТВЕНА ИЛИНДЕНСКА ПРОСЛАВА ВО БЕРЛИН http://mn.mk/iselenici-region/18507-VELICESTVENA-ILINDENSKA-PROSLAVA-VO-BERLIN http://mn.mk/iselenici-region/18507-VELICESTVENA-ILINDENSKA-PROSLAVA-VO-BERLIN 1.4.4

85 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ, АЛИАС ГОЦЕ МАКЕДОНСКИ (15)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 10 Jun 2020 07:38:39 +0000
Сеќавање: 30 години од смртта на Јован Кокаловски http://mn.mk/iselenici-region/18476-Sekavanje-30-godini-od-smrtta-na-Jovan-Kokalovski http://mn.mk/iselenici-region/18476-Sekavanje-30-godini-od-smrtta-na-Jovan-Kokalovski 1j11

ПОЕТ, НОВИНАР И ОПШТЕСТВЕНИК

На 30 мај 2020 година се навршија 30 години од смртта на Јован Кокаловски, еден од најголемите оштественици во македонската заедница во Сиднеј.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 02 Jun 2020 23:00:00 +0000