Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Tue, 02 Mar 2021 23:30:15 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk СВЕТЛЕ (СТИВ) СТАМЕВСКИ – МАКЕДОНСКИ БИЗНИСМЕН ВО САД (7) http://mn.mk/iselenici-region/19407-SVETLE-STIV-STAMEVSKI-–-MAKEDONSKI-BIZNISMEN-VO-SAD-7 http://mn.mk/iselenici-region/19407-SVETLE-STIV-STAMEVSKI-–-MAKEDONSKI-BIZNISMEN-VO-SAD-7 1011

СРЕДБА СО ТВРДОМИР СТАМЕВСКИ – ПОЧИТУВАНИОТ ТАТКО И ДЕДО 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 24 Feb 2021 00:00:00 +0000
ЖЕНСКИТЕ СЕКЦИИ – ЗНАЧАЈНИ ПРОДОЛЖУВАЧИ НА МАКЕДОНСКОТО ЦРКОВНО И НАЦИОНАЛНО ЖИВЕЕЊЕ – ДЕЛ III (25) http://mn.mk/iselenici-region/19408-ZENSKITE-SEKCII-–-ZNACAJNI-PRODOLZUVACI-NA-MAKEDONSKOTO-CRKOVNO-I-NACIONALNO-ZIVEENjE-–-DEL-III-25 http://mn.mk/iselenici-region/19408-ZENSKITE-SEKCII-–-ZNACAJNI-PRODOLZUVACI-NA-MAKEDONSKOTO-CRKOVNO-I-NACIONALNO-ZIVEENjE-–-DEL-III-25 1016

Во 2020 година се навршија 55 години од осветувањето на првата македонска православна црква “Свети Климент Охридски“ во Канада, стожерот на најголемиот број активности што Македонците ги развиваат во Торонто и пошироко и претставува мотив повеќе за изразување на љубовта и почитта кон родната земја Македонија. Затоа, во продолженија даваме што е забележано за Женската секција во книгата „Македонски вознес“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 24 Feb 2021 00:00:00 +0000
ЖЕНСКИТЕ СЕКЦИИ – ЗНАЧАЈНИ ПРОДОЛЖУВАЧИ НА МАКЕДОНСКОТО ЦРКОВНО И НАЦИОНАЛНО ЖИВЕЕЊЕ – ДЕЛ II (24) http://mn.mk/iselenici-region/19373-ZENSKITE-SEKCII-–-ZNACAJNI-PRODOLZUVACI-NA-MAKEDONSKOTO-CRKOVNO-I-NACIONALNO-ZIVEENjE-–-DEL-II-24-- http://mn.mk/iselenici-region/19373-ZENSKITE-SEKCII-–-ZNACAJNI-PRODOLZUVACI-NA-MAKEDONSKOTO-CRKOVNO-I-NACIONALNO-ZIVEENjE-–-DEL-II-24-- 1kir1

Во ова продолжение за читателите на порталот „Македонска нација“ ќе претставиме дел од висината за првата македонска православна црква “Свети Климент Охридски“ во Канада. Затоа, кora ce зборува или се пишува за овој македонски храм, секогаш се мисли на активностите, задолженијата, обврските, честа и гордоста што им припаѓа на Женската секција.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 17 Feb 2021 00:00:00 +0000
СВЕТЛЕ (СТИВ) СТАМЕВСКИ – МАКЕДОНСКИ БИЗНИСМЕН ВО САД (6) http://mn.mk/iselenici-region/19387-SVETLE-STIV-STAMEVSKI-–-MAKEDONSKI-BIZNISMEN-VO-SAD-6 http://mn.mk/iselenici-region/19387-SVETLE-STIV-STAMEVSKI-–-MAKEDONSKI-BIZNISMEN-VO-SAD-6 1avsr1

ТЕШКИ ОКУПАТОРСКИ И ПОВОЕНИ ВРЕМИЊА ЗА СЕМЕЈСТВОТО СТАМЕВСКИ 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 17 Feb 2021 00:00:00 +0000
СВЕТЛЕ (СТИВ) СТАМЕВСКИ – МАКЕДОНСКИ БИЗНИСМЕН ВО САД (5) http://mn.mk/iselenici-region/19354-SVETLE-STIV-STAMEVSKI-–-MAKEDONSKI-BIZNISMEN-VO-SAD-5 http://mn.mk/iselenici-region/19354-SVETLE-STIV-STAMEVSKI-–-MAKEDONSKI-BIZNISMEN-VO-SAD-5 1svetle

ДЕДОТО КРСТЕ ПРВ ЗАМИНАЛ ЗА АМЕРИКА 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 10 Feb 2021 00:00:00 +0000
Во Сиднеј ЧЕСТВУВАЊЕ ЗА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ И КОМЕМОРАЦИЈА ЗА СТОЈАН РИСТЕСКИ http://mn.mk/iselenici-region/19355-Vo-Sidnej-CESTVUVANjE-ZA-GRIGOR-PRLICEV-I-KOMEMORACIJA-ZA-STOJAN-RISTESKI http://mn.mk/iselenici-region/19355-Vo-Sidnej-CESTVUVANjE-ZA-GRIGOR-PRLICEV-I-KOMEMORACIJA-ZA-STOJAN-RISTESKI 1Sidnej

Минатиот петок, 5 фввруари, Македонското литературно друштво „Григор Прличев“ во својата библиотека одржа беседа по повод 128 годишнината од смртта на големиот поет и преродбеник Григор Прличев. За делото на поетот зборуваше поетесата Лилјана Тошеска а извадоци од поемата „Сердарот“ рецитираше поетесата Марија Александрова.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 10 Feb 2021 00:00:00 +0000
ЖЕНСКИТЕ СЕКЦИИ – ЗНАЧАЈНИ ПРОДОЛЖУВАЧИ НА МАКЕДОНСКОТО ЦРКОВНО И НАЦИОНАЛНО ЖИВЕЕЊЕ – ДЕЛ I (23) http://mn.mk/iselenici-region/19356-ZENSKITE-SEKCII-–-ZNACAJNI-PRODOLZUVACI-NA-MAKEDONSKOTO-CRKOVNO-I-NACIONALNO-ZIVEENjE-–-DEL-I-23 http://mn.mk/iselenici-region/19356-ZENSKITE-SEKCII-–-ZNACAJNI-PRODOLZUVACI-NA-MAKEDONSKOTO-CRKOVNO-I-NACIONALNO-ZIVEENjE-–-DEL-I-23 1bogor131

Во ова продолжение за читателите на порталот „Македонска нација“ ќе претставиме дел од висината за првата македонска православна црква “Свети Климент Охридски“ во Канада. Затоа, кora ce зборува или се пишува за овој македонски храм, секогаш се мисли на активностите, задолженијата, обврските, честа и гордоста што им припаѓа на Женската секција.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 10 Feb 2021 00:00:00 +0000
СВЕТЛЕ (СТИВ) СТАМЕВСКИ – МАКЕДОНСКИ БИЗНИСМЕН ВО САД (4) http://mn.mk/iselenici-region/19330-SVETLE-STIV-STAMEVSKI-–-MAKEDONSKI-BIZNISMEN-VO-SAD-4 http://mn.mk/iselenici-region/19330-SVETLE-STIV-STAMEVSKI-–-MAKEDONSKI-BIZNISMEN-VO-SAD-4 1sad1

СЕМЕЈНОТО СТЕБЛО НА ФАМИЛИЈАТА СТАМЕВЦИ 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 03 Feb 2021 00:00:00 +0000
СВЕШТЕНОСЛУЖИТЕЛИТЕ – ДЕЛ ОД ЦРКОВНОТО, ДУХОВНОТО И НАЦИОНАЛНОТО ЖИВЕЕЊЕ – ДЕЛ II (22) http://mn.mk/iselenici-region/19331-SVESTENOSLUZITELITE-–-DEL-OD-CRKOVNOTO-DUHOVNOTO-I-NACIONALNOTO-ZIVEENjE-–-DEL-II-22 http://mn.mk/iselenici-region/19331-SVESTENOSLUZITELITE-–-DEL-OD-CRKOVNOTO-DUHOVNOTO-I-NACIONALNOTO-ZIVEENjE-–-DEL-II-22 1crk

Во продолжение ги даваме и другите свештенослужители кои во триесетгодишниот период, од 1962 до 1992 година, нивниот период  беше исполнет со се’ поголеми услеси и постигнувања во Македонската православна црква „Свети Климент Охридски“ во Торонто, а тоа беа следните свештеници:

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 03 Feb 2021 00:00:00 +0000
СВЕТЛЕ (СТИВ) СТАМЕВСКИ – МАКЕДОНСКИ БИЗНИСМЕН ВО САД (3) http://mn.mk/iselenici-region/19303-SVETLE-STIV-STAMEVSKI-–-MAKEDONSKI-BIZNISMEN-VO-SAD-3 http://mn.mk/iselenici-region/19303-SVETLE-STIV-STAMEVSKI-–-MAKEDONSKI-BIZNISMEN-VO-SAD-3 1zubovc

ОДРИ - СЕЛО УБАВО – СЕЛО ГОЛЕМО

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 27 Jan 2021 00:00:00 +0000