Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Sat, 21 Sep 2019 17:50:22 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Борис Ничов – бизнисмен и градител на „Преспанскиот крст“ (15) http://mn.mk/iselenici-region/17213-Boris-Nicov-–-biznismen-i-graditel-na-Prespanskiot-krst-15- http://mn.mk/iselenici-region/17213-Boris-Nicov-–-biznismen-i-graditel-na-Prespanskiot-krst-15- xhdfd1

„МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ - САД

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 +0000
КОРЕНИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ ОД КАНАДА (12) http://mn.mk/iselenici-region/17214-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-12 http://mn.mk/iselenici-region/17214-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-12 krstoar1

ЦРКВИ, МАНАСТИРИ И ПРИРОДНИ ЗНАМЕНИТОСТИ ВО КРСТОАР

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 +0000
КОРЕНИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ ОД КАНАДА (11) http://mn.mk/iselenici-region/17188-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-11 http://mn.mk/iselenici-region/17188-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-11 slls1

МАНАСТИРОТ „СВЕТИ ХРИСТОФОР“ И ДУХОВНОТО ЖИВЕЕЊЕ ВО КРСТОАР

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 11 Sep 2019 10:06:35 +0000
Душко Синадиновски – иселеник од Вратница и американски интелектуалец од Детроит (14) http://mn.mk/iselenici-region/17187-Dusko-Sinadinovski-–-iselenik-od-Vratnica-i-amerikanski-intelektualec-od-Detroit-14 http://mn.mk/iselenici-region/17187-Dusko-Sinadinovski-–-iselenik-od-Vratnica-i-amerikanski-intelektualec-od-Detroit-14 hbls1

„МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ – САД

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 11 Sep 2019 09:51:44 +0000
ПОСТХУМНО ОБЈАВЕНИ ДЕТСКО-МЛАДИНСКИ ДНЕВНИЦИ http://mn.mk/iselenici-region/17183-POSTHUMNO-OBJAVENI-DETSKO-MLADINSKI-DNEVNICI http://mn.mk/iselenici-region/17183-POSTHUMNO-OBJAVENI-DETSKO-MLADINSKI-DNEVNICI kuku

ПОСТХУМНО ОБЈАВЕНИ ДЕТСКО-МЛАДИНСКИ ДНЕВНИЦИ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0000
СЕМАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ПРОТЕСТ ВО Берн, Швајцарија http://mn.mk/iselenici-region/17159-SEMAKEDONSKI-NARODEN-PROTEST-VO-Bern-Svajcarija- http://mn.mk/iselenici-region/17159-SEMAKEDONSKI-NARODEN-PROTEST-VO-Bern-Svajcarija-

65925672 333507377540906 3052327884539559936 n

ГОЛЕМ СЕМАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ПРОТЕСТ ВО Берн, Швајцарија
сабота, 7 - ми септември , 14,00ч

Место: Helvetiaplatz, Bern

]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 04 Sep 2019 09:36:23 +0000 Монографското дело за Светле (Стив) Стамевски – пријателот на семејството Буш (13) http://mn.mk/iselenici-region/17156-Monografskoto-delo-za-Svetle-Stiv-Stamevski-–-prijatelot-na-semejstvoto-Bus-13 http://mn.mk/iselenici-region/17156-Monografskoto-delo-za-Svetle-Stiv-Stamevski-–-prijatelot-na-semejstvoto-Bus-13 monograf1

„МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ – САД

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 04 Sep 2019 00:00:00 +0000
КОРЕНИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ ОД КАНАДА (10) http://mn.mk/iselenici-region/17157-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-10 http://mn.mk/iselenici-region/17157-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-10 pelister1

КРСТОАР – ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКИОТ ИСЕЛЕНИЧКИ РЕГИОН ПОД ПЕЛИСТЕР

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 04 Sep 2019 00:00:00 +0000
Мишко Васовски – познат и признат тетовски Американец (12) http://mn.mk/iselenici-region/17125-Misko-Vasovski-–-poznat-i-priznat-tetovski-Amerikanec-12 http://mn.mk/iselenici-region/17125-Misko-Vasovski-–-poznat-i-priznat-tetovski-Amerikanec-12 misko1

„МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ - САД

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 28 Aug 2019 00:00:00 +0000
КОРЕНИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ ОД КАНАДА (9) http://mn.mk/iselenici-region/17126-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-9 http://mn.mk/iselenici-region/17126-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-9 kanad1

ДО КРСТОАР СО ЗБОР И СЛИКИ 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 28 Aug 2019 00:00:00 +0000