Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Sun, 18 Aug 2019 13:35:07 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Академикот Ферид Мурад – американски нобеловец (10) http://mn.mk/iselenici-region/17055-Akademikot-Ferid-Murad-–-amerikanski-nobelovec-10 http://mn.mk/iselenici-region/17055-Akademikot-Ferid-Murad-–-amerikanski-nobelovec-10 Ferid1

„МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ – САД

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0000
КОРЕНИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ ОД КАНАДА (7) http://mn.mk/iselenici-region/17056-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-7 http://mn.mk/iselenici-region/17056-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-7 Bitola1

СЛОБОДАРСКИ ДУХ ВО БИТОЛА И БИТОЛСКИОТ КРАЈ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0000
МЕМОРИЈАЛНА НАГРАДА „Д-р МАРИЈА И ЕМИЛИЈА КУКУБАЈСКИ“ http://mn.mk/iselenici-region/17057-MEMORIJALNA-NAGRADA-D-r-MARIJA-I-EMILIJA-KUKUBAJSKI- http://mn.mk/iselenici-region/17057-MEMORIJALNA-NAGRADA-D-r-MARIJA-I-EMILIJA-KUKUBAJSKI- kukubajski1 

За најдобри македонски и дијаспора студенти и млади специјалисти по медицина 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0000
ИЛИНДЕН Е НАШ, ДЕЛЧЕВ Е НАШ http://mn.mk/iselenici-region/17014-ILINDEN-E-NAS-DELCEV-E-NAS http://mn.mk/iselenici-region/17014-ILINDEN-E-NAS-DELCEV-E-NAS IZVESTAJ ZA ILINDENSKA PROSLAVA MELBURN 4ИЛИНДЕН Е НАШ, ДЕЛЧЕВ Е НАШ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0000
Борбата на Илинденците продолжува! http://mn.mk/iselenici-region/17016-Borbata-na-Ilindencite-prodolzuva http://mn.mk/iselenici-region/17016-Borbata-na-Ilindencite-prodolzuva ILINDEN2По повод Илинден-ИЛИНДЕНСКА ПОЕТСКА СРЕДБА ВО СИДНЕЈ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0000
Д-р Леон Сперов – гинеколог од светски глас (9) http://mn.mk/iselenici-region/17037-D-r-Leon-Sperov-–-ginekolog-od--svetski-glas-9 http://mn.mk/iselenici-region/17037-D-r-Leon-Sperov-–-ginekolog-od--svetski-glas-9 jdbh1

„МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ – САД

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0000
КОРЕНИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ ОД КАНАДА (6) http://mn.mk/iselenici-region/17038-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-6 http://mn.mk/iselenici-region/17038-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-6 ajsk1

БОРБА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ИДЕНТИТЕТ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0000
Со нелеганиот Преспански договор, на Македонците од Егејска Македонија е забрането да постојат http://mn.mk/iselenici-region/16979-So-neleganiot-Prespanski-dogovor-na-Makedoncite-od-Egejska-Makedonija-e-zabraneto-da-postojat http://mn.mk/iselenici-region/16979-So-neleganiot-Prespanski-dogovor-na-Makedoncite-od-Egejska-Makedonija-e-zabraneto-da-postojat 921

Со нелеганиот Преспански договор, на Македонците од Егејска Македонија (анектирани од Грција во 1913 година) им е забрането да постојат

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 31 Jul 2019 00:00:00 +0000
Американскиот лингвист д-р Виктор Фридман - бранител на македонската вистина (8) http://mn.mk/iselenici-region/17003-Amerikanskiot-lingvist-d-r-Viktor-Fridman----branitel-na-makedonskata-vistina-8 http://mn.mk/iselenici-region/17003-Amerikanskiot-lingvist-d-r-Viktor-Fridman----branitel-na-makedonskata-vistina-8 dhfbd1

„МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ – САД

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 31 Jul 2019 00:00:00 +0000
КОРЕНИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ ОД КАНАДА (5) http://mn.mk/iselenici-region/17004-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-5 http://mn.mk/iselenici-region/17004-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-5 kjbsn1

БИТОЛА, ГРАДОТ НА РАДА И БОРЧЕ ВИДИНОВСКИ 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 31 Jul 2019 00:00:00 +0000