Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://www.mn.mk/iselenici-region Sun, 29 Mar 2020 12:18:14 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ КНИГАТА „ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНИЈА“ (THE TRUTH ABOUT MACEDONIA) ОД ГЕОРГИ (ЏОРЏ) БРАНОВ ОД КАНАДА http://www.mn.mk/iselenici-region/18166-IZLEZE-OD-PECAT-KNIGATA-VISTINATA-ZA-MAKEDONIJA-THE-TRUTH-ABOUT-MACEDONIA-OD-GEORGI-DzORDz-BRANOV-OD-KANADA http://www.mn.mk/iselenici-region/18166-IZLEZE-OD-PECAT-KNIGATA-VISTINATA-ZA-MAKEDONIJA-THE-TRUTH-ABOUT-MACEDONIA-OD-GEORGI-DzORDz-BRANOV-OD-KANADA 64

Во издание на книгоиздателството „Македонска искра“ излезе од печат книгата „Вистината за Македонија“  (The Truth About Macedonia)   на Георги (Џорџ) Бранов од Канада. Ова дело кое е на македонски и на англиски јазик го потврдува нараснатиот интерес кон историјата на Македонија во античкиот период, кој посебно кај нас не бил често и континуирано истражуван и претставуван.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 25 Mar 2020 00:00:00 +0000
85 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ, АЛИАС ГОЦЕ МАКЕДОНСКИ (4) http://www.mn.mk/iselenici-region/18167-85-GODINI-OD-ZIVOTOT-I-DELOTO-NA-GOJKO-JAKOVLESKI-ALIAS-GOCE-MAKEDONSKI-4 http://www.mn.mk/iselenici-region/18167-85-GODINI-OD-ZIVOTOT-I-DELOTO-NA-GOJKO-JAKOVLESKI-ALIAS-GOCE-MAKEDONSKI-4 63

ЈАКОВЛЕСКИ – ОД ЗУБОВЦЕ ДО ИСТАНБУЛ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 25 Mar 2020 00:00:00 +0000
ИСЕЛЕНИЧКАТА ФОНДАЦИЈА „АТАНАС БЛИЗНАКОВ“ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ (24) http://www.mn.mk/iselenici-region/18168-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-24 http://www.mn.mk/iselenici-region/18168-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-24 76

ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО САД И ВО КАНАДА - ДЕЛ II

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 25 Mar 2020 00:00:00 +0000
Реакција од ОМД: Избирачкото право на македонскиот граѓанин надвор од државата е повредено и загрозено http://www.mn.mk/iselenici-region/18120-Reakcija-od-OMD-Izbirackoto-pravo-na-makedonskiot-graganin-nadvor-od-drzavata-e-povredeno-i-zagrozeno http://www.mn.mk/iselenici-region/18120-Reakcija-od-OMD-Izbirackoto-pravo-na-makedonskiot-graganin-nadvor-od-drzavata-e-povredeno-i-zagrozeno omdРеакција од ОМД: Избирачкото право на македонскиот граѓанин надвор од државата е повредено и загрозено

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0000
Пополни го формуларот за попис и напиши Македонец/ка “MACEDONIAN” http://www.mn.mk/iselenici-region/18129-Popolni-go-formularot-za-popis-i-napisi-Makedonecka-MACEDONIAN http://www.mn.mk/iselenici-region/18129-Popolni-go-formularot-za-popis-i-napisi-Makedonecka-MACEDONIAN 52

ВРЕМЕ Е! И Македонците се важни: Американски попис 2020

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0000
85 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ, АЛИАС ГОЦЕ МАКЕДОНСКИ (3) http://www.mn.mk/iselenici-region/18130-85-GODINI-OD-ZIVOTOT-I-DELOTO-NA-GOJKO-JAKOVLESKI-ALIAS-GOCE-MAKEDONSKI-3 http://www.mn.mk/iselenici-region/18130-85-GODINI-OD-ZIVOTOT-I-DELOTO-NA-GOJKO-JAKOVLESKI-ALIAS-GOCE-MAKEDONSKI-3 53

СЕМЕЈНОТО СТЕБЛО НА ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0000
ИСЕЛЕНИЧКАТА ФОНДАЦИЈА „АТАНАС БЛИЗНАКОВ“ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ (23) http://www.mn.mk/iselenici-region/18131-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-23 http://www.mn.mk/iselenici-region/18131-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-23 56

ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО САД И ВО КАНАДА - ДЕЛ I

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0000
85 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ, АЛИАС ГОЦЕ МАКЕДОНСКИ (2) http://www.mn.mk/iselenici-region/18092-85-GODINI-OD-ZIVOTOT-I-DELOTO-NA-GOJKO-JAKOVLESKI-ALIAS-GOCE-MAKEDONSKI-2 http://www.mn.mk/iselenici-region/18092-85-GODINI-OD-ZIVOTOT-I-DELOTO-NA-GOJKO-JAKOVLESKI-ALIAS-GOCE-MAKEDONSKI-2 31

ИСЕЛУВАЊЕТО НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕВРОПА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 11 Mar 2020 00:00:00 +0000
ИСЕЛЕНИЧКАТА ФОНДАЦИЈА „АТАНАС БЛИЗНАКОВ“ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ (22) http://www.mn.mk/iselenici-region/18093-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-22 http://www.mn.mk/iselenici-region/18093-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-22 34

МОНОГРАФИЈА ЗА СЕЛОТО Д’МБЕНИ 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 11 Mar 2020 00:00:00 +0000
„За македонскиот пишуваме мајчин јазик, а сега и како домородци, а не Македонци, не може да регистрираме здружение“ http://www.mn.mk/iselenici-region/18055-Za-makedonskiot-pisuvame-majcin-jazik-a-sega-i-kako-domorodci-a-ne-Makedonci-ne-moze-da-registrirame-zdruzenie http://www.mn.mk/iselenici-region/18055-Za-makedonskiot-pisuvame-majcin-jazik-a-sega-i-kako-domorodci-a-ne-Makedonci-ne-moze-da-registrirame-zdruzenie 951

Здруженија на Македонци во Грција

Во одделни случаи пред локалните грчки власти и пред грчките судови македонски здруженија во Воден не можат да го изучуваат македонскиот јазик, а во Серес ни да се регистрираат како здружение на домородци, на локални жители.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 04 Mar 2020 00:00:00 +0000