Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Mon, 21 Jun 2021 13:34:51 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ЛИЧНОСТИ ОД ЉУБОЈНО ПОСВЕТЕНИ НА ПИШАНИОТ ЗБОР - ДЕЛ I (12) http://mn.mk/iselenici-region/19826-LICNOSTI-OD-LjUBOJNO-POSVETENI-NA-PISANIOT-ZBOR---DEL-I-12 http://mn.mk/iselenici-region/19826-LICNOSTI-OD-LjUBOJNO-POSVETENI-NA-PISANIOT-ZBOR---DEL-I-12 1resr

Текстовите во продолженија во порталот „Македонска нација“ се дел од монографијата која е насловена „Илинден во Љубојно и Преспа“, издание на „Македонска искра“ од Скопје и на Македонско друштво „Љубојно“ од Детроит, отпечатена во 2013 година, на 320 страници на македонски и на англиски јазик.  чиј автор е Славе Катин, а коавтор е Бошко Рајчовски – Пелистерски од САД. Делото е посвеtено  на Илинден и на илинденските иселенички средби во Љубојно, како и на други теми и дилеми поврзани со Љубојно и етничка Преспа

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 15 Jun 2021 23:00:00 +0000
ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ ВО ИСЕЛЕНИШТВОТО (3) http://mn.mk/iselenici-region/19827-POZNATI-LICNOSTI-VO-ISELENISTVOTO-3 http://mn.mk/iselenici-region/19827-POZNATI-LICNOSTI-VO-ISELENISTVOTO-3 1tur12

ЗОРАН КАРАПАНЧЕВ ИНЖИНЕР, НОВИНАР, ФОТОРЕПОРТЕР, ВИДЕОГРАФ, УМЕТНИК, ПУБЛИЦИСТ, АКТИВИСТ...

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Tue, 15 Jun 2021 23:00:00 +0000
ЉУБОЈНО - РАСАДНИК НА ВИСОКООБРАЗОВНИ КАДРИ - ДЕЛ III (11) http://mn.mk/iselenici-region/19809-LjUBOJNO---RASADNIK-NA-VISOKOOBRAZOVNI-KADRI---DEL-III-11 http://mn.mk/iselenici-region/19809-LjUBOJNO---RASADNIK-NA-VISOKOOBRAZOVNI-KADRI---DEL-III-11 1ras123

Од Љубојно потекнуваат околу 150 академски граѓани со различно образование, од кои околу педесетина се лекари, потоа има голем број професори, правници, инженери, агрономи, писатели, културолози и со други професии. Затоа, често се вели дека Љубојно е расадник на интелектуалци.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 09 Jun 2021 00:00:00 +0000
ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ ВО ИСЕЛЕНИШТВОТО (2) http://mn.mk/iselenici-region/19810-POZNATI-LICNOSTI-VO-ISELENISTVOTO-2 http://mn.mk/iselenici-region/19810-POZNATI-LICNOSTI-VO-ISELENISTVOTO-2 1ser123

АЛЕК ПЕТЛИЧКОВ – ОСНОВОПОЛОЖНИК НА АНСАМБЛОТ „МАКЕДОНКА“ 

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО КАНАДА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 09 Jun 2021 00:00:00 +0000
ЉУБОЈНО - РАСАДНИК НА ВИСОКООБРАЗОВНИ КАДРИ - ДЕЛ II (10) http://mn.mk/iselenici-region/19787-LjUBOJNO---RASADNIK-NA-VISOKOOBRAZOVNI-KADRI---DEL-II-10 http://mn.mk/iselenici-region/19787-LjUBOJNO---RASADNIK-NA-VISOKOOBRAZOVNI-KADRI---DEL-II-10 1lju123Голем број љубанци кои заради своите постигнувања на национално и општествено поле, потоа во политиката, образованието, науката, дипломатијата, културата, публицистиката, спортот и други гранки имаат пошироки општестени заслуги, затоа, одреден број од нив се опфатени во овој дел на текстовите во продолжение. Меѓу нив се:

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0000
ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ ВО ИСЕЛЕНИШТВОТО (1) http://mn.mk/iselenici-region/19788-POZNATI-LICNOSTI-VO-ISELENISTVOTO-1 http://mn.mk/iselenici-region/19788-POZNATI-LICNOSTI-VO-ISELENISTVOTO-1 1po123

СОЊА ЛОЗАНОВСКА – ПОЕТЕСА, ПУБЛИЦИСТ, ЕСТРАДЕН УМЕТНИК И ГЛАВЕН УРЕДНИК НА ВЕСНИКОТ „МАКЕДОНИЈА“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0000
СВЕТЛЕ (СТИВ) СТАМЕВСКИ – МАКЕДОНСКИ БИЗНИСМЕН ВО САД (20) http://mn.mk/iselenici-region/19759-SVETLE-STIV-STAMEVSKI-–-MAKEDONSKI-BIZNISMEN-VO-SAD-20 http://mn.mk/iselenici-region/19759-SVETLE-STIV-STAMEVSKI-–-MAKEDONSKI-BIZNISMEN-VO-SAD-20 1stiv145

СВЕТЛЕ – СТИВ СТАМЕВСКИ - МОСТ МЕЌУ САД И МАКЕДОНИЈА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 26 May 2021 00:00:00 +0000
ЉУБОЈНО - РАСАДНИК НА ВИСОКООБРАЗОВНИ КАДРИ - ДЕЛ I (9) http://mn.mk/iselenici-region/19760-LjUBOJNO---RASADNIK-NA-VISOKOOBRAZOVNI-KADRI---DEL-I-9 http://mn.mk/iselenici-region/19760-LjUBOJNO---RASADNIK-NA-VISOKOOBRAZOVNI-KADRI---DEL-I-9 1lu123

Голем број љубанци кои заради своите постигнувања на национално и општествено поле, потоа во политиката, образованието, науката, дипломатијата, културата, публицистиката, спортот и други гранки имаат пошироки општестени заслуги, затоа, одреден број од нив се опфатени во овој дел на текстовите во продолжение. Меѓу нив се:

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 26 May 2021 00:00:00 +0000
СВЕТЛЕ (СТИВ) СТАМЕВСКИ – МАКЕДОНСКИ БИЗНИСМЕН ВО САД (19) http://mn.mk/iselenici-region/19733-SVETLE-STIV-STAMEVSKI-–-MAKEDONSKI-BIZNISMEN-VO-SAD-19 http://mn.mk/iselenici-region/19733-SVETLE-STIV-STAMEVSKI-–-MAKEDONSKI-BIZNISMEN-VO-SAD-19 1cr1СВЕТЛЕ СТАМЕВСКИ - ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МПЦ „СВЕТА БОГОРОДИЦА“ ВО ДЕТРОИТ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 19 May 2021 00:00:00 +0000
ДЕЛ ОД ОБРАЗОВНИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ КАДРИ ОД ЉУБОЈНО - ДЕЛ II (8) http://mn.mk/iselenici-region/19734-DEL-OD-OBRAZOVNITE-I-OPSTESTVENITE-KADRI-OD-LjUBOJNO---DEL-II-8 http://mn.mk/iselenici-region/19734-DEL-OD-OBRAZOVNITE-I-OPSTESTVENITE-KADRI-OD-LjUBOJNO---DEL-II-8 1lu1

Од Љубојно потекнуваат околу 150 академски граѓани со различно образование, од кои околу педесетина се лекари, потоа има голем број професори, правници, инженери, агрономи, писатели, културолози и со други професии. Затоа, често се вели дека Љубојно е расадник на интелектуалци.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 19 May 2021 00:00:00 +0000