Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Wed, 16 Jan 2019 19:15:08 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Забранетиот филм РУГАЊЕ СО ХРИСТОС се прикажува во Австралија http://mn.mk/iselenici-region/15974-Zabranetiot-film-RUGANjE-SO-HRISTOS-se-prikazuva-vo-Avstralija http://mn.mk/iselenici-region/15974-Zabranetiot-film-RUGANjE-SO-HRISTOS-se-prikazuva-vo-Avstralija  RH1

Во Австралија пристигна режисерот и сценарист Јани Бојаџи со неговиот контроверзен филм „Ругање со Христос“. Во сите градови во Австралија закажани се проекции на филмот и средба со Јани Бојаџи.

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 16 Jan 2019 02:00:00 +0000
МИТРОПОЛИТОТ КИРИЛ – ПРВИОТ АРХИЕРЕЈ ВО МАКЕДОНСКОТО ИСЕЛЕНИШТВО (9) http://mn.mk/iselenici-region/15975-MITROPOLITOT-KIRIL-–-PRVIOT-ARHIEREJ-VO-MAKEDONSKOTO-ISELENISTVO-9 http://mn.mk/iselenici-region/15975-MITROPOLITOT-KIRIL-–-PRVIOT-ARHIEREJ-VO-MAKEDONSKOTO-ISELENISTVO-9 c1

ЦРКОВНО - НАЦИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ НА МАКЕДОНЦИТЕ НА ПЕТТИОТ КОНТИНЕНТ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 16 Jan 2019 02:00:00 +0000
СТИВ ПЉАКАС И НЕГОВАТА ПОСВЕТЕНОСТ НА МАКЕДОНИЈА (13) http://mn.mk/iselenici-region/15976-STIV-PLjAKAS-I-NEGOVATA-POSVETENOST-NA--MAKEDONIJA-13 http://mn.mk/iselenici-region/15976-STIV-PLjAKAS-I-NEGOVATA-POSVETENOST-NA--MAKEDONIJA-13 d1

ЖИВОТНАТА И ДЕЛОВНАТА ПРИКАЗНА ЗА БИЗНИСМЕНОТ СТИВ ПЉАКАС

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 16 Jan 2019 02:00:00 +0000
Митрополитот Кирил – првиот архиереј во македонското иселеништво (8) http://mn.mk/iselenici-region/15934-Mitropolitot-Kiril-–-prviot-arhierej-vo-makedonskoto-iselenistvo-8 http://mn.mk/iselenici-region/15934-Mitropolitot-Kiril-–-prviot-arhierej-vo-makedonskoto-iselenistvo-8 MK1

ЦРКОВНО –  НАРОДИНИ СОБИРИ НА МАКЕДОНСКИТЕ ПРАВОСЛАВНИ ЦРКВИ ВО ИСЕЛЕНИШТВОТО

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 09 Jan 2019 03:00:00 +0000
Стив Пљакас и неговата посветеност на Античка Македонија (12) http://mn.mk/iselenici-region/15935-Stiv-Pljakas-i-negovata-posvetenost-na--Anticka-Makedonija-12 http://mn.mk/iselenici-region/15935-Stiv-Pljakas-i-negovata-posvetenost-na--Anticka-Makedonija-12 SPP 

БИЗНИСМЕНОТ СТИВ ПЉАКАС И НЕГОВАТА СОПРУГА ДОНАТОРКАТА ЛИЛИ ВО МАЛА ПРЕСПА

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 09 Jan 2019 03:00:00 +0000
Митрополитот Кирил – првиот архиереј во македонското иселеништво (7) http://mn.mk/iselenici-region/15909-Mitropolitot-Kiril-–-prviot-arhierej-vo-makedonskoto-iselenistvo-7 http://mn.mk/iselenici-region/15909-Mitropolitot-Kiril-–-prviot-arhierej-vo-makedonskoto-iselenistvo-7 kndfkdna

МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОА - БРАНИТЕЛ И АФИРМАТОР НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ДИЈАСПОРАТА

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 02 Jan 2019 03:00:00 +0000
Стив Пљакас и неговата посветеност на Античка Македонија (11) http://mn.mk/iselenici-region/15910-Stiv-Pljakas-i-negovata-posvetenost-na-Anticka-Makedonija-11 http://mn.mk/iselenici-region/15910-Stiv-Pljakas-i-negovata-posvetenost-na-Anticka-Makedonija-11  STP1

ПОСЕТИ НА СТИВ И ЛИЛИ НА СКОПЈЕ, ОХРИД, ЉУБОЈНО И ПУСТЕЦ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 02 Jan 2019 03:00:00 +0000
Крал на поезијата, бестселер http://mn.mk/iselenici-region/15860-Kral-na-poezijata-bestseler http://mn.mk/iselenici-region/15860-Kral-na-poezijata-bestseler savo kostadinovski

Саво Костадиновски

Името на писателот и поетот Саво Костадиновски од поодамна е познато на германската публика, и тоа не само во Келн каде што скоро 5 децении живее и твори, туку и пошироко во Германија. Се разбира, тој со своето творештво е познат и во Република Македонија.

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 26 Dec 2018 03:00:00 +0000
Митрополитот Кирил – првиот архиереј во македонското иселеништво (6) http://mn.mk/iselenici-region/15861-Mitropolitot-Kiril-–-prviot-arhierej-vo-makedonskoto-iselenistvo-6 http://mn.mk/iselenici-region/15861-Mitropolitot-Kiril-–-prviot-arhierej-vo-makedonskoto-iselenistvo-6 1MK

МИТРОПОЛИТОТ КИРИЛ - ОСНОВОПОЛОЖНИК НА МАКЕДОНСКИТЕ ПРАВОСЛАВНИ ЦРКВИ ВО ДИЈАСПОРАТА

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 26 Dec 2018 03:00:00 +0000
Стив Пљакас и неговата посветеност на Античка Македонија (10) http://mn.mk/iselenici-region/15863-Stiv-Pljakas-i-negovata-posvetenost-na--Anticka-Makedonija-10 http://mn.mk/iselenici-region/15863-Stiv-Pljakas-i-negovata-posvetenost-na--Anticka-Makedonija-10 1SP

СТИВ ПАКАС ВО ПОСЕТА НА ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА И ГРОБОТ НА ЈАНЕ САНДАНСКИ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 26 Dec 2018 03:00:00 +0000