Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Sun, 29 Mar 2020 11:25:28 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Заедничка изјава меѓу Јосип Броз Тито и Тодор Живков-(јануари 1976 година) http://mn.mk/istorija/18136-Zaednicka-izjava-megu-Josip-Broz-Tito-i-Todor-Zivkov-januari-1976-godina http://mn.mk/istorija/18136-Zaednicka-izjava-megu-Josip-Broz-Tito-i-Todor-Zivkov-januari-1976-godina tito“Претседателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и претседател на Сојузот на комунистите на Југославија, Јосип Броз Тито и првиот секретар на Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија и претседател на Државниот совет на Народна Република Бугарија, Тодор Живков во атмосфера на пријателство, заемно уважување, разбирање и отвореност извршија, заедно со своите сора-ботници, широка размена на мислења за сите прашања од интерес за двете земји.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 25 Mar 2020 00:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (49) http://mn.mk/istorija/18155-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-49 http://mn.mk/istorija/18155-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-49 1 4

Во текот на својот живот Мане Јаковлевски стекнува низа пријатели, без разлика на нивната етничка, верска, политичката или друга припадност. Најчесто нив ги врзува заедничката љубов кон татковината. Меѓу овие пријатели се сретнуваат и членови и симпатизери на Социјалдемократкиот сојуз. Сите тие имаат позитивни мислења за Мане и неговото ангажирање за Македонската кауза.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 25 Mar 2020 00:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (48) http://mn.mk/istorija/18111-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-48 http://mn.mk/istorija/18111-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-48 1 4

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (48)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0000
МАКЕДОНСКАТА ЦРКВА – ПРАИЗВОР НА СИТЕ СЛОВЕНСКИ ПРАВОСЛАВНИ ЦРКВИ http://mn.mk/istorija/18112-MAKEDONSKATA-CRKVA-–-PRAIZVOR-NA-SITE-SLOVENSKI-PRAVOSLAVNI-CRKVI http://mn.mk/istorija/18112-MAKEDONSKATA-CRKVA-–-PRAIZVOR-NA-SITE-SLOVENSKI-PRAVOSLAVNI-CRKVI

Коста Јовчевски : МАКЕДОНСКАТА ЦРКВА – ПРАИЗВОР НА СИТЕ СЛОВЕНСКИ ПРАВОСЛАВНИ ЦРКВИ

]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0000 Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (47) http://mn.mk/istorija/18095-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-47 http://mn.mk/istorija/18095-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-47 1 4

Судбината и ангажманите поврзани околу проекти од големо значење на Македонија, ангажмани на кои се темели суверенитетот на македонската држава, ќе ги испреплети животните патишта на Мане Јаковлевски и на професорот д-р Панде Лазаревски, вработен во Институтот за социолошки и политичко-правни истражуцања и поранешен амбасадор во Романија. Особено до израз ќе дојде нивната професионалност, самопрегор и љубов кон земјата. Нивната тесна соработка ќе биде од исклучително значење за успешно реализирање на проектите од национален интерес, како што се НКС „10 дена Крушевска Република“ и „Меморијалниот центар на колокаустот  на Евреите од Македонија“.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 11 Mar 2020 00:00:00 +0000
Мат за Бугарите и Грците: Не може 200 години да има „македонско прашање" без Македонци http://mn.mk/istorija/18096-Mat-za-Bugarite-i-Grcite-Ne-moze-200-godini-da-ima-makedonsko-prasanje"-bez-Makedonci http://mn.mk/istorija/18096-Mat-za-Bugarite-i-Grcite-Ne-moze-200-godini-da-ima-makedonsko-prasanje"-bez-Makedonci 41

Горниот факт ги прави смешни разните Димитровци и Каракачановци, Самарасчиња и Папуљасчиња.

Неспорно е за било кого дека „Македонското прашање“ е веќе скоро 200 години актуелно на меѓународната сцена. Тоа одлично го знаат и тие што макар маргинално ја следат политиката. И сега, со крунскиот аргумент дека без Македонци не е воопшто замисливо ни возможно околу 200 години да има „Македонско прашање“, можеме одговорно да констатираме дека Бугарите и Грците се дефинитивно матирани! Тоа мора да ги разоружа и да ги стави и Атина, и Софија пред свршен чин, во која било ситуација кога се обидуваат да го негираат постоењето на Македонците.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 11 Mar 2020 00:00:00 +0000
Бугарија имала еден интерес, ВМРО имала друг интерес http://mn.mk/istorija/18065--Bugarija-imala-eden-interes-VMRO-imala-drug-interes http://mn.mk/istorija/18065--Bugarija-imala-eden-interes-VMRO-imala-drug-interes 1а1Никола Србов

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 04 Mar 2020 16:35:33 +0000
Трагичниот крај на двајцата големи стружани http://mn.mk/istorija/18064-Tragicniot-kraj-na-dvajcata-golemi-struzani http://mn.mk/istorija/18064-Tragicniot-kraj-na-dvajcata-golemi-struzani 20

Димитар Миладинов е пресреќен што може да учи 40 стружанчиња, жедни за знаење. Почетниот песимизам исчезнува. Веќе на 28 ноември 1859 година, едно писмо од великиот преродбеник блика со радост заради видливиот напредок на словенството во Струга:
        "Тука во Струга добро одиме со словенството, имаме 4 ученици од Охрид! Двајца свештеници ја служат службата црковна во Струга. Слично и во училиштето наше. Ура! Ура!..."

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 04 Mar 2020 14:22:58 +0000
Доверлив извештај на ЦИА од 1953 година – постојат Македонци и македонско малцинство во Грција http://mn.mk/istorija/18059-Doverliv-izvestaj-na-CIA-od-1953-godina-–-postojat-Makedonci-i-makedonsko-malcinstvo-vo-Grcija http://mn.mk/istorija/18059-Doverliv-izvestaj-na-CIA-od-1953-godina-–-postojat-Makedonci-i-makedonsko-malcinstvo-vo-Grcija 17

Од доверливиот таен извештај на ЦИА од 1953 година дознаваме дека грчките политички кругови ја побарале поддршката на САД со цел да се олеснат преговорите со југословенското раководство. Крајната цел била да се протераат 50.000 Македонци од територијата на северна Грција и да се префрлат во Југославија.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 04 Mar 2020 00:08:04 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (46) http://mn.mk/istorija/18038-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-46 http://mn.mk/istorija/18038-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-46  1 4

М-р Мартин Треневски е еден од активистите на ВМРО ДПМНЕ, кој својата кариера ја започнал како новинар (дописник на Танјуг), потоа станал министер (министер за информации, за  иселеништво), за да на крајот стане амбасадор (Шведска, Норвешка, Финска Естонија и НАТО и ген. Конзул во Канада). Тој учествувал во бројни иселенички манифестации, средби и разговори. За време на овие средби и активности за афирмација на македонското иселеништво тој се сретнал и станал близок пријател со Мане Јаковлевски за кого има високо мислење.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 04 Mar 2020 00:00:00 +0000