Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Sat, 08 May 2021 09:50:10 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Политичката огранизација на Македонската држава http://mn.mk/istorija/8645-Politickata-ogranizacija-na-Makedonskata-drzava http://mn.mk/istorija/8645-Politickata-ogranizacija-na-Makedonskata-drzava politickata-organizacija-na-makedonskata-drzava-240Политичката огранизација на Македонската држава наликувала на пирамида со три нивоа: на врвот биле владетелот - ВАСИЛЕОС -  ΒΑΣΙΛΕΩΣ  и народот, при основата биле државните служби, а по средината биле покраините, над чие заедништво владеел владетелот.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 05 May 2021 00:00:00 +0000
Маkедонецот од Куkуш ги задолжил Евреите http://mn.mk/istorija/8657-Makedonecot-od-Kukus-gi-zadolzil-Evreite http://mn.mk/istorija/8657-Makedonecot-od-Kukus-gi-zadolzil-Evreite vlahov-240Говорот на Димитар Влахов во турски парламент овозможи создавање на Израел

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 05 May 2021 00:00:00 +0000
Гемиџиите http://mn.mk/istorija/3435-Gemidziite http://mn.mk/istorija/3435-Gemidziite Petar_Sokolov_Svetoslav_Merdzhanov-240Гемиџиите биле таен македонски терористички кружок составен од повеќе млади Македонци, револуционери-анархисти. Повеќето од гемиџиите биле интелектуалци, коишто доброволно се здружиле меѓу себе, формирајќи го кружокот, под влијание на Македонскиот таен револуционерен комитет.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 28 Apr 2021 10:17:00 +0000
Тргнати сме да се биеме за Македонијата или слобода или смрт, трето нема http://mn.mk/istorija/10197-Trgnati-sme-da-se-bieme-za-Makedonijata-ili-sloboda-ili-smrt-treto-nema http://mn.mk/istorija/10197-Trgnati-sme-da-se-bieme-za-Makedonijata-ili-sloboda-ili-smrt-treto-nema pulevski-180Преди еден месец видох писмо ут твојот брат Кузман и му писах да дојде тука и да собери колку што може поголема чета. Тогиз, кога му писах, азе ошче верувах за ошчо сме тргнати да се  биеме за Маќедонијата. И не само азе, туку всите верувахме и бехме готови да умреме: или слобода или смрт, трето нема. Ама не било така. Едно мислел волкот, а друго увчарот.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 28 Apr 2021 00:00:00 +0000
Црногорците се именувале како Македонци http://mn.mk/istorija/8660-Crnogorcite-se-imenuvale-kako-Makedonci http://mn.mk/istorija/8660-Crnogorcite-se-imenuvale-kako-Makedonci sreten-zekovic-240Сретен Зековиќ, црногорски историчар

Во еден период на своето историско постоење Црногорците се именувале како „Македоњани“, односно како Македонци, а за својата земја посочувале дека е „македонски предели“.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 21 Apr 2021 00:00:00 +0000
Во 1903 г. Германија бара од Турција брзо справување со македонската револуција“ http://mn.mk/istorija/12203-Vo-1903-g-Germanija-bara-od-Turcija-brzo-spravuvanje-so-makedonskata-revolucija http://mn.mk/istorija/12203-Vo-1903-g-Germanija-bara-od-Turcija-brzo-spravuvanje-so-makedonskata-revolucija CampamentoOtomano-180Масовноста, ширината и силината со која избувнало востанието на македонскиот народ на 2 август 1903 година, на ден Илинден, претставувале вистинско изненадување како за домашната така и за надворешната јавност. Пред се тоа било изненадување за самата турската власт, која иако добро информирана за дејноста и намерите на Внатрешната организација, сепак не очекувала дека востанието ќе добие такви диммензии и таква ширина во кое ќе земе учество поробениот македонски народ со огромно воодушевување. Ваквиот масовност на населението ќе го изненади и самото раководство на Македонската револуционерна организација.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 21 Apr 2021 00:00:00 +0000
Границата помеѓу Бугарија и Турција (во делот на Македонија) http://mn.mk/istorija/12384-Granicata-pomegu-Bugarija-i-Turcija-vo-delot-na-Makedonija http://mn.mk/istorija/12384-Granicata-pomegu-Bugarija-i-Turcija-vo-delot-na-Makedonija dr map 34-180Од Манчу, точка сместена помеѓу Сиври-Тач и Кадри-Тепе, каде што границата помеѓу помеѓу Бугарија и Источна Румелија се спојува, во согласност со актот од 14 август о.г., со главниот гребен на Родопите обележен на австриската карта како граница на стариот санџак на Софија, јужната граница на Бугарија, одејќи право кон југ, ја следи преку главната верига на Родопите јасно означената линија за поделбата на водите по-меѓу басените Места-Карасу (Рополница и Граничар) од една страна, и Искар од друга, преку Ручкаја -Чал и Налбант; во висина на Курџалак, таа го зема правецот кон запад преку Чабирна и Демир-Капија се до Кидиница Гора...каде што скршнува кон југозапад, па преку Коџа-Корица-Гора доаѓа до Ај-Гедик (врв на планината...

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 21 Apr 2021 00:00:00 +0000
Картичка од германски воен логор испратена од Македонец и адресирана до Круево - МАКЕДОНИЈА, иако во 1942 Македонија била под окупација на Бугарија http://mn.mk/istorija/11622-Karticka-od-germanski-voen-logor-ispratena-od-Makedonec-i-adresirana-do-Kruevo---MAKEDONIJA-iako-vo-1942-Makedonija-bila-pod-okupacija-na-Bugarija http://mn.mk/istorija/11622-Karticka-od-germanski-voen-logor-ispratena-od-Makedonec-i-adresirana-do-Kruevo---MAKEDONIJA-iako-vo-1942-Makedonija-bila-pod-okupacija-na-Bugarija karticka-krusevo

Картичка од германски воен логор испратена од Македонец и адресирана до Крушево - МАКЕДОНИЈА, иако во 1942 година Македонија била под окупација на Бугарија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 +0000
„Се Арчиме за Македонија“ - Павел Шатев 1882 -1951 http://mn.mk/istorija/11740-Se-Arcime-za-Makedonija---Pavel-Satev-1882--1951 http://mn.mk/istorija/11740-Se-Arcime-za-Makedonija---Pavel-Satev-1882--1951 pavel-satev-180„Се борам против меѓународниот и бугарскиот фашизам. Мојата глава ја бараше Турција, српските шовинисти, сега ја барате и вие. Многу години живеев по затвори. Ги познавам речиси сите затвори на Турската Империја, ама не само во таа земја, туку и во Мала Азија и во северна Африка. Зошто? Затоа што многу го сакам мојот народ и сакам и тој да живее човечки и да може да се развива. Ние на Балканот можеме да се спасиме од непријателот и да не ги плаќаме сметките за неговата меѓународна политика единствено ако на Советскиот Сојуз братски му подадеме рака. Тоа е причината зошто јас се борам, а вие ми судите“,Шатев.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 +0000
Турската архива е јасна: Македонија никогаш не била Грчка http://mn.mk/istorija/19602-Turskata-arhiva-e-jasna-Makedonija-nikogas-ne-bila-Grcka http://mn.mk/istorija/19602-Turskata-arhiva-e-jasna-Makedonija-nikogas-ne-bila-Grcka 1212

Турската архива е јасна: Македонија никогаш не била Грчка

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 +0000