Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Sun, 05 Jul 2020 12:50:20 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (60) http://mn.mk/istorija/18626-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-60 http://mn.mk/istorija/18626-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-60 9.9

Манојил Мане Јаковлевски со својот патриотизам, со својата љубов кон Македонија, како и со своите допринос кон земјата и партијата ВМРО ДПМНЕ, беше пример и даваше огромен поттик за младите. Познат во партијата ВМРО ДПМНЕ како Надвојводата, тој стана идол на македонската младина. Тој стана икона во поновата историја на македонската борба за осамостојување и создавање на суверена и независна македонска држава.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 30 Jun 2020 23:01:20 +0000
Во Александрија, Птоломеј ја воспоставил новата македонска династија http://mn.mk/istorija/18614-Vo-Aleksandrija-Ptolomej-ja-vospostavil-novata-makedonska-dinastija http://mn.mk/istorija/18614-Vo-Aleksandrija-Ptolomej-ja-vospostavil-novata-makedonska-dinastija 1Alexandria

Таму тој се зафатил со изградба на библиотека и повторно го вовел македонскиот систем на владеење, со македонскиот јазик како официјален јазик во царството. Македонскиот јазик станал јазик на трговците, дворците и наследниците, кои се стремеле да стануваат владетели на одделни кралства во евроазиската империја.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 30 Jun 2020 23:00:00 +0000
Ништожник е оној кој има подобар пријател од својата татковина http://mn.mk/istorija/18625-Nistoznik-e-onoj-koj-ima-podobar-prijatel-od-svojata-tatkovina http://mn.mk/istorija/18625-Nistoznik-e-onoj-koj-ima-podobar-prijatel-od-svojata-tatkovina 2.0.0

Лоза е списание на македонската емиграција во Бугарија, што се појавил во 1892 година во Софија како орган на Младата македонска книжевна дружина.

Списанието „Лоза“ се појавува откако во Солун пропаднал уште еден обид на Македонците за создавање на свој културен центар. Дел од соработниците на солунското списание „Книжици за прочит“ се преориентирале во кругот на „Лоза“. Меѓу нив се: Ѓорче Петров, Антон Поп Стоилов, Ефтим Спространов и други. Меѓу соработниците на „Лоза“ се и: Коста Шахов, Георги Баласчев, Петар Поп Арсов и други.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 30 Jun 2020 23:00:00 +0000
Грција дава наредба до сите Македонци-1924 г. http://mn.mk/istorija/17423-Grcija-dava-naredba-do-site-Makedonci-1924-g http://mn.mk/istorija/17423-Grcija-dava-naredba-do-site-Makedonci-1924-g gragjanskata-vojna-vo-grcija

Веднаш после напуштањето на Франција од Беломорска Македонија во 1924 г. Целосната контрола ја добива Грција дава наредба до сите Македонци: Да прекинат сите дејности и соработки со ВМРО и Егзархијата. И да почнат да зборат Грчки јазик.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 23 Jun 2020 23:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (59) http://mn.mk/istorija/18596-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-59 http://mn.mk/istorija/18596-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-59 9.9

Маноил Мане Јаковлевски кој учествува во основањето на ВМРО ДПМНЕ и во ширење на партиската мрежа во земјата и странство, со право го сметаат за енциклопедија на партијата. Огромниот број на документи од тој период па до денес само го потврдуваат неговиот голем допринос во развојот не само на партијата, а со тоа и на заживување на повеќепартискиот живот и на демократските процеси во земјата.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 23 Jun 2020 23:00:00 +0000
МИХАЈЛО (МАЈКЛ) ПУПИН И НЕГОВИТЕ МАКЕДОНСКИ КОРЕНИ ВО ВЕВЧАНИ http://mn.mk/istorija/18555-MIHAJLO-MAJKL-PUPIN-I-NEGOVITE-MAKEDONSKI-KORENI-VO-VEVCANI http://mn.mk/istorija/18555-MIHAJLO-MAJKL-PUPIN-I-NEGOVITE-MAKEDONSKI-KORENI-VO-VEVCANI 1mih1

Ние Македонците во етничка Македонија и насекаде по свeтот, заедно со нашите соседни нации и држави, треба да бидеме горди што бројни факти од досегашните историски, научни, културолошки, археолошки и иселенички наоди и вистини потврдиле, дека на голем број личности со балканско, европско и светско значење, корените  им се и од Македонија.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 17 Jun 2020 06:26:52 +0000
Исламизирањето на македонското христијанско население во Неготинска околија во 17 и првата половина на 18 век http://mn.mk/istorija/18519-Islamiziranjeto-na-makedonskoto-hristijansko-naselenie-vo-Negotinska-okolija-vo-17-i-prvata-polovina-na-18-vek http://mn.mk/istorija/18519-Islamiziranjeto-na-makedonskoto-hristijansko-naselenie-vo-Negotinska-okolija-vo-17-i-prvata-polovina-na-18-vek  Malkovski Djordji 1Проф. д-р Ѓорѓи Малковски
 
]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 16 Jun 2020 23:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (58) http://mn.mk/istorija/18550-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-58 http://mn.mk/istorija/18550-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-58 9.9

Мане Јаковлески е еден од основачите на ВМРО ДПМНЕ и има големи заслуги за развојот на партијата и шерењето на нејзината мрежа, како во земјата така и во дијаспората. Како на свое чедо, тој на секој можен начин ја помагал партијата и ги спроведувал најтешките задачи. Тој бил иницијатор, организатор и активно учествувал во формирањето на општинските комитети. Истовремено со лични средства ги помагал овие активности. За својот огромен партиски ангажман некои од ветерани сметаат дека Мане требал да има видно место во паријата.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 16 Jun 2020 23:00:00 +0000
Апел од македонските патриоти до народните пратеници- 1914 г. http://mn.mk/istorija/9591-Apel-od-makedonskite-patrioti-do-narodnite-pratenici--1914-g http://mn.mk/istorija/9591-Apel-od-makedonskite-patrioti-do-narodnite-pratenici--1914-g mm 047s„Ние ви изјавуваме дека ние, Македонците, не сме Срби, не сме Бугари и не сме Грци. Но нашето срце е отворено за љубов и вечно пријателство спрема сите вас. Одречете се само од она што во занесот на озлобувањето, предизвикано од подмолните интриги на нашите општи непријатели, сте го зеле со меч и што можете да го задржите за себе само со силата на оружјето. Ставете го правото на она место што му припаѓа - над егоистичните сметки и насилства. И дајте ни нам, на Македонците, можност да го организираме својот живот во родната земја, во согласност со нашите интереси. Не пречете и` на Македонија да стане целосна, самостојна, независна. Слободата на Македонија ќе ви донесе мир; таа ќе стави крај на непријателството меѓу Балканците“ – пишуваат македонските патриоти до народните пратеници на Бугарија, Србија и Грција во 1914 година.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 09 Jun 2020 23:00:00 +0000
ЦИА: Москва барала спојување на Вардарска и Егејска Македонија http://mn.mk/istorija/16091-CIA-Moskva-barala-spojuvanje-na-Vardarska-i-Egejska-Makedonija http://mn.mk/istorija/16091-CIA-Moskva-barala-spojuvanje-na-Vardarska-i-Egejska-Makedonija 1cia1

ЦИА: Москва барала спојување на Вардарска и Егејска Македонија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 09 Jun 2020 23:00:00 +0000