Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Sat, 19 Sep 2020 21:15:15 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (71) http://mn.mk/istorija/18877-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-71 http://mn.mk/istorija/18877-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-71 1 1а

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (71)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 15 Sep 2020 23:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (70) http://mn.mk/istorija/18866-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-70 http://mn.mk/istorija/18866-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-70 1.0.6

Драган Богадановски (18.09.1929 – 31.05.1998) е еден од најпознатите македонски политички дисиденти по Втората светска војна. Во 1950 година ја напуштил земјата откако тогашните југословенски власти му забраниле да студира поради иницијативата за ортварање на „Македонски студентски клуб“ во Белград. Цели три децении потоа бил во челните редови на македонската патриотска емиграција. Тој е идеолог и еден од оснивачите на ВМРО ДПМНЕ.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 09 Sep 2020 08:25:04 +0000
Апел на привремена Влада на Македонија – „Единство“ (21 мај 1880 год.) http://mn.mk/istorija/9570-Apel-na-privremena-Vlada-na-Makedonija-–-Edinstvo-21-maj-1880-god http://mn.mk/istorija/9570-Apel-na-privremena-Vlada-na-Makedonija-–-Edinstvo-21-maj-1880-god edinstvoПРАВЕДНИТЕ БАРАЊА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ДА СЕ ИСПОЛНАТ СО БРЗА ПРИМЕНА НА ЧЛ. 23 ОД БЕРЛИНСКИОТ ДОГОВОР. ПАРОЛАТА Е МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 08 Sep 2020 23:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (69) http://mn.mk/istorija/18852-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-69 http://mn.mk/istorija/18852-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-69 1 1а

Во монографијата „Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески“, од авторот Киро Кипровски, објавени се повеќе говори со кои Мане се има обратено пред членството на ВМРО ДПМНЕ. Меѓу нив е и говорот со кој тој се обраќа на трибината на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ Гостивар.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 02 Sep 2020 07:42:46 +0000
Што правел Александар Македонски кога бил нервозен? http://mn.mk/istorija/8962-Sto-pravel-Aleksandar-Makedonski-koga-bil-nervozen http://mn.mk/istorija/8962-Sto-pravel-Aleksandar-Makedonski-koga-bil-nervozen aleksandar-treti-makedonski-240Се разбира, пцуел на својот јазик :

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 25 Aug 2020 23:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (68) http://mn.mk/istorija/18820-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-68 http://mn.mk/istorija/18820-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-68 1 1а

„Единството, за кое ВМРО-ДПМНЕ се бори од денот на формирањето до денес, е потреба како леб насушен, особено кога стоиме пред историската можност за остварување на виталните национални интереси, бидејќи сметам дека секое човечко достоинство го има за приоритет достоинството на сопствениот интегритет, кој како со папочна врвца е поврзан со неговиот национален идентит.“ – вели во својот говор Мане Јаковлесвски, еден од основачите на ВМРО ДПМНЕ, на трибината по повод 20-годишниот јубилеј од формирањето на ВМРО-ДПМНЕ.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 25 Aug 2020 23:00:00 +0000
Вековните историски и национални идеали на целиот македонски народ се да живее слободен и обединет - (октомври 1944 година) http://mn.mk/istorija/7827-Vekovnite-istoriski-i-nacionalni-ideali-na-celiot-makedonski-narod-se-da-zivee-sloboden-i-obedinet---oktomvri-1944-godina http://mn.mk/istorija/7827-Vekovnite-istoriski-i-nacionalni-ideali-na-celiot-makedonski-narod-se-da-zivee-sloboden-i-obedinet---oktomvri-1944-godina partizani

 

ПИСМО  ОД  ШТАБОТ  НА  ЛЕРИНСКО-КОСТУРСКИОТ  МАКЕДОНСКИ  БАТАЛЈОН ДО ЦК НА ЕАМ И ГЛАВНИОТ ШТАБ НА ЕЛАС: ВЕКОВНИТЕ ИСТОРИСКИ И НАЦИОНАЛНИ  ИДЕАЛИ НА ЦЕЛИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД СЕ ДА ЖИВЕЕ СЛОБОДЕН И ОБЕДИНЕТ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 18 Aug 2020 23:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (67) http://mn.mk/istorija/18811-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-67 http://mn.mk/istorija/18811-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-67 1.0.6

Во монографијата „Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески“, од авторот Киро Кипровски, објавени се повеќе говори на Мане. Меѓу нив е говорот одржан на состанокот со преставниците на задграничните комитети на ВМРО ДПМНЕ во Европа, на 06 февруари 1993 година во Хаиделберг, Германија.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 18 Aug 2020 23:00:00 +0000
Русинот Бурич од Историската Конференција на Малта 1989: Без Македонизмот паѓа и целата цивилизација! http://mn.mk/istorija/18786-Rusinot-Buric-od-Istoriskata-Konferencija-na-Malta-1989-Bez-Makedonizmot-paga-i-celata-civilizacija http://mn.mk/istorija/18786-Rusinot-Buric-od-Istoriskata-Konferencija-na-Malta-1989-Bez-Makedonizmot-paga-i-celata-civilizacija 3.2.0

Осврт кон делото на рускиот мислител Владимир Бурич базиран на разговорите водени со него од македонскиот мислител и деец Чедо Цветановски, директор на Центарот за немилитаристички стратешки истражувања – ЦЕНЕСИ, кои наскоро ќе бидат објавени во книга.

Повод за книгата на Чедо Цветановски “Струшкиот аманет за Македонизмот” е четврт векот од упокојувањето на Владимир Бурич, водечки поет и мислител во руската поезија и филозофија од втората половина на 20-тиот век.

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Tue, 11 Aug 2020 23:00:00 +0000
До господин Претседател на Илинденската организација http://mn.mk/istorija/18787-Do-gospodin-Pretsedatel-na-Ilindenskata-organizacija http://mn.mk/istorija/18787-Do-gospodin-Pretsedatel-na-Ilindenskata-organizacija 1unnamed

Софија 7 ноември 1932 година

Почитуван господине Претседателе,           

За време на Конгресот на Вашата организација, како чедо на многустрадалната Македонија, отидов кај г.Стефан Аврамов, од кого, како секретар на Конгресот, сакав да дознаам за решенијата на Конгресот. Последниот меѓу другите ми најави дека Посмртната каса на организацијата не располага со суми, за да ги плаќа посмртните дела на починатите илинденци.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 11 Aug 2020 23:00:00 +0000