Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Wed, 20 Mar 2019 16:10:19 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Запознај ја татковината за да ја сакаш повеќе! http://mn.mk/istorija/16267-Zapoznaj-ja-tatkovinata-za-da-ja-sakas-poveke- http://mn.mk/istorija/16267-Zapoznaj-ja-tatkovinata-za-da-ja-sakas-poveke- tatkovinaЗапознај ја татковината за да ја сакаш повеќе!

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 +0000
Полномоштво издадено на Димитар Наумов за да ја претставува ВМРО на Париската мировна коференција од 22 август 1919 г. http://mn.mk/istorija/16227-Polnomostvo-izdadeno-na-Dimitar-Naumov-za-da-ja-pretstavuva-VMRO-na-Pariskata-mirovna-koferencija-od-22-avgust-1919-g http://mn.mk/istorija/16227-Polnomostvo-izdadeno-na-Dimitar-Naumov-za-da-ja-pretstavuva-VMRO-na-Pariskata-mirovna-koferencija-od-22-avgust-1919-g Big fourПолномоштво издадено на Димитар Наумов за да ја претставува ВМРО на Париската мировна коференција од 22 август 1919 г.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0000
МАКЕДОНЕЦОТ ДРАГАН ОД ОХРИД ЕДЕН ОД ЕКИПАЖОТ НА ЕКСПЕДИЦИЈАТА НА КРИСТОФЕР КОЛУМБО http://mn.mk/istorija/16228-MAKEDONECOT-DRAGAN-OD-OHRID-EDEN-OD-EKIPAZOT-NA-EKSPEDICIJATA-NA-KRISTOFER-KOLUMBO http://mn.mk/istorija/16228-MAKEDONECOT-DRAGAN-OD-OHRID-EDEN-OD-EKIPAZOT-NA-EKSPEDICIJATA-NA-KRISTOFER-KOLUMBO kolumbok originalМАКЕДОНЕЦОТ ДРАГАН ОД ОХРИД ЕДЕН ОД ЕКИПАЖОТ НА ЕКСПЕДИЦИЈАТА НА КРИСТОФЕР КОЛУМБО

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0000
Полномоштво издадено на Димитар Наумов за да ја претставува ВМРО на Париската мировна коференција од 22 август 1919 г. http://mn.mk/istorija/16190-Polnomostvo-izdadeno-na-Dimitar-Naumov--za-da-ja-pretstavuva-VMRO-na-Pariskata-mirovna--koferencija-od-22-avgust-1919-g http://mn.mk/istorija/16190-Polnomostvo-izdadeno-na-Dimitar-Naumov--za-da-ja-pretstavuva-VMRO-na-Pariskata-mirovna--koferencija-od-22-avgust-1919-g Dimitar-Naumov-300

Полномоштво издадено на Димитар Наумов за да ја претставува ВМРО на Париската мировна коференција од 22 август 1919 г.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 06 Mar 2019 00:00:00 +0000
СЛОБОДЕН ГЛАС НА НАЦИЈАТА http://mn.mk/istorija/16191-SLOBODEN-GLAS-NA-NACIJATA http://mn.mk/istorija/16191-SLOBODEN-GLAS-NA-NACIJATA СЛОБОДЕН ГЛАС НА НАЦИЈАТА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 06 Mar 2019 00:00:00 +0000
Со Букурешкиот договор од 10 август 1913 година, Атина го анектира Егејскиот дел на Македонија http://mn.mk/istorija/16196-So-Bukureskiot-dogovor-od-10-avgust-1913-godina-Atina-go-anektira-Egejskiot-del-na-Makedonija http://mn.mk/istorija/16196-So-Bukureskiot-dogovor-od-10-avgust-1913-godina-Atina-go-anektira-Egejskiot-del-na-Makedonija alt

Со Букурешкиот договор од 10 август 1913 година, Атина го анектира Егејскиот дел на Македонија

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Sat, 02 Mar 2019 19:23:42 +0000
Аристотел избркан од Атина http://mn.mk/istorija/16171-Aristotel-izbrkan-od-Atina http://mn.mk/istorija/16171-Aristotel-izbrkan-od-Atina 2

Аристотел избркан од Атина зошто бил пријател на нивниот непријател Александар Македонски од Атина зошто бил пријател на нивниот непријател Александар Македонски

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0000
Вечното почивалиште на Александар Македонски во Свети Николе? http://mn.mk/istorija/16173-Vecnoto-pocivaliste-na-Aleksandar-Makedonski-vo-Sveti-Nikole http://mn.mk/istorija/16173-Vecnoto-pocivaliste-na-Aleksandar-Makedonski-vo-Sveti-Nikole aleksandar makВечното почивалиште на Александар Македонски во Свети Николе?

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0000
Аристотел избркан од Атина зошто бил пријател на нивниот непријател Александар Македонски http://mn.mk/istorija/16123-Aristotel-izbrkan-od-Atina-zosto-bil-prijatel-na-nivniot-neprijatel-Aleksandar-Makedonski http://mn.mk/istorija/16123-Aristotel-izbrkan-od-Atina-zosto-bil-prijatel-na-nivniot-neprijatel-Aleksandar-Makedonski aristotelАристотел избркан од Атина зошто бил пријател на нивниот непријател Александар Македонски

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 +0000
ДАЛИ ГРКОТ ЗОРБА БИЛ ВИСТИНСКИ ГРК? http://mn.mk/istorija/16124-DALI-GRKOT-ZORBA-BIL-VISTINSKI-GRK- http://mn.mk/istorija/16124-DALI-GRKOT-ZORBA-BIL-VISTINSKI-GRK- hqdefaultДАЛИ ГРКОТ ЗОРБА БИЛ ВИСТИНСКИ ГРК?

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 +0000