Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Wed, 16 Jan 2019 19:05:55 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Ново македонско знаме-1992 г. http://mn.mk/istorija/15920-Novo-makedonsko-zname-1992-g http://mn.mk/istorija/15920-Novo-makedonsko-zname-1992-g zname

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 09 Jan 2019 03:00:00 +0000
Информација околу формирање нова влада-1992 г. http://mn.mk/istorija/15921-Informacija-okolu-formiranje-nova-vlada-1992-g http://mn.mk/istorija/15921-Informacija-okolu-formiranje-nova-vlada-1992-g rasturanje na vladata na klusev

rasturanje na vladata na klusev 1

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 09 Jan 2019 03:00:00 +0000
Сариса - копје со две острици на обата краја http://mn.mk/istorija/15899-Sarisa---kopje-so-dve-ostrici-na-obata-kraja http://mn.mk/istorija/15899-Sarisa---kopje-so-dve-ostrici-na-obata-kraja 61353410

Сариса било копје со две острици на обата краја, со должина од 3 до 7 метри, кое го користела македонската фаланга.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 02 Jan 2019 03:00:00 +0000
Драган Богдановски-трите столба на националната политика на РМ http://mn.mk/istorija/15900-Dragan-Bogdanovski-trite-stolba-na-nacionalnata-politika-na-RM http://mn.mk/istorija/15900-Dragan-Bogdanovski-trite-stolba-na-nacionalnata-politika-na-RM Dragan

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 02 Jan 2019 03:00:00 +0000
ЦИА за заедничката судбина на децата-бегалци од грчка и македонска националност http://mn.mk/istorija/15816-CIA-za-zaednickata-sudbina-na-decata-begalci-od-grcka-i-makedonska-nacionalnost http://mn.mk/istorija/15816-CIA-za-zaednickata-sudbina-na-decata-begalci-od-grcka-i-makedonska-nacionalnost 1

Во оваа прилика пренесуваме како агентите на ЦИА во 1953 година во детали известувале за состојбата во грчкиот детски дом во градот Унцин во тогашна Чехословачка, каде што биле депортирани децата Македонци и Грци кои живееле во Егејска Македонија односно во градовите и селата во близината на југословенско-албанско-грчката граница во периодот на граѓанската војна во Грција.

„Во домот има и деца од Македонска националност. Децата од двете групи (Грци и Македонци) меѓусебно не се сакаат што често резултира со караници и тепачки“, се вели во документот на ЦИА.

Извор: е-Магазин

Во него, се даваат и имиња на децата, меѓу кои и на осумгодишната Партизана, која била најдена од партизаните во напуштена куќа.

„Меѓу децата постои очигледна желба да ги задржат нивниот грчки и македонски мајчин јазик. Тие сакаат да пејат национални песни и да играат национални игри. Чехословачкиот режим ги тера да научат Чешки јазик за да ги потисне нивните политички афилијации. Повозрасните деца и грчките наставници имаат вистински потешкотии во учењето на Чешкиот јазик“, пишува во документот на ЦИА.

2

Во друг таен документ пак, од 1953 година се посочува дека Грција барала помош од САД да премести 50.000 Македонци од северна Грција во Југославија.

„Овие луѓе им помагаа на комунистите за време на граѓанската војна во Грција и би претставувале сериозен проблем во случај на нова војна. Тие исто така би биле основа ‘Југословенска Македонија’ да бара дел од територијата на ‘Грчка Македонија’,“ се вели во документот на ЦИА.

Извор: Егејска Македонија/

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 19 Dec 2018 04:00:00 +0000
Делата на Цепенков за Александар III Македонски http://mn.mk/istorija/15817-Delata-na-Cepenkov-za-Aleksandar-III-Makedonski- http://mn.mk/istorija/15817-Delata-na-Cepenkov-za-Aleksandar-III-Makedonski- 3

Делата на Цепенков за Александар III Македонски

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 19 Dec 2018 04:00:00 +0000
МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ И КРАЛОТ ДЕМЕТРИЈ НА БРОНЗЕНИ ШТИТОВИ ОД „СТАРО БОНЧЕ“, КАЈ СЕЛОТО БОНЧЕ, ПРИЛЕПСКО http://mn.mk/istorija/15778-MAKEDONSKOTO-SONCE-I-KRALOT-DEMETRIJ-NA-BRONZENI-STITOVI-OD-STARO-BONCE-KAJ-SELOTO-BONCE-PRILEPSKO http://mn.mk/istorija/15778-MAKEDONSKOTO-SONCE-I-KRALOT-DEMETRIJ-NA-BRONZENI-STITOVI-OD-STARO-BONCE-KAJ-SELOTO-BONCE-PRILEPSKO МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ И КРАЛОТ ДЕМЕТРИЈ НА БРОНЗЕНИ ШТИТОВИ ОД „СТАРО БОНЧЕ“, КАЈ СЕЛОТО БОНЧЕ, ПРИЛЕПСКО

pelagonOLYMPUS DIGITAL CAMERA

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Wed, 12 Dec 2018 02:00:00 +0000
Во есента на 1943 година се формира Иницијативен одбор за свикување на Првото заседание на АСНОМ http://mn.mk/istorija/15689-Vo-esenta-na-1943-godina-se-formira-Inicijativen-odbor-za-svikuvanje-na-Prvoto-zasedanie-na-ASNOM http://mn.mk/istorija/15689-Vo-esenta-na-1943-godina-se-formira-Inicijativen-odbor-za-svikuvanje-na-Prvoto-zasedanie-na-ASNOM Delegati na prvoto zasedanie na ASNOM-180Воените и политичките успеси во 1943 година го забрзаа развитокот на органите на народната власт, така што целата територија на Македонија беше опфатена со НО одбори. На слободните територии започна формирањето и на повисоки органи на народната власт, а се пристапи и кон подготовките за создавање на антифашистичкото народноослободително собрание (АСНОМ).

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 28 Nov 2018 02:22:06 +0000
ПРВИОТ ПОШТЕНСКИ ПЕЧАТ ВО МАКЕДОНИЈА БИЛ УДРЕН ПРЕД 175 ГОДИНИ ВО ПОШТАТА ВО БИТОЛА http://mn.mk/istorija/15660-PRVIOT-POSTENSKI-PECAT-VO-MAKEDONIJA-BIL-UDREN-PRED-175-GODINI-VO-POSTATA-VO-BITOLA http://mn.mk/istorija/15660-PRVIOT-POSTENSKI-PECAT-VO-MAKEDONIJA-BIL-UDREN-PRED-175-GODINI-VO-POSTATA-VO-BITOLA 3ПРВИОТ ПОШТЕНСКИ ПЕЧАТ ВО МАКЕДОНИЈА БИЛ УДРЕН ПРЕД 175 ГОДИНИ ВО ПОШТАТА ВО БИТОЛА

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Thu, 22 Nov 2018 20:26:10 +0000
„ТЕШКОТО“ НА ЧЕНТО НА ШАТОРОВ КАМЕН http://mn.mk/istorija/15657-TESKOTO-NA-CENTO-NA-SATOROV-KAMEN http://mn.mk/istorija/15657-TESKOTO-NA-CENTO-NA-SATOROV-KAMEN Cento„ТЕШКОТО“ НА ЧЕНТО НА ШАТОРОВ КАМЕН

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Thu, 22 Nov 2018 18:55:13 +0000