Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Tue, 18 Jun 2019 17:25:27 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Американски весник во 1914 известува за одржана литургија на Македонски во чест на Кирил и Методиј http://mn.mk/istorija/16749-Amerikanski-vesnik-vo-1914-izvestuva-za-odrzana-liturgija-na-Makedonski-vo-cest-na-Kiril-i-Metodij http://mn.mk/istorija/16749-Amerikanski-vesnik-vo-1914-izvestuva-za-odrzana-liturgija-na-Makedonski-vo-cest-na-Kiril-i-Metodij alt

Американски весник во 1914 известува за одржана литургија на Македонски во чест на Кирил и Методиј

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Mon, 17 Jun 2019 18:12:29 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (8) http://mn.mk/istorija/16707-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-8 http://mn.mk/istorija/16707-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-8 a 2Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (8)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 12 Jun 2019 00:00:00 +0000
Проект за разбирање помеѓу ВМРО и Советската влада-Декември 1923 год. http://mn.mk/istorija/16643-Proekt-za-razbiranje-pomegu-VMRO-i-Sovetskata-vlada-Dekemvri-1923-god http://mn.mk/istorija/16643-Proekt-za-razbiranje-pomegu-VMRO-i-Sovetskata-vlada-Dekemvri-1923-god IMRO badge

Проект за разбирање помеѓу ВМРО и Советската влада-Декември 1923 год.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 +0000
Формирање на генералниот штаб на Советот на македонските друштва во Швајцарија http://mn.mk/istorija/16644-Formiranje-na-generalniot-stab-na-Sovetot-na-makedonskite-drustva-vo-Svajcarija http://mn.mk/istorija/16644-Formiranje-na-generalniot-stab-na-Sovetot-na-makedonskite-drustva-vo-Svajcarija makedonijaobedinetaaw5 673

Формирање на генералниот штаб на Советот на македонските друштва во Швајцарија-од Димитрие Боди

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (7) http://mn.mk/istorija/16662-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-7 http://mn.mk/istorija/16662-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-7 a 2

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (7)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 +0000
Ајдутството претставува најстара форма на вооружен отпор и прв облик на национално-ослободително движење на македонскиот народ http://mn.mk/istorija/16606-Ajdutstvoto-pretstavuva-najstara-forma-na-vooruzen-otpor-i-prv-oblik-na-nacionalno-osloboditelno-dvizenje-na-makedonskiot-narod http://mn.mk/istorija/16606-Ajdutstvoto-pretstavuva-najstara-forma-na-vooruzen-otpor-i-prv-oblik-na-nacionalno-osloboditelno-dvizenje-na-makedonskiot-narod mАјдутството претставува најстара форма на вооружен отпор и прв облик на национално-ослободително движење на македонскиот народ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 28 May 2019 23:15:00 +0000
Македонското Народно Движење (Македонски Народен Покрет) или МАНАПО http://mn.mk/istorija/16607-Makedonskoto-Narodno-Dvizenje-Makedonski-Naroden-Pokret-ili-MANAPO http://mn.mk/istorija/16607-Makedonskoto-Narodno-Dvizenje-Makedonski-Naroden-Pokret-ili-MANAPO MANAPO TEXT

Македонското Народно Движење (Македонски Народен Покрет) или МАНАПО

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 28 May 2019 23:15:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (6) http://mn.mk/istorija/16620-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-6 http://mn.mk/istorija/16620-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-6 1 1b

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Tue, 28 May 2019 23:15:00 +0000
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ НА БУГАРИТЕ ИМ ПРЕЧИ ТОА ШТО СМЕ МАКЕДОНЦИ http://mn.mk/istorija/16576-GOCE-DELCEV-NA-BUGARITE-IM-PRECI-TOA-STO-SME-MAKEDONCI http://mn.mk/istorija/16576-GOCE-DELCEV-NA-BUGARITE-IM-PRECI-TOA-STO-SME-MAKEDONCI ilinden karta

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ НА БУГАРИТЕ ИМ ПРЕЧИ ТОА ШТО СМЕ МАКЕДОНЦИ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 21 May 2019 23:15:00 +0000
Подемот на Александар III по смртта на Филип II http://mn.mk/istorija/16580-Podemot-na-Aleksandar-III-po-smrtta-na-Filip-II http://mn.mk/istorija/16580-Podemot-na-Aleksandar-III-po-smrtta-na-Filip-II aleksandar-megju-nas

Подемот на Александар III по смртта на Филип II

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 21 May 2019 23:15:00 +0000