Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Sat, 05 Dec 2020 02:10:16 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Одлука за кревање на востанието – прво и второ Софиско советување http://mn.mk/istorija/8009-Odluka-za-krevanje-na-vostanieto-–-prvo-i-vtoro-Sofisko-sovetuvanje http://mn.mk/istorija/8009-Odluka-za-krevanje-na-vostanieto-–-prvo-i-vtoro-Sofisko-sovetuvanje sloboda-ili-smrt-240Во јули 1902 година во куќата на Бојан Биолчев во Софија се одржала средба на која присуствувале: Гоце Делчев, Иван Гарванов, Тома Карајовов, Туше Делииванов, Владимир Руменов, Никола Наумов, Лазар Димитров, Атанас Мурџев и домаќинот Бојан Биолчев. На оваа средба било разгледано барањето на битолчани за кревање на востание. Делчев, Руменов и Карајовов остро се спротивставиле за востание и била донесена одлука против дигање на какво и да е востание.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 02 Dec 2020 00:00:00 +0000
Македонскиот е Мајка на европските јазици http://mn.mk/istorija/19084-Makedonskiot-e-Majka-na-evropskite-jazici http://mn.mk/istorija/19084-Makedonskiot-e-Majka-na-evropskite-jazici 1maked

Споредбената лингвистика или позната како компаративна филологија се занимава со споредувањето на јазиците за да се дознае нивната поврзаност. Јазиците можат да бидат поврзани меѓу себе преку позајмување на зборови и преку генетска поврзаност, која означува дека поголем број на јазици потекнуваат од еден стар заеднички јазик. Компаративната лингвистика ги формира јазичните фамилии и групи, а потоа го реконструира заедничкиот јазик за да добие јасна слика на промените што настанале при развојот на другите јазици. 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 02 Dec 2020 00:00:00 +0000
Извештај за бомбашките напади на Солун во американскиот весник „The St. Louis Republic“ од 9 август 1903 година http://mn.mk/istorija/9026-Izvestaj-za-bombaskite-napadi-na-Solun-vo-amerikanskiot-vesnik-The-St-Louis-Republic-od-9-avgust-1903-godina http://mn.mk/istorija/9026-Izvestaj-za-bombaskite-napadi-na-Solun-vo-amerikanskiot-vesnik-The-St-Louis-Republic-od-9-avgust-1903-godina atentatori-240„Сцена на улица во Солун веднаш по поставувањето динамит на Отоманската банка. Овој криминал, како предвесник на многу слични серии, извршен пред неколку недели, упорно им се припишува на македонските гемиџии, со намера да создадат чувство на страв пред општото востание, веднаш по жетвата.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000
ЦИА: Тетовскиот АЕРОДРОМ - најмодерен на Балканот http://mn.mk/istorija/12879-CIA-Tetovskiot-AERODROM---najmoderen-na-Balkanot http://mn.mk/istorija/12879-CIA-Tetovskiot-AERODROM---najmoderen-na-Balkanot stormovik-180Ново-објавени документи на ЦИА (централната разузнавачка служба на САД) а се однесуваат на Тетово од 1945-1995 (види го текстот: ОВДЕ)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000
Проданов, Делииванов и Шатев: „Македонското прашање произлезе од борбата на македонскиот народ за слобода и независност“ http://mn.mk/istorija/12036-Prodanov-Deliivanov-i-Satev-Makedonskoto-prasanje-proizleze-od-borbata-na-makedonskiot-narod-za-sloboda-i-nezavisnost http://mn.mk/istorija/12036-Prodanov-Deliivanov-i-Satev-Makedonskoto-prasanje-proizleze-od-borbata-na-makedonskiot-narod-za-sloboda-i-nezavisnost satev-180Божин Димитров Проданов (12. XII 1871 - ?) е македонски револуционер, деец на Македонската револуционерна организација. По професија бил учител и активен член на Организацијата во Егејскиот дел на Македонија. Во 1907 станал член на Околискиот комитет во Солун. По емигрирањето во Бугарија, во периодот меѓу двете светски војни, Проданов е активен меѓу македонската емиграција. Во јули 1945 година бил избран како советник во раководството на Илинденската организација во Софија и во тој период бил еден од најголемите поддржувачи на НР Македонија во рамките на ФНРЈ. Организацијата го исполнила ветувањето и посмртните останки на Гоце Делчев биле пренесени во Македонија.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 17 Nov 2020 23:00:00 +0000
Македонците се првите луѓе во Европа и сите европски народи имаат потекло од Македонците!!! http://mn.mk/istorija/12037-Makedoncite-se-prvite-luge-vo-Evropa-i-site-evropski-narodi-imaat-poteklo-od-Makedoncite http://mn.mk/istorija/12037-Makedoncite-se-prvite-luge-vo-Evropa-i-site-evropski-narodi-imaat-poteklo-od-Makedoncite 2975-180ШОКАНТНО ОКТРИТИЕ! Научно докажано: Македонците се првите луѓе во Европа и сите европските народи имаат потекло од Македонците!!!

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Tue, 17 Nov 2020 23:00:00 +0000
Македонија со векови била делена, но Македонците опстанале http://mn.mk/istorija/7931-Makedonija-so-vekovi-bila-delena-no-Makedoncite-opstanale http://mn.mk/istorija/7931-Makedonija-so-vekovi-bila-delena-no-Makedoncite-opstanale makedonski-koreni„Со потпишувањето на Букурешкиот договор, Македонија беше прв пат поделена и оттогаш судбината и е определена. Денеска дојдовме до дереџе да ни го поставуваат под прашање нашето вековно име. Да се руши претставата за една националност зацементирана со цели библиотеки не е едноставна работа – изјави академик Блаже Ристовски на прес конференција по повод отпочнувањето на Руско -  македонски научен собир на тема „Букурешкиот договор 1913 и неговите долгорочни последици за Македонија и Југоисточна Европа“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 10 Nov 2020 23:00:00 +0000
Една од главните карактеристики на фашистичките и комунистичките тоталитарни режими http://mn.mk/istorija/7951-Edna-od-glavnite-karakteristiki-na-fasistickite-i-komunistickite-totalitarni-rezimi http://mn.mk/istorija/7951-Edna-od-glavnite-karakteristiki-na-fasistickite-i-komunistickite-totalitarni-rezimi communism240Во периодот од 1945 до 1993 околу 50.000 македонски граѓани се уапсени, депортирани, судени, затворани, осудени на смрт, стрелани, убиени, исчезнати или имале политички и затворски досиеја.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 10 Nov 2020 23:00:00 +0000
Од историјата македонска... http://mn.mk/istorija/7978-Od-istorijata-makedonska http://mn.mk/istorija/7978-Od-istorijata-makedonska sloboda-ili-smrtЈас, Наумовски Иванов Крсте, осумдесет и тригодишен, од село Врбјани, Охридска околија, ќе раскажам една приказна што сум ја пател, што сум бил и сум дошол... здрав и жив. Ова не е лага. Ова е што сум го тргал самиот. Од историјата е ова, наша, македонска...

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 10 Nov 2020 23:00:00 +0000
Апел на албанско-македонската револуционерна лига (1887 година) http://mn.mk/istorija/10455-Apel-na-albansko-makedonskata-revolucionerna-liga-1887-godina http://mn.mk/istorija/10455-Apel-na-albansko-makedonskata-revolucionerna-liga-1887-godina albano-makedonia-180По многуте обиди, што ги презедовме, за да и помогнеме на нашата татковина Албанија, разбравме дека само со едно средство се добива слободата. Тоа средство е - обединувањето со нашите блиски Македонци и со заедниички акции ослободување на нашата стара и напатена татковина.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 03 Nov 2020 23:00:00 +0000