Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Sat, 21 Sep 2019 17:55:09 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Петар Поповски: Само ние, Русите и Московитите, сме потомци на древните антички Македонци http://mn.mk/istorija/17218-Petar-Popovski-Samo-nie-Rusite-i-Moskovitite-sme-potomci-na-drevnite-anticki-Makedonci http://mn.mk/istorija/17218-Petar-Popovski-Samo-nie-Rusite-i-Moskovitite-sme-potomci-na-drevnite-anticki-Makedonci
Петар Поповски: Само ние, Русите и Московитите, сме потомци на древните антички Македонци

Петар Поповски: Само ние, Русите и Московитите, сме потомци на древните антички Македонци

]]> mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Wed, 18 Sep 2019 18:06:37 +0000 Волкот од Македон http://mn.mk/istorija/17203-Volkot-od-Makedon http://mn.mk/istorija/17203-Volkot-od-Makedon volkВолкот од Македон

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 +0000
МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО САМОСОЗНАНИЕ ВО ИЛИНДЕНСКИОТ ПЕРИОД (6 дел) http://mn.mk/istorija/17204-MAKEDONSKOTO-NACIONALNO-SAMOSOZNANIE-VO-ILINDENSKIOT-PERIOD-6-del http://mn.mk/istorija/17204-MAKEDONSKOTO-NACIONALNO-SAMOSOZNANIE-VO-ILINDENSKIOT-PERIOD-6-del Donski111Александар ДОНСКИ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (22) http://mn.mk/istorija/17205-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-22 http://mn.mk/istorija/17205-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-22 a 2

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (22)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 +0000
Само седум борци ја преживеале битката на Мечкин камен http://mn.mk/istorija/17167-Samo-sedum-borci-ja-preziveale-bitkata-na-Meckin-kamen http://mn.mk/istorija/17167-Samo-sedum-borci-ja-preziveale-bitkata-na-Meckin-kamen krusevoСВЕДОШТВО ОД 1918-ТА ЗА КРУШЕВСКАТА РЕПУБЛИКА: Само седум борци ја преживеале битката на Мечкин камен

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0000
МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО САМОСОЗНАНИЕ ВО ИЛИНДЕНСКИОТ ПЕРИОД (5 дел) http://mn.mk/istorija/17168-MAKEDONSKOTO-NACIONALNO-SAMOSOZNANIE-VO-ILINDENSKIOT-PERIOD-5-del http://mn.mk/istorija/17168-MAKEDONSKOTO-NACIONALNO-SAMOSOZNANIE-VO-ILINDENSKIOT-PERIOD-5-del Donski111Александар ДОНСКИ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (21) http://mn.mk/istorija/17182-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-21 http://mn.mk/istorija/17182-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-21 a 2

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (21)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0000
МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО САМОСОЗНАНИЕ ВО ИЛИНДЕНСКИОТ ПЕРИОД (4) http://mn.mk/istorija/17137-MAKEDONSKOTO-NACIONALNO-SAMOSOZNANIE-VO-ILINDENSKIOT-PERIOD-4 http://mn.mk/istorija/17137-MAKEDONSKOTO-NACIONALNO-SAMOSOZNANIE-VO-ILINDENSKIOT-PERIOD-4 Donski111Александар ДОНСКИ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 04 Sep 2019 00:00:00 +0000
Војводата Сармон - последниот вазал на Самоил http://mn.mk/istorija/17138-Vojvodata-Sarmon---posledniot-vazal-na-Samoil http://mn.mk/istorija/17138-Vojvodata-Sarmon---posledniot-vazal-na-Samoil

Car-Samoil-1014-2014-banner

Војводата Сармон - последниот вазал на Самоил

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 04 Sep 2019 00:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (20) http://mn.mk/istorija/17147-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-20 http://mn.mk/istorija/17147-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-20 a 2

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (20)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 04 Sep 2019 00:00:00 +0000