Среда, 25 Ноември 2020    Печати
Св. ВИРУС ОСВОЈУВАЧОТ СО МАСКЕНБАЛ КАРНАВАЛ

126marija

Св. ВИРУС ОСВОЈУВАЧОТ СО МАСКЕНБАЛ КАРНАВАЛ

Маските владеат

со луѓето веќе.

Преку маски

Расне цвеќе

на злото, антички

анти-човечно.

 

Се замаскираа

Виновните прво

Против невините.

Исправни ќе се

Кои маски сега,

Кој лек

Ако овој век

Оздравее па

Да демаскира

Окупација

од болеста

И во молекули

И во кули

И во космодроми

Вештачки...

 

Природното

Го нападнаа

Болести изУмени

Од избезумени

Земни богови

Со тајни рогови

За да не знае

Здравото

Кое му е правото

 

Против маските:

Без или со маска

Да продоложи

Да е...  човечно.

Марија Емилија Кукубајска

(илустрација: Драган Ѓоргиев)