Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Tue, 23 Apr 2019 18:35:07 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (19) http://mn.mk/kultura/16398-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA--ROMSKATA-PESNA-19 http://mn.mk/kultura/16398-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA--ROMSKATA-PESNA-19 ujm1

ЕСМИНИ ТУРНЕИ НА МУЗИЧКИТЕ СЦЕНИ ШИРУМ СВЕТОТ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0000
ВО ГОРНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (4) http://mn.mk/kultura/16399-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-4 http://mn.mk/kultura/16399-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-4 ik1 ik2

ЦАРЕВ ДВОР И ДРМЕНИ - ГРАДСКИ НАСЕЛБИ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (18) http://mn.mk/kultura/16364-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-18 http://mn.mk/kultura/16364-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-18 REC1 

БРОЈНИ СВЕТСКИ МУЗИЧКИ ТУРНЕИ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0000
ВО ГОРНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (3) http://mn.mk/kultura/16365-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-3 http://mn.mk/kultura/16365-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-3 PRES1

ОТЕШЕВО – ПРВОТО ЛЕТОВАЛИШТЕ ВО ПРЕСПА

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Tue, 09 Apr 2019 23:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (17) http://mn.mk/kultura/16334-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-17 http://mn.mk/kultura/16334-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-17 cde4

ЕСМИНИ ЕСТРАДНИ ЧЕКОРЕЊА КОН УСПЕХОТ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0000
ВО ГОРНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (2) http://mn.mk/kultura/16335-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-2 http://mn.mk/kultura/16335-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-2 vfr1

ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО – БИСЕРОТ НА ПРЕСПА

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (16) http://mn.mk/kultura/16314-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-16 http://mn.mk/kultura/16314-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-16 qaz1

ЕСМА РЕЏЕПОВА ВО ЕМИСИЈАТА „МИКРОФОНОТ Е ВАШ“ И ПОТОА

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 27 Mar 2019 00:00:00 +0000
ВО ГОРНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (1) http://mn.mk/kultura/16315-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-1 http://mn.mk/kultura/16315-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-1 wsx1

ЛЕГЕНДИ И ВИСТИНИ ЗА ПРЕСПА

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 27 Mar 2019 00:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (15) http://mn.mk/kultura/16285-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-15 http://mn.mk/kultura/16285-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-15 bn1

ВО ДОМОТ – МУЗЕЈ НА МУЗИКАТА

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 +0000
МАНАСТИРОТ „СВ. МАЛА БОГОРОДИЦА“ ВО СЛИВНИЦА – ПРЕСПА (35) http://mn.mk/kultura/16286-MANASTIROT-SV-MALA-BOGORODICA-VO-SLIVNICA-–-PRESPA-35 http://mn.mk/kultura/16286-MANASTIROT-SV-MALA-BOGORODICA-VO-SLIVNICA-–-PRESPA-35 nm1

ВО ПРЕСПА КАКО ДОМА

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 +0000