Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Fri, 20 Sep 2019 20:54:50 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ЛИЧНОСТИ ОД ПРЕСПА: ПИСАТЕЛОТ СТЕРЈО СПАСЕ ОД ГЛОБОЧАНИ – ЗНАЧАЕН ЛИТЕРАТУРЕН ТВОРЕЦ (2) http://mn.mk/kultura/17211-LICNOSTI-OD-PRESPA-PISATELOT-STERJO-SPASE-OD-GLOBOCANI-–-ZNACAEN-LITERATUREN-TVOREC-2 http://mn.mk/kultura/17211-LICNOSTI-OD-PRESPA-PISATELOT-STERJO-SPASE-OD-GLOBOCANI-–-ZNACAEN-LITERATUREN-TVOREC-2 az1

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА ПРЕСПА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 +0000
ИЗРАЕЛ - ВЕТЕНАТА БИБЛИСКА ЗЕМЈА (8) http://mn.mk/kultura/17212-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-8 http://mn.mk/kultura/17212-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-8 zam1

ЈУДАИЗМОТ- РЕЛИГИJATA НА ЕВРЕИТЕ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 +0000
ИЗРАЕЛ - ВЕТЕНАТА БИБЛИСКА ЗЕМЈА (7) http://mn.mk/kultura/17186-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-7 http://mn.mk/kultura/17186-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-7 kdls1

ВЕТЕНАТА ЗЕМЈА ИЗРАЕЛ  ДЕНЕС

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 11 Sep 2019 09:41:09 +0000
ЛИЧНОСТИ ОД ПРЕСПА: БОГОЈА ФОТЕВ ОД ГЕРМАН – ГОЛЕМ РЕВОЛУЦИОНЕР И СТРАДАЛНИК (1) http://mn.mk/kultura/17185-LICNOSTI-OD-PRESPA-BOGOJA-FOTEV-OD-GERMAN-–-GOLEM-REVOLUCIONER-I-STRADALNIK-1 http://mn.mk/kultura/17185-LICNOSTI-OD-PRESPA-BOGOJA-FOTEV-OD-GERMAN-–-GOLEM-REVOLUCIONER-I-STRADALNIK-1 dkfb1

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА ПРЕСПА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 11 Sep 2019 09:09:45 +0000
СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ФАНУРИЈ http://mn.mk/kultura/17178-SVETI-VELIKOMACENIK-FANURIJ http://mn.mk/kultura/17178-SVETI-VELIKOMACENIK-FANURIJ kitevskiПроф.Др. Марко Китевски

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0000
Алтернативна Етимологија и Ономастика http://mn.mk/kultura/17179-Alternativna-Etimologija-i-Onomastika http://mn.mk/kultura/17179-Alternativna-Etimologija-i-Onomastika bulka

Алтернативна Етимологија и Ономастика

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0000
ВО ДОЛНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (12) http://mn.mk/kultura/17154-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-12 http://mn.mk/kultura/17154-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-12 dkhb1

 ИЛИНДЕНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИТЕ ПРОСЛАВИ ВО ПРЕСПА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 04 Sep 2019 00:00:00 +0000
ИЗРАЕЛ - ВЕТЕНАТА БИБЛИСКА ЗЕМЈА (6) http://mn.mk/kultura/17155-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-6 http://mn.mk/kultura/17155-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-6 lsdh1

ПУСТИНСКИОТ ЖИВОТ – ДЕЛ ОД СЕКОЈДНЕВИЕТО

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 04 Sep 2019 00:00:00 +0000
ВО ДОЛНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (11) http://mn.mk/kultura/17121-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-11 http://mn.mk/kultura/17121-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-11  tral1

ИСЕЛЕНИЧКИ СРЕДБИ ВО ДОЛНА ПРЕСПА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 28 Aug 2019 00:00:00 +0000
ИЗРАЕЛ - ВЕТЕНАТА БИБЛИСКА ЗЕМЈА (5) http://mn.mk/kultura/17122-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-5 http://mn.mk/kultura/17122-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-5 zemja1

ИЗРАЕЛ – ЗЕМЈА НА КОНТРАСТИ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 28 Aug 2019 00:00:00 +0000