Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Sun, 29 Mar 2020 11:05:47 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Се додека има ОМРАЗА ВО СРЦАТА, ЗАВИСТ ВО МИСЛАТА, ЗЛОБА ВО ДУШАТА… Се дотогаш ќе се тресе ЗЕМЈАТА… http://mn.mk/kultura/18160-Se-dodeka-ima-OMRAZA-VO-SRCATA-ZAVIST-VO-MISLATA-ZLOBA-VO-DUSATA…-Se-dotogas-ke-se-trese-ZEMJATA… http://mn.mk/kultura/18160-Se-dodeka-ima-OMRAZA-VO-SRCATA-ZAVIST-VO-MISLATA-ZLOBA-VO-DUSATA…-Se-dotogas-ke-se-trese-ZEMJATA… n1n

Се додека има ОМРАЗА ВО СРЦАТА,

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 25 Mar 2020 00:00:00 +0000
ДЕЛ ОД ИСТОРИЈАТА НА ЕВРЕИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА (35) http://mn.mk/kultura/18164-DEL-OD-ISTORIJATA-NA-EVREITE-VO-MAKEDONIJA-35 http://mn.mk/kultura/18164-DEL-OD-ISTORIJATA-NA-EVREITE-VO-MAKEDONIJA-35 70

СТО ГОДИНИНИ НА МАКЕДОНСКО-ИЗРАЕЛСКИТЕ ОДНОСИ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 25 Mar 2020 00:00:00 +0000
Христо Андоновски – уредник на списанието „Македонија“ и голем афирматор на етничка Македонија (1) http://mn.mk/kultura/18165-Hristo-Andonovski-–-urednik-na-spisanieto-Makedonija-i-golem-afirmator-na-etnicka-Makedonija-1 http://mn.mk/kultura/18165-Hristo-Andonovski-–-urednik-na-spisanieto-Makedonija-i-golem-afirmator-na-etnicka-Makedonija-1 69

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИ ОД ЕГЕЈСКА И ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 25 Mar 2020 00:00:00 +0000
ДЕЛ ОД ИСТОРИЈАТА НА ЕВРЕИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА (34) http://mn.mk/kultura/18127-DEL-OD-ISTORIJATA-NA-EVREITE-VO-MAKEDONIJA-34 http://mn.mk/kultura/18127-DEL-OD-ISTORIJATA-NA-EVREITE-VO-MAKEDONIJA-34 47

ЕВРЕЈСКИОТ МЕМОРИЈАЛЕН ЦЕНТАР НА МАКЕДОНИЈА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0000
Благој Механџиски – бизнисмен и донатор (12) http://mn.mk/kultura/18128-Blagoj-Mehandziski-–-biznismen-i-donator-12 http://mn.mk/kultura/18128-Blagoj-Mehandziski-–-biznismen-i-donator-12 49

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА ЛИЧНОСТИ ОД МАКЕДОНИЈА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0000
ДЕЛ ОД ИСТОРИЈАТА НА ЕВРЕИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА (33) http://mn.mk/kultura/18090-DEL-OD-ISTORIJATA-NA-EVREITE-VO-MAKEDONIJA-33 http://mn.mk/kultura/18090-DEL-OD-ISTORIJATA-NA-EVREITE-VO-MAKEDONIJA-33 Flag-Pins-Macedonia-Israel

БЛИСКОСТА НА ИЗРАЕЛ И МАКЕДОНИЈА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 11 Mar 2020 00:00:00 +0000
Раде Силјан – поет, писател и плоден издавач (11) http://mn.mk/kultura/18091-Rade-Siljan-–-poet-pisatel-i-ploden-izdavac-11 http://mn.mk/kultura/18091-Rade-Siljan-–-poet-pisatel-i-ploden-izdavac-11 28

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА ЛИЧНОСТИ ОД МАКЕДОНИЈА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 11 Mar 2020 00:00:00 +0000
ЗАПОЧА ВЕЛИГДЕНСКИОТ ПОСТ, НАЈДОЛГИОТ И НАЈТЕЖОК МЕЃУ ПОСТИТЕ http://mn.mk/kultura/18050-ZAPOCA-VELIGDENSKIOT-POST-NAJDOLGIOT-I-NAJTEZOK-MEGU-POSTITE http://mn.mk/kultura/18050-ZAPOCA-VELIGDENSKIOT-POST-NAJDOLGIOT-I-NAJTEZOK-MEGU-POSTITE 321 

Постот значи не само откажување од мрсна и обилна храна туку и контрола на страстите, откажување од пијанства, веселби и радости. Светите отци постот го нарекуваат мајка на здравјето, а и современиот начин на исхрана сè повеќе му придава значење на постот, односно на откажувањето од храната од животинско потекло.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 04 Mar 2020 00:00:00 +0000
СТИПЕНДИИ ОД ФОНДАЦИЈАТА „АТАНАС БЛИЗНАКОФ“ ЗА СТУДЕНТИ НА УКИМ http://mn.mk/kultura/18052-STIPENDII-OD-FONDACIJATA-ATANAS-BLIZNAKOF-ZA-STUDENTI-NA-UKIM http://mn.mk/kultura/18052-STIPENDII-OD-FONDACIJATA-ATANAS-BLIZNAKOF-ZA-STUDENTI-NA-UKIM 987

Стипендии од по 1.000 евра годишно добија 31 студент од прв циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, доделени од фондацијата „Атанас Близнакоф“ основана во 1977 година од еден од најголемите донатори од дијаспората.

Решенијата за стипендиите денеска им ги врачи ректорот на УКИМ Никола Јанкуловски, а нив ги добиваат студенти со високи резултати во студирањето кои се во послаба материјално-финансиска состојба.

Од оваа година средствата се исплаќаат и од дивидендите и каматите од ослободените средства кои се на сметката што донаторот ја има во банка во Илиноис, САД, каде што во 2018 година се формираше сестринска фондација со што се ослободени 5 милиони американски долари кои од смртта на Близнакоф во 1998 стоеле блокирани во САД.

-Успеавме да ги одблокираме, така што сега и тие се дел од фондацијата. Ми претставува особено задоволство што успеавме да ги ослободиме средствата кои нашиот голем донатор Атанас Близнакоф ги имаше на сметката во Илиноис, со што се овозможи од оваа година, а и во иднина, бројот на стипендии за нашите студенти кои покажуваат одличен успех во студирањето, а имаат матерријално-фианансиски проблеми, да биде поголем, истакна ректорот Јанкуловски.

Од оваа година, како што рече, се зголемува и висината на месечниот надомест кој стипендистите ќе го добиваат во текот на десет месеци од учебната година, кој сега изнесува 6.000 денари месечно.

Стипендиите од Фондацијата се обезбедуваат исклучиво од камати, а сега и од дивиденди, додека главнината на средствата не се троши. Им се доделуваат на редовни студенти кои треба да бидат запишани најмалку во трет семестар, а Одборот на Фондацијата ги распределува средствата по распишан конкурс.

147

Иселеникот Атанас Близнакоф е роден во 1901 во костурското село Д’мбени. Во 1920 го напуштил родниот крај и заминал во САД каде што живеел и работел до 1976 кога се населил во Скопје и ја основал фондацијата. На настанот во Ректоратот на УКИМ денеска беше промовирана и монографија за Близнакоф од Славе Николовски-Катин, кој лично го познавал иселеникот и членува во неговата фондација. Рече дека Близнакоф во САД бил дел од МАНС – Македонско-американски народен сојуз, активен во поддршката на Македонија, а неговата фондација е прва и најголема од иселеник.

https://vesti.mk/read/article/https%3A%2F%2Fmakpress.mk%2FHome%2FPostDetails%3FPostId%3D331664

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 04 Mar 2020 00:00:00 +0000
ДЕЛ ОД ИСТОРИЈАТА НА ЕВРЕИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА (32) http://mn.mk/kultura/18053-DEL-OD-ISTORIJATA-NA-EVREITE-VO-MAKEDONIJA-32 http://mn.mk/kultura/18053-DEL-OD-ISTORIJATA-NA-EVREITE-VO-MAKEDONIJA-32 741

БИТОЛА - ЦЕНТАРОТ НА ЕВРЕИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Според монографското дело „Израел и Македонија“ на Славе Катин, а во издание на Книгоиздателството „Македонска искра“, од Скопје и Фондација „Ѓорѓија –Џорџ Атанасоски“ од Прилеп,  2017, 1-376, (на англиски, македонски и хебрејски), авторовото патувањето во Израел беше дел од неговите посети на педесетина различни земји ширум  светот

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 04 Mar 2020 00:00:00 +0000