Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Wed, 03 Mar 2021 16:50:32 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Куќа на Робевци во Охрид http://mn.mk/kultura/8383-Kuka-na-Robevci-vo-Ohrid http://mn.mk/kultura/8383-Kuka-na-Robevci-vo-Ohrid robevci-240Куќата на Робевци во Охрид се смета за едeн од најрепрезентативните објекти на градската архитектура во Македонија, која својот највисок развој го достигнува во текот на XIX век. Денес е заштитен споменик на културата под грижа на Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј во Охрид и во неа денес е сместен Археолошкиот музеј, етнолошката поставка, фонд на предмети од семејството Робевци и дела на охридската резбарска школа.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 03 Mar 2021 00:00:00 +0000
Македонци во Индија http://mn.mk/kultura/8384-Makedonci-vo-Indija http://mn.mk/kultura/8384-Makedonci-vo-Indija makedonci-vo-indija-240Фалангата крстарела по светот пред две илјади триста триесет и три години. Александар гологлав ги предводел Македонците во сите победи. Зад него застанувале сите умни луѓе од Македонија: научници, филозофи, архитекти, уметници и сите си ја вршеле својата работа, пред отворените порти на многу народи на исток каде што Александар се движел по патот на сонцето, обединувајќи го светот со својата космополитска идеја.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 03 Mar 2021 00:00:00 +0000
Исхрана на древните Mакедонци – Податоци од Хомер во Илијада и Одисеја http://mn.mk/kultura/9877-Ishrana-na-drevnite-Makedonci-–-Podatoci-od-Homer-vo-Ilijada-i-Odiseja http://mn.mk/kultura/9877-Ishrana-na-drevnite-Makedonci-–-Podatoci-od-Homer-vo-Ilijada-i-Odiseja ishranata-na-drevnite-makedonci-2-1Ако се раскажува на делови од тоа што го опишува Хомер, секој ќе помисли дека тоа е раскажување за денешните простори во Македонија, за билките, животните, обичаите, исхраната и за луѓето, исти онакви какви што биле некогаш. Хомер уште пред 3 000 години го овековечил сегашното секојдневие. Затоа се навраќам на Хомер како главен извор за исхраната.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 03 Mar 2021 00:00:00 +0000
Свадба во Кукуш http://mn.mk/kultura/9914-Svadba-vo-Kukus http://mn.mk/kultura/9914-Svadba-vo-Kukus svadbaРуба. Седум дни пред свадбата в недеља од момата прашчает у момчето стомна вино. Неколку моми ходат у момчето, имаешчем за момчето две кошули, две гашчи, една антериа, еден елек, една шамија, две бохчи; за браќа му, за свекор, свекрва, за чичовци, вујковци и тетиновци, по кошуља и риза; за јатрви вујни и тетки по крпа, за мајсторот што го учил занает и за учителот по кошула. Стигвеешчем у момчето, сите тие дарови обесват на ѕизд во одајата к’де момчето имат обесени сите дарови шчо му пратила момата. Им давает да ручает и момчето им целиват р’ка и ги служит по ракиа (ако пијет). После момите пејет и играјет оро така, шчо три п’ти излегвет надвор од вратата и влегвет натре. Това се каже руба.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 03 Mar 2021 00:00:00 +0000
ОД ЕВРЕЈСКИОТ НАЗИВ ЗА ЗАКОН – ТОРА – ДО ФАРЕС (ПЕРЕС) СИНОТ НА ЈУДА И ТАМАРА (39) http://mn.mk/kultura/19429-OD-EVREJSKIOT-NAZIV-ZA-ZAKON-–-TORA-–-DO-FARES-PERES-SINOT-NA-JUDA-I-TAMARA-39 http://mn.mk/kultura/19429-OD-EVREJSKIOT-NAZIV-ZA-ZAKON-–-TORA-–-DO-FARES-PERES-SINOT-NA-JUDA-I-TAMARA-39 1320

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонска нација“ ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографските термини...: од Тора - еврејски назив за Законот за запишаните закони во Петтокнижието како целина – до Фарес (Перес) - продор; син на Јуда и Тамара, еден од близнаците, од него потекнува фаресовата гранка на Јудиното племе, од која потекнува и Давид

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 03 Mar 2021 00:00:00 +0000
ВИСОКА МАКЕДОНСКА ДРЖАВНА ДЕЛЕГАЦИЈА НА ПОКЛОНЕНИЈА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ (46) http://mn.mk/kultura/19430-VISOKA-MAKEDONSKA-DRZAVNA-DELEGACIJA-NA-POKLONENIJA-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM--46 http://mn.mk/kultura/19430-VISOKA-MAKEDONSKA-DRZAVNA-DELEGACIJA-NA-POKLONENIJA-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM--46 1229

ДВАЕСЕТ И СЕДМОТО ПОКЛОНЕНИЕ ВО ВЕЧНИОТ ГРАД РИМ – 1995

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 03 Mar 2021 00:00:00 +0000
Приказни за кириличното писмо http://mn.mk/kultura/8390-Prikazni-za-kirilicnoto-pismo http://mn.mk/kultura/8390-Prikazni-za-kirilicnoto-pismo prikazna-za-kirilicnoto-pismo-240Како јата птици зборовите летаат и ги разнесуваат мислите и пораките на луѓето. Тоа што е напишано останува како цртеж на карпа, симбол, знак, неизбришлива трага на постоење, стигнува до нас како најстаро писмо од Македонија. Ги разбираме писанијата на нашите претци оставени по пештерите, печатите, пергаментите, монетите и книгите со Евангелија од нашата библиска земја. Врвулици од народи и војни со уништувачка сила не ги допреле древниот ум, зборовите, јазикот во комуникација на сите што живееле во македонската империја. Потоа се појавувале нови јазици како латинскиот и православно-црковниот јазик со истите македонски букви.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 24 Feb 2021 07:01:00 +0000
Охридски бермудски триаголник http://mn.mk/kultura/8389-Ohridski-bermudski-triagolnik http://mn.mk/kultura/8389-Ohridski-bermudski-triagolnik ohridski-bermudski-triagolnikШест големи дрвени чунови поредени еден зад друг, рамномерно гонети од триесетина искусни веслачи, грабеа кон Пустец. Заповедникот, едновремено и сопственик на таа езерска флота, Аслан Фрашери, со куси и отсечни команди се обидуваше да го забрза езерскиот карван, оти небото над Свети Заум не ветуваше ништо добро. Езерото наспроти Трпеица, пак, мирно како никогаш дотогаш. Брановите што ги создаваа чуновите на Аслан, дента во Охрид натоварени со секакава стока, брзо ги снемуваше. Зафатени со својата еднолична работа, сконцентрирани на воспоставениот ритам на своите весла, работниците многу и не се осврнуваа на викотниците на газдата. И да сакаа да го видат, тие не можеа да го забележат она што го гледаше ефенди Аслан. Од трите мали како снег бели облачиња над Галичица, по стрмиот срт се протегаше неприродна магличава патека. Низ неа, небаре прогонуван од самиот ѓавол, долета студен бран и се заринка во водата под чамецот во кој беа Аслан и петтемина негови најдобри веслачи.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 24 Feb 2021 07:01:00 +0000
ОД ИЗРАЗОТ- ТЕЛО ХРИСТОВО – ДО ИМЕТО НА ВТОРИОТ СКАПОЦЕН КАМЕН - ТОПАЗ (38) http://mn.mk/kultura/19409-OD-IZRAZOT--TELO-HRISTOVO-–-DO-IMETO-NA-VTORIOT-SKAPOCEN-KAMEN---TOPAZ-38 http://mn.mk/kultura/19409-OD-IZRAZOT--TELO-HRISTOVO-–-DO-IMETO-NA-VTORIOT-SKAPOCEN-KAMEN---TOPAZ-38 1017

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонска нација“ ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографските термини...: од изразот Тело Христово - според апостолот Павле црквата е Христовото Тело – до Топаз  вториот скапоцен камен во вториот ред на плочата што ја носел на градите Првосвештеникот

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 24 Feb 2021 00:00:00 +0000
ПОРАДИ БОЛЕСТ НА ПАПАТА ЈОВАН II ДВАЕСЕТ И ШЕСТОТО ПОКЛОНЕНИЕ ОДРЖАНО ВО СКРОМНИ РАМКИ (45) http://mn.mk/kultura/19410-PORADI-BOLEST-NA-PAPATA-JOVAN-II-DVAESET-I-SESTOTO-POKLONENIE-ODRZANO-VO--SKROMNI-RAMKI-45 http://mn.mk/kultura/19410-PORADI-BOLEST-NA-PAPATA-JOVAN-II-DVAESET-I-SESTOTO-POKLONENIE-ODRZANO-VO--SKROMNI-RAMKI-45 1020

ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ ВО 1994 ГОДИНА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 24 Feb 2021 00:00:00 +0000