Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Sun, 17 Feb 2019 16:40:16 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (10) http://mn.mk/kultura/16103-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-10 http://mn.mk/kultura/16103-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-10 Katin1

ЕДЕН ДЕН СО КРАЛИЦА НА ПЕСНАТА ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – I ДЕЛ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 13 Feb 2019 00:00:00 +0000
МАНАСТИРОТ „СВ. МАЛА БОГОРОДИЦА“ ВО СЛИВНИЦА – ПРЕСПА (30) http://mn.mk/kultura/16104-MANASTIROT-SV-MALA-BOGORODICA-VO-SLIVNICA-–-PRESPA-30 http://mn.mk/kultura/16104-MANASTIROT-SV-MALA-BOGORODICA-VO-SLIVNICA-–-PRESPA-30 ИНТЕРЕСНА ПРОШЕТКА ОД ПЕРОВО ДО НИВИЦИ

Prespa1

Големата Река која го сечела полето за да се влее во тогашното езерце, Преспа ја делела на Горна и Долна. Ha реката имало неколку мостови кои ги поврзувале селата и населбите. Зачестените есенски дождови и топењето на пролетните снегови во планините, предизвикувале доаѓање на големата вода која го затнувала речното корито и го поплавувала полето и посевите, предизвикувајќи големи штети.

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 13 Feb 2019 00:00:00 +0000
„Св.Трифун“, заштитник на лозјата, на 14 февруар со почеток во 10.30 часот во Зубовце http://mn.mk/kultura/16078-SvTrifun-zastitnik-na-lozjata-na-14-fevruar-so-pocetok-vo-1030-casot-vo-Zubovce http://mn.mk/kultura/16078-SvTrifun-zastitnik-na-lozjata-na-14-fevruar-so-pocetok-vo-1030-casot-vo-Zubovce 101Свети Трифун во Зубовце

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 06 Feb 2019 09:07:53 +0000
Ново поетско издание на Розита Македонска Христовска http://mn.mk/kultura/16062-Novo-poetsko-izdanie-na-Rozita-Makedonska-Hristovska http://mn.mk/kultura/16062-Novo-poetsko-izdanie-na-Rozita-Makedonska-Hristovska rh "НЕ ПЛАЧИ И КОГА БОЛИ"

Промоција:17 февруари 2019

Во 19 часот

МКЦ (Младински Културен Центар)

Од Розита Македонска Христовска

Рецензент: професор д-р Виолета Ачкоска

Модератор: Виолета Сековска-дипломиран библиотекар

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Tue, 05 Feb 2019 23:05:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (9) http://mn.mk/kultura/16068-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-9 http://mn.mk/kultura/16068-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-9 er1

ЕСМА РЕЏЕПОВА И СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ ВО БРАЧНИТЕ ВОДИ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Tue, 05 Feb 2019 23:05:00 +0000
МАНАСТИРОТ „СВ. МАЛА БОГОРОДИЦА“ ВО СЛИВНИЦА – ПРЕСПА (29) http://mn.mk/kultura/16073-MANASTIROT-SV-MALA-BOGORODICA-VO-SLIVNICA-–-PRESPA-29 http://mn.mk/kultura/16073-MANASTIROT-SV-MALA-BOGORODICA-VO-SLIVNICA-–-PRESPA-29 prespa

ПРЕСПА ВО МИНАТОТО И СЕГА – ГОЛЕМ ГРАД И ЦАР САМОИЛ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Tue, 05 Feb 2019 23:05:00 +0000
Свети Атанасиј Велики-Голем борец за вистинското православие http://mn.mk/kultura/16023-Sveti-Atanasij-Veliki-Golem-borec-za-vistinskoto-pravoslavie http://mn.mk/kultura/16023-Sveti-Atanasij-Veliki-Golem-borec-za-vistinskoto-pravoslavie

131Свети Атанасиј Велики-Голем борец за вистинското православие

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 30 Jan 2019 00:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (8) http://mn.mk/kultura/16047-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-8 http://mn.mk/kultura/16047-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-8 D1

ИСТОРИСКИОТ РАЗВОЈ НА РОМИТЕ ВО СВЕТОТ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 30 Jan 2019 00:00:00 +0000
МАНАСТИРОТ „СВ. МАЛА БОГОРОДИЦА“ ВО СЛИВНИЦА – ПРЕСПА (28) http://mn.mk/kultura/16048-MANASTIROT-SV-MALA-BOGORODICA-VO-SLIVNICA-–-PRESPA-28 http://mn.mk/kultura/16048-MANASTIROT-SV-MALA-BOGORODICA-VO-SLIVNICA-–-PRESPA-28 Z1

ПРЕСПА РЕГИОН ВО МАКЕДОНИЈА СО ЗНАЧАЈНИ ЦРКОВНИ СВЕТИЛИШТА 

Преспа е изорана наоколу со два вола близнаци.

Тоа значи дека од невреме таа е заштитена од Господа

Преспанска народна легенда

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 30 Jan 2019 00:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (7) http://mn.mk/kultura/16003-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA--ROMSKATA-PESNA-7 http://mn.mk/kultura/16003-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA--ROMSKATA-PESNA-7 E1

ПАТУВАЊЕТО ДО ИНДИЈА – ОДЕЊЕ ПО СТАПКИТЕ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 23 Jan 2019 01:00:00 +0000