Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Sat, 05 Dec 2020 01:34:48 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Александар ДОНСКИ : ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ РОМАНОТ „КУРБАН“ ОД ВЕЛИКА ЏАНГАЛОВСКА ГАТСИС http://mn.mk/kultura/19081-Aleksandar-DONSKI--IZLEZE-OD-PECAT-ROMANOT-KURBAN-OD-VELIKA-DzANGALOVSKA-GATSIS http://mn.mk/kultura/19081-Aleksandar-DONSKI--IZLEZE-OD-PECAT-ROMANOT-KURBAN-OD-VELIKA-DzANGALOVSKA-GATSIS 1Donski

Деновиве во издание на МЛД „Григор Прличев“ од Сиднеј (со издавачот Душан Ристевски) излезе од печат романот првенец под наслов „Курбан“ од авторката Велика Џангаловска Гатсис.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 02 Dec 2020 00:00:00 +0000
ИЗЛОЖБА НА ИКОНИ ОД МАКЕДОНИЈА ВО РИМ ВО 1986. – ДЕЛ I (33) http://mn.mk/kultura/19082-IZLOZBA-NA-IKONI-OD-MAKEDONIJA-VO-RIM--VO-1986-–-DEL-I-33 http://mn.mk/kultura/19082-IZLOZBA-NA-IKONI-OD-MAKEDONIJA-VO-RIM--VO-1986-–-DEL-I-33 21rimОд 20 до 25 мај 1986 година во Рим се одржа манифестацијата „Во чест на свети Кирил", што традиционално се организира вознакот на основоположниците на современата писменост, солунските браќа светите Кирил и Методиј. По тој повод, во светиот град Рим пристигна културна делегација што ја предводеше членот на Претседателството на СРМ академикот Матеја Матевски, а ја сочинуваа:

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 02 Dec 2020 00:00:00 +0000
ПРВИОТ БИБЛИСКИ РЕЧНИК НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (26) http://mn.mk/kultura/19083-PRVIOT-BIBLISKI-RECNIK-NA-MAKEDONSKI-JAZIK-26 http://mn.mk/kultura/19083-PRVIOT-BIBLISKI-RECNIK-NA-MAKEDONSKI-JAZIK-26 1bib

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонска нација“ ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографските термини...: од амонскиот цар Наас до терминот Наследство, кој во Мојсеевиот закон содржи едноставни прописи за наследството

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 02 Dec 2020 00:00:00 +0000
Марија Емилија Кукубајска: ХОРОТ НА ЗАТВОРЕНИЦИТЕ против Ропскиот Рај „Нов Вавилон“ http://mn.mk/kultura/19096-Marija-Emilija-Kukubajska-HOROT-NA-ZATVORENICITE-protiv-Ropskiot-Raj-Nov-Vavilon http://mn.mk/kultura/19096-Marija-Emilija-Kukubajska-HOROT-NA-ZATVORENICITE-protiv-Ropskiot-Raj-Nov-Vavilon Kukubajska

Марија Емилија Кукубајска: ХОРОТ НА ЗАТВОРЕНИЦИТЕ против Ропскиот Рај „Нов Вавилон“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 02 Dec 2020 00:00:00 +0000
ОД ИЗРАЗОТ МЕСИЈА – ПОМАЗАНИК – ДО ИЗРАЗОТ МУЗИКА (25) http://mn.mk/kultura/19054-OD-IZRAZOT-MESIJA-–-POMAZANIK-–-DO-IZRAZOT-MUZIKA--25 http://mn.mk/kultura/19054-OD-IZRAZOT-MESIJA-–-POMAZANIK-–-DO-IZRAZOT-MUZIKA--25 1rod

Во ова продолжение за читателите на порталот „Македонска нација“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите, лексикографските термини...кои се во „Библискиот речник“: од Месија – име што доаѓа од еврејскиот збот Машиах – помазаник, до изразот музика - многу значајна уметничка гранка за еврејската култура

 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000
ПАПСКИ АПОСТОЛСКИ ПИСМА ВО ВРСКА СО КУЛТОТ НА СВЕТИТЕ БРАЌА КИРИЛ И МЕТОДИЈ (32) http://mn.mk/kultura/19055-PAPSKI-APOSTOLSKI-PISMA-VO-VRSKA-SO-KULTOT-NA-SVETITE-BRAKA-KIRIL-I-METODIJ-32 http://mn.mk/kultura/19055-PAPSKI-APOSTOLSKI-PISMA-VO-VRSKA-SO-KULTOT-NA-SVETITE-BRAKA-KIRIL-I-METODIJ-32 1rimДЕЛ ОД ПОКЛОНЕНИЈАТА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО ВЕЧНИОТ РИМ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000
Св. ВИРУС ОСВОЈУВАЧОТ СО МАСКЕНБАЛ КАРНАВАЛ http://mn.mk/kultura/19063-Sv-VIRUS-OSVOJUVACOT-SO-MASKENBAL-KARNAVAL http://mn.mk/kultura/19063-Sv-VIRUS-OSVOJUVACOT-SO-MASKENBAL-KARNAVAL 126marija

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000
Историјат на македонската драма http://mn.mk/kultura/8084-Istorijat-na-makedonskata-drama http://mn.mk/kultura/8084-Istorijat-na-makedonskata-drama maskiМакедонската драма има богата традиција. Нејзините почетоци се во кусите дијалози на обредните игри од кои се развила народната драма. Први печатени драми се текстовите на Јордан Хаџи Константинов Џинот, дидактичките театарски претстави изведувани од учениците во скопското училиште „Света Богородица“. Малку подоцна, кон крајот на 19 и почетокот на 20 век, се појавуваат драмите на Војдан Чернодрински, првите драми со уметничка вредност, сведоштво на опстојувањето на македонскиот народ за време на османлиското владеење. Чернодрински ја означува првата етапа во развојот на македонската драма и тетатар. Иако Марко Цепенов е еден од нашите најначајни собирачи на народни приказни, сепак, не е само тоа. Тој со својата драма „Црне Војвода“ придонел за непрекинатиот континуитет во развојот на македонската драма. Следниот во непрекинатиот процес на развој по Балканските војни е Никола Киров Мајски, но најзначајни се секако авторите што се појавуваат меѓу двете светски војни: Васил Иљоски, Ристо Крле и Антон Панов, кои ја означуваат втората етапа во развојот на македонската драма. Тие со своите битово-социјални драми го означуваат растежот на македонското драмско творештво, а нивните трајни естетски вредности се докажани со тоа што и денес се се` уште актуелни. Во повоениот период појавата на Коле Чашуле ја означува третата етапа на развој, свртувајќи го своето творештво кон историските црнила на македонскиот народ, но и кон современите. Забрзаниот растеж на драмското творештво го надополнуваат: Томе Арсовски, обработувајќи ги современите проблеми, потоа Иван Точко, навраќајќи се кон минатото, Бранко Пендовски, а вистинско осовременување на македонската драма доживуваме со Горан Стефановски и Јордан Плевнеш, а во поново време и Дејан Дуковски и Сашко Насев.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 17 Nov 2020 23:00:00 +0000
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН СЛАВИСТИЧКИ КОНГРЕС ВО ЧЕСТ НА СВЕТИТЕ БРАЌА ВО РИМ ВО 1985 ГОДИНА (31) http://mn.mk/kultura/19037-INTERNACIONALEN-SLAVISTICKI-KONGRES-VO-CEST-NA--SVETITE-BRAKA-VO-RIM-VO-1985-GODINA-31 http://mn.mk/kultura/19037-INTERNACIONALEN-SLAVISTICKI-KONGRES-VO-CEST-NA--SVETITE-BRAKA-VO-RIM-VO-1985-GODINA-31 00111 1ОСУМНАЕСЕТТО ПОКЛОНЕНИЕ ВО ЧЕСТ НА 1100 ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ НА СВЕТИ МЕТОДИЈ 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 17 Nov 2020 23:00:00 +0000
ОД КРАТКАТА МАНАСИИНА МОЛИТВА - ДО ГЛАВНИОТ ВАВИЛОНСКИ БОГ – МЕРОД (24) http://mn.mk/kultura/19038-OD-KRATKATA-MANASIINA-MOLITVA---DO-GLAVNIOT-VAVILONSKI-BOG-–-MEROD-24 http://mn.mk/kultura/19038-OD-KRATKATA-MANASIINA-MOLITVA---DO-GLAVNIOT-VAVILONSKI-BOG-–-MEROD-24 01115

Во ова продолжение за читателите на порталот „Македонска нација“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите, лексикографските термини...кои се во „Библискиот речник“: од Манасиината молитва, која е кратка молитва во поетска форма до Мерод - (Бел, Бал, Ваал, Баал), главниот вавилонски бог

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 17 Nov 2020 23:00:00 +0000