Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Mon, 20 May 2019 09:05:33 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk „ЈУЖНИ РЕКИ“ ОД ПАНДЕ МАНОЈЛОВ http://mn.mk/kultura/16559-JUZNI-REKI-OD-PANDE-MANOJLOV- http://mn.mk/kultura/16559-JUZNI-REKI-OD-PANDE-MANOJLOV- zz

ЈУЖНИ РЕКИ“ ОД ПАНДЕ МАНОЈЛОВ       

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Thu, 16 May 2019 12:03:58 +0000
ВО ГОРНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (8) http://mn.mk/kultura/16550-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-8 http://mn.mk/kultura/16550-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-8 PRES1

ПОД ПЕТРИНСКАТА ПЛАНИНА - ОД ИЛИНО ДО ИЗБИШТА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 15 May 2019 00:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (23) http://mn.mk/kultura/16549-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-23 http://mn.mk/kultura/16549-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-23 ESM

ХУМАНИТАРНОТО ЗДРУЖЕНИЕ „КРАЛИЦАТА ЕСМА И СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ“ 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 15 May 2019 00:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (22) http://mn.mk/kultura/16509-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-22 http://mn.mk/kultura/16509-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-22 qwer1

ПОСВОЕНИТЕ ДЕЦА НА ЕСМА: СИМЕОН АТАНАСОВ И ЕЛЕОНОРА МУСТАФОВСКА

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0000
ВО ГОРНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (7) http://mn.mk/kultura/16510-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-7 http://mn.mk/kultura/16510-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-7 tyui1

ВО ПЕЧАЛБАРСКИОТ КРАЈ ОД БОЛНО ДО СТИПОНА 

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (21) http://mn.mk/kultura/16472-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-21 http://mn.mk/kultura/16472-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-21 es

ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (21)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 01 May 2019 10:12:40 +0000
ВО ГОРНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (6) http://mn.mk/kultura/16471-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-6 http://mn.mk/kultura/16471-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-6 zВО ГОРНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (6)

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 01 May 2019 10:04:29 +0000
ВО ГОРНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (5) http://mn.mk/kultura/16441-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-5 http://mn.mk/kultura/16441-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-5 doma1

СЕЛАТА ЕЗЕРЕНИ И ПЕРОВО – ЦЕНТРИ НА ПТИЦИТЕ ВО ПРЕСПА

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 24 Apr 2019 15:21:47 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (20) http://mn.mk/kultura/16440-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-20 http://mn.mk/kultura/16440-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-20 esmas1

СВЕТСКИ ТУРНЕЈ И ПРОСТУВАЊЕТО СО СТЕВО

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 24 Apr 2019 15:08:52 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (19) http://mn.mk/kultura/16398-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA--ROMSKATA-PESNA-19 http://mn.mk/kultura/16398-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA--ROMSKATA-PESNA-19 ujm1

ЕСМИНИ ТУРНЕИ НА МУЗИЧКИТЕ СЦЕНИ ШИРУМ СВЕТОТ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0000