Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Sun, 05 Jul 2020 12:30:17 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk НАРОД, ЛУЃЕ БЕЗ ИСТОРИЈА http://mn.mk/kultura/18618-NAROD-LUGE-BEZ-ISTORIJA http://mn.mk/kultura/18618-NAROD-LUGE-BEZ-ISTORIJA 1marijaМарија Емилија Кукубајска

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 30 Jun 2020 23:00:00 +0000
ВТОРО ПОКЛОНЕНИЕ ВО ВЕЧНИОТ ГРАД РИМ ВО 1970 ГОДИНА (11) http://mn.mk/kultura/18619-VTORO-POKLONENIE-VO-VECNIOT-GRAD-RIM--VO-1970-GODINA-11 http://mn.mk/kultura/18619-VTORO-POKLONENIE-VO-VECNIOT-GRAD-RIM--VO-1970-GODINA-11 1.8.7

ПОКЛОНЕНИЈА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 30 Jun 2020 23:00:00 +0000
ОД ГОЛЕМИОТ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ДО ТЕРМИНОТ ГОРАТА АНТИЛИВАН ВО ЛИБАН (4) http://mn.mk/kultura/18622-OD-GOLEMIOT-ALEKSANDAR-MAKEDONSKI-DO-TERMINOT-GORATA-ANTILIVAN-VO-LIBAN-4 http://mn.mk/kultura/18622-OD-GOLEMIOT-ALEKSANDAR-MAKEDONSKI-DO-TERMINOT-GORATA-ANTILIVAN-VO-LIBAN-4 1.9.0

Во ова продолжение за читателите на порталот „Македонска нација“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  термините... кои се во „Библискиот речник“: од Александар Македонски, оснивачот на царството на античките Македонци до Антиливан– гората што се протега паралелно со Либан

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 30 Jun 2020 23:00:00 +0000
ПОДДРЖЕТЕ ЈА НАЈНОВАТА ПРЕРОДБЕНИЧКА ДЕЈНОСТ СРЕДЕ МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ ОД МАКЕДОНИЈА! http://mn.mk/kultura/18584-PODDRZETE-JA-NAJNOVATA-PRERODBENICKA-DEJNOST-SREDE-MAKEDONCITE-VO-EGEJSKIOT-DEL-OD-MAKEDONIJA- http://mn.mk/kultura/18584-PODDRZETE-JA-NAJNOVATA-PRERODBENICKA-DEJNOST-SREDE-MAKEDONCITE-VO-EGEJSKIOT-DEL-OD-MAKEDONIJA- 1 donski5

ПОДДРЖЕТЕ ЈА НАЈНОВАТА ПРЕРОДБЕНИЧКА ДЕЈНОСТ СРЕДЕ МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ ОД МАКЕДОНИЈА! 

]]>
donski@mn.mk (Александар Донски) Култура и туризам Tue, 23 Jun 2020 23:00:00 +0000
ПРВО ПОКЛОНЕНИЕ ВО ВЕЧНИОТ ГРАД РИМ – ДЕЛ II (10) http://mn.mk/kultura/18594-PRVO-POKLONENIE-VO-VECNIOT-GRAD-RIM-–--DEL-II-10 http://mn.mk/kultura/18594-PRVO-POKLONENIE-VO-VECNIOT-GRAD-RIM-–--DEL-II-10 1.7.6

ПОКЛОНЕНИЈА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 23 Jun 2020 23:00:00 +0000
ОД ВНУКОТ НА ИРОД АГРИПА - ДО ТЕРМИНОТ АЛЕГОРИСКОТО ОБЈАСНУВАЊЕ НА БИБЛИЈАТА (3) http://mn.mk/kultura/18595-OD-VNUKOT-NA-IROD-AGRIPA----DO-TERMINOT-ALEGORISKOTO-OBJASNUVANjE-NA-BIBLIJATA-3 http://mn.mk/kultura/18595-OD-VNUKOT-NA-IROD-AGRIPA----DO-TERMINOT-ALEGORISKOTO-OBJASNUVANjE-NA-BIBLIJATA-3 1.7.9

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонска нација“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографски термините... кои се во „Библискиот речник“: од Агрипа - Ирод Агрипа Први, внукот на Ирод, до Алегориското објаснување на Библијата 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 23 Jun 2020 23:00:00 +0000
ДВАТА ДЕЛА ОД ДОКУМЕНТАРНИОТ ФИЛМ „ИСУС ХРИСТОС И МАКЕДОНЦИТЕ“ ПОСТАВЕНИ НА YOU TUBE http://mn.mk/kultura/18535-DVATA-DELA-OD-DOKUMENTARNIOT-FILM-ISUS-HRISTOS-I-MAKEDONCITE-POSTAVENI-NA-YOU-TUBE http://mn.mk/kultura/18535-DVATA-DELA-OD-DOKUMENTARNIOT-FILM-ISUS-HRISTOS-I-MAKEDONCITE-POSTAVENI-NA-YOU-TUBE 1pal12

Од неодамна двата дела од документарниот филм „ИСУС ХРИСТОС И МАКЕДОНЦИТЕ“, откако претходно беа неколку пати емитувани на националната ТВ СОНЦЕ, веќе се поставени на You Tube на историскиот канал на авторот на филмот (сценарио и режија) Александар Донски: https://www.youtube.com/channel/UC3Qrkh5UK9iypmV_Q-VOVDg 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 16 Jun 2020 23:00:00 +0000
ПРВО ПОКЛОНЕНИЕ ВО ВЕЧНИОТ ГРАД РИМ – ДЕЛ I (9) http://mn.mk/kultura/18548-PRVO-POKLONENIE-VO-VECNIOT-GRAD-RIM-–--DEL-I-9 http://mn.mk/kultura/18548-PRVO-POKLONENIE-VO-VECNIOT-GRAD-RIM-–--DEL-I-9 1.6.6

ПОКЛОНЕНИЈА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 16 Jun 2020 23:00:00 +0000
ОД ИМЕТО НА ГРАДОТ АВА ДО КАНОНОТ АГРАФА (2) http://mn.mk/kultura/18549-OD-IMETO-NA-GRADOT-AVA-DO-KANONOT--AGRAFA-2 http://mn.mk/kultura/18549-OD-IMETO-NA-GRADOT-AVA-DO-KANONOT--AGRAFA-2 1abr1

Во продолжение, за читателите на  порталот „Македонска нација“, во четириесеттина продолженија ќе го претставиме „Библискиот речник“ по азбучен ред, како што следи: од Ава – градот во сириското царство, до канонот Аграфа

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Tue, 16 Jun 2020 20:56:04 +0000
Духовни светилишта http://mn.mk/kultura/18514-Duhovni-svetilista http://mn.mk/kultura/18514-Duhovni-svetilista 1.5.8

„СВЕТА ПРЕЧИСТА БОГОРОДИЦА“ - КИЧЕВСКО, ЦЕНТАР НА ДУХОВНОСТА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 10 Jun 2020 08:45:32 +0000