Среда, 06 Април 2016    Печати
Заплачи небо

Заплачи небо,
душа олесни.
На мојот народ,
раскажи....
Колку се'тешки,
облаци темни,
истури порој,
однеси злоба,
недавај небо,
очи да плачат,
растерај лутина
во пуста гора,
во неврат да оди
нашава мака!!
Заплачи небо,
за мојот напатен народ,
Заплачи,
за мојата Македонија.

rada-jovanovska
Рада Јован Соколовска