Среда, 21 Септември 2016    Печати
Име македонско

Дајни Господе
Сила моќна
Та сите неправди
Да ги снема.

Во оваа земја
Котли вријат
Од луѓе злобни
Од браќа неверни.

До кога неправди
Народ ќе трпи
Та во своја земја
Туѓинец да биди.

Има ли дно
Во безна стрмна
Та народ намачен
Та на нозе да стои.

До кога гости
Газди ќе бидат
И секое право
Од стопан да земат.

Народ се предава
Раце крева
Од свои корени
Траги избришани.

Зар треба ли !?

Раце да дигнеме
И се да им дадеме
За помирение да имаме.

Нетреба македонци
Во заблуда да бидиме
Помирение е лажно
За име Македонско.

silvana-silva
СИЛВАНА СИЛВА