Среда, 16 Мај 2018    Печати
ИМЕТО МАКЕДОНИЈА

Името Македонија е свето камче –
на небото во ѕвезди загнездено.

Во душата на секој Македонец –
за довека топло вгнездено.

Името Македонија со црвени букви –
војводи го имале напишано.

Тоа свети како светло сонце,
и не може да биде избришано!

savo-kostadinovski-imeto-makedonija
Саво Костадиноски

Берн, 13 март, 1993 г.