Четврток, 15 Ноември 2018    Печати
Излеговме ние смели партизани

Partizani Bitola

Партизаните во втората светска војна ја пееја и разнесуваа низ цела Македонија песната:

Излеговме ние смели партизани

Над нас на Гоце знамето се веј…

Во борба, во борба, во борба

Македонски народе….

За света народна слобода

Со песни и радост се мре…

Од гроб станаа славните ѕидари

На Круешевската Република,

Гоце Делчев, Питу Гули, Карев, Даме, Сандански.

Горите македонски шумно пеат

Нови песни, нови весници.

Македонија слободна,

Слободна ќе живеј.