Среда, 06 Јануари 2021    Печати
Песната “Раѓањето на Александар Македонски” испеана е во 1860тите од страна на слепиот селанец Јован Михајлов а запишана е од Стефан Верковиќ.

1339Песната “Раѓањето на Александар Македонски” испеана е во 1860тите од страна на слепиот селанец Јован Михајлов а запишана е од Стефан Верковиќ.