Среда, 17 Февруари 2021    Печати
Песните на Иван Вазов од пред 150 години ги издаваат бугарските фалсификати!

147930578

ОМО ИЛИНДЕН ПИРИН : Песните на Иван Вазов од пред 150 години ги издаваат бугарските фалсификати!

Од неговите песни се гледа дека на времето Самуил и за Бугарите бил МАКЕДОНСКИ ЦАР!

Исто и Илинденското востание, кое и во бугарската историска наука беше познато само како Илинденско, подоцна во времето на Тодор Живков, кога во 1963 Бугарија ќе ја укине културната автономија на Пиринска Македонија, бугарските историчари во историските книги му го менуваат името на востанието со фалсификат името Илинденско-Преображенско!