Видео Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/video Sat, 08 May 2021 09:34:55 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Моето село - Зубовце 2019 г. (втор дел) ВИДЕО http://mn.mk/video/16456-Moeto-selo---Zubovce-2019-g-vtor-del-VIDEO http://mn.mk/video/16456-Moeto-selo---Zubovce-2019-g-vtor-del-VIDEO 58643468 804579279910320 4341367399656718336 n

Томче Јосимовски

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Видео Mon, 29 Apr 2019 17:19:01 +0000
Моето село - Зубовце 2019 г. (прв дел) ВИДЕО http://mn.mk/video/16447-Moeto-selo---Zubovce-2019-g-prv-del-VIDEO http://mn.mk/video/16447-Moeto-selo---Zubovce-2019-g-prv-del-VIDEO 58805604 792330107833477 476735167923224576 nТомче Јосимовски

Моето село - Зубовце 2019 г. (прв дел) ВИДЕО

Видео од првиот дел на Сител.тв од емисијата за с. Зубовце-гостиварско.

https://www.youtube.com/watch?v=ZRMHkXgLTa8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0A0XtRk68WA8MhV3pAUSnNK6OxqdZ-QRkFZ10vRrrPwvhkrQ69GPYXlt0

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Видео Thu, 25 Apr 2019 11:07:45 +0000
Macedonia's forgotten gem http://mn.mk/video/1830-Macedonia's-forgotten-gem http://mn.mk/video/1830-Macedonia's-forgotten-gem ]]> donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Видео Sat, 08 May 2010 10:26:38 +0000 Едно име имаме - Македонија http://mn.mk/video/767-Edno-ime-imame---Makedonija http://mn.mk/video/767-Edno-ime-imame---Makedonija ]]> donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Видео Sun, 15 Nov 2009 21:52:53 +0000 Промоција на „Македонска нација“ - 17.06.2009 http://mn.mk/video/333-Promocija-na-Makedonska-nacija---17062009 http://mn.mk/video/333-Promocija-na-Makedonska-nacija---17062009 ]]> donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Видео Wed, 29 Jul 2009 13:16:41 +0000 Трајко Трајковски говор во Прилеп http://mn.mk/video/215-2009-07-01-04-51-14 http://mn.mk/video/215-2009-07-01-04-51-14
]]>
Видео Wed, 01 Jul 2009 04:47:26 +0000
Драган Богдановски - борба за политичка слобода на Македонија http://mn.mk/video/174-dragan-bogdanovski-borba-za-politicka-sloboda-na-makedonija http://mn.mk/video/174-dragan-bogdanovski-borba-za-politicka-sloboda-na-makedonija ]]> Видео Sat, 20 Jun 2009 08:38:38 +0000 Драган Богдановски - борба за политичка слобода на Македонија http://mn.mk/video/173-dragan-bogdanovski-borba-za-politicka-nezavisnost-na-makedonija-2 http://mn.mk/video/173-dragan-bogdanovski-borba-za-politicka-nezavisnost-na-makedonija-2 ]]> Видео Sat, 20 Jun 2009 08:33:06 +0000 Македонија Вечна 2 http://mn.mk/video/136-makedonija-vecna-2 http://mn.mk/video/136-makedonija-vecna-2 ]]> donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Видео Sun, 14 Jun 2009 16:40:54 +0000 Македонија Вечна http://mn.mk/video/137-makedonija-vecna http://mn.mk/video/137-makedonija-vecna ]]> donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Видео Sun, 14 Jun 2009 16:39:23 +0000