Среда, 23 Јуни 2021   
Од двете страни на границата живее македонски народ

1abСвекрва

Од двете страни на границата, во Вардарска и Пиринска Македонија живее македонски народ 

Во грамотите на рускиот цар Петар Велики не се споменуваат Бугари

Бугарскиот европратеник Ангел Џамбаски напиша дека „една нација живее на двете страни од границата Деве Баир, а тоа е бугарската, притоа посочувајќи дека нема две нации или два народи. Токму така, Џамбаски е сосема во право кога вели дека „една нација живее на двете страни од границата Деве Баир, но не е во право кога вели дека тоа била бугарската.

Имено од двете страни на границата, во Вардарска и Пиринска Македонија живее македонски народ.

Во ситуација кога Македонија е уценета за влез во ЕУ, со прифање на бугарските корени на македонскиот народ, дека македонскиот јазик е западнобугарски дијалект, во ситуација кога македонските власти го немаат правиот одговор на налудничавите бугарски барања, тогаш обичниот македонски граѓани може да одговори со исто такви констатации. Меѓутоа, кон што не води тврдењето дека од другата страна на границата нема Бугари, дека тоа е македонски народ и дека нивната историја е македонска, а нивниот јазик источномакедонски дијалект!!! Ќе се закопаме во ровови кои двете страни ќе ги кочи во развојот со децении.

Но, сепак да почнеме.

Едноставен доказ е дека и покрај асимилацијата, прогоните, убиствата и забраната да се нарекуваат Македонци, македонското население од другата страна на границата успело до денес да ги сочува своите корени во сите делови на поделена Македонија со Мировниот договор од Букурешт во 1913 г., Покрај ова население, на овие простори се доселувале и Македонци од денешна Македонија, кои на почетокот на 20 век барале спас од зулумите на тогашните власти. Нивните потомци денес се бројни, а некои и ден денес  се чуствуваат Македонци. Тогаш како можете некого да направите Бугарин, кога него ни во 18 век не го препознаваат, за разлика Македонците и Македонија. 

Имено, по Руско-турската војна 1877 – 1878 год. бил потпишан Санстефанскит договор со кој бил предвидено формирање на голема бугарска држава во чиј состав влегувал и голем дел на Македонија. Сепак, Велика Британија и Австроунгарија биле против воспоставување на таква држава која би и овозможила на Русија да излезе на Егејско Море. Поради тоа, во 1878 год. големите сили го потпишале Берлинскиот договор со кој се создала многу помало Кнежевство Бугарија. Ако заради свои цели Русија во 19 век ги препознала Бугарите како инструмент за да навлезат на Балканот, на почетокот од 18 век за Русите изгледа не постојат Бугари.

Имено, тогаш Руско-турската војна (1710-1711) избувна по победата на Русија над Шведска во битката кај Полтава. По поразот ранетиот шведски крал Чарлс XII избегал од бојното поле со помош на Австрија и француски дипломати, во градот Бендер (Молдавија) и бил ​​под покровителство на турскиот султан Ахмед III. Тој успеа да го убеди Султанот да и објави војна на Русија на 20 ноември 1710 година. Рускиот цар Петар Велики, како одговор на одбивањето на Турција да го испорача Карл XII, наредил напад врз Молдавија, притоа повикувајќи го христијанското население на Балканот на бунт.

Одлучувачката битка за оваа војна започнала во близина на Станилести, близу реката Прут, на 18 јули 1711 година, каде што руската војска, предводена од самиот руски цар Петар Велики, била пречекана од многу поголема војска на големиот везир паша Балтаџи Мехмет, опколена и поразена. Петар I, немаше излез и мораше да побара примирје. Војната заврши на 21 јули 1711 година со потпишувањето на Мирот на Прут.

Инаку, рускиот цар Петар Романов, со прекар - Петар Велики е роден на 9 јуни 1672 година. Тој бил император од 1682 па се до својата смрт на 8 февруари 1725 година и бил познат како голем реформатор кој ја модернизирал заостанатата феудална Русија на воен и економски план. Петар Велики го изградил новиот главен град на Русија - Санкт Петербург на устието на Нева и ја претворил Русија во водечка европска сила во тоа време,

За време на своето владеење Петар Велики водел експанзионистичка политика кон земјите кои излегувале на море и еден таков реформатор не можел да не знае за Бугарите и нивната земја. Сепак зачудува фактот што тој воопшто не ги спомнува нив во прогласот до христијаните на Балканот за вооружен бунт против Турците во 1711 год., иако тие се најблиску до Молдавија.

Неколку месеци пред кампањата во Молдавија, на 3 март 1711 год. Петар Велики упатил повик до балканските народи за вооружен бунт против Турците. Во прогласот меѓудругото пишува:

„ Поздрав и радост на благородните, возвишени и почитувани митрополити, кнезови, војводи, ..., на целото христијанско население од православна и католичка вероисповед ... во Србија, Македонија, Босна и Херцеховина, а посебно на населението на Црна Гора, Никшиќ, Херцеговинци, Бањани, Пиве, Дробњаци, Гацко, Требиње, Хрвати кои се наоѓаат под јаремот на султанот... “

Единствени кои во 1711 година одговориле на повикот на Петар Велики за вооружен бунт биле Црногорците под водство на владиката Данило Петровиќ - Његош. Тој во писмото испратено до рускиот цар Петар Велики од 28 јануари 1712 година завршува на следниов начин: 

„Од Црна Гора во Македонија“ или посоодветен превод „Од Црна Гора (провинција) во Македонија“, и понатаму во Италијански: '' Scritto de montenegro dela regione di Macedonia '' (исто).Владиката Данило и црногорските водачи знаеја дека Црна Гора не е во Македонија, но тие пишуваа на тој начин според јурисдикцијата на црквата (Охридска архиепископија). 

Исто така, и човекот кој заедно до Његош го водел востанието, по враќањето од Црна Гора, рускиот полковник Михаило Милорадовиќ (роден во Херцеговина) во 1712 година ги потпишал своите писма како „македонски полковник и кавалер“.

Можеби и Бугарите во тоа време биле познати како македонијани, а Бугарија како македонска земја, провинција во Македонија!!!? Отука наместо Софија денес да бараат бугарски корени кај Македонците, подобро е Бугарите да се вратат кон македонските корени!!! Па да не ги броиме луѓето кои од Македонија учествуваат во ослободувањето на таа земја, на изградбата на бугарското кнежество и царство, на изградбата на бугарската држава.

И во Грамотите изпратени до Црногорците во 1715 год., Петар Велики не спомнува Бугари или Бугарија, како што ги спомнува Србија и Македонија, Во овие грамоти кои ги даваме на руски јазик и кој многумина го разбираат, се вели:

I. Грамота Петра Великого черногорцам Божиею милостию мы, Петр Первый, царь и самодержец всероссийский и проч. и проч. и проч.

Преосвященным митрополитом, превосходительнейшим и почтеннейшим господам губернатором, капитаном, князем и воеводам, и всем христианом православно-греческого, такоже и римского исповедания духовного и мирского, чина в Сербии, Македонии, черногорцам и приморцам, герцеговцем, никшичам, баняном, пивляном, дробняком, гачаном, перебиняном, кучам, белопавличам, пипером, васейвичам, братоножичам, климентам, граховляном, руцинаном, поповляном, зубуем наше царского величества благоволение.

Понеже нам, великому государю, нашему царскому величеству известно, как в прошлом 1711 году, когда против нас салтан турецкий без всякие от нас данные причины войну начал, вы по нашему желанию и к вам писмянному напоминанию чрез полковника нашего Михайла Милорадовича и капитана Ивана Лукачевича от Подгорице, которые от них вручены преосвященному Даниилу Счепчевичу Негошу, который своею ревностию и вашею христианскою и ради единоверия и единоязычия с нами и подражая древние славы предков ваших словенского единоплеменного с вами народа, вооружившеся всенародно, показали воинские против того общего христианству неприятеля храбрые и славные действа, за что потом, когда тот салтан турецкий паки с нами мир возобновил, прислал в провинции ваши турецкие свои войска, которые многих из ваших народов порубили и мучительски умертвили, иных же по каторгам развезли, монастыри же и церкви пожгли и церковные утвари и ваши пожитки разграбили, о чем мы как из посторонних ведомостей, так и чрез присланных ваших ко двору нашему известилися и по христианской должности соболезнуем. И повелели во всем нашем православном царствии в божиих церквах и монастырях за оных пострадавших за веру христианскую и венчавшихся мученическим венцем соборне бога молить и поминовение творить. Вам же, в животе оставшимся ратоборцам, мы, великий государь, наше царское величество восхотели чрез сию нашу грамоту вам тот с начала оной войны ревностной по христианству и единоверию с нами подвиг и оказанные воинские действа всемилостивейше похвалить и за показанные в тот случай к нам, великому государю, и ко всему нашему империю вспоможения возблагодарить, и хотя за нынешнею долгопротяжною с еретиком королем швецким войною, на которую многие иждивения употреблять мы принуждены, дабы оную как наискоряе окончать, не можем мы по достоинству и по заслугам вашим вам награждения учинить; однако ж во знак нашия к вам милости посылаем ныне с преосвященным Даниилом Негушу Счепчевичем, митрополитом скендерийским и приморским чиноначальником вашим, 160 золотых персон наших да денег пять тысяч рублев на вспоможение разоренным людям и большей в той случай труд понесшим, да ему преосвященному митрополиту, на расплату долгов его в сем случае полученных и на созидание разоренных в митрополии его церквей и монастырей пять тысяч рублев. А впредь, когда мы мир благополучный получим и от претяжких воинских иждивений освободимся, не оставим за вашy верную службу нашею царскою милостию вяще наградити. И понеже мы имеем ныне с салтаном турецким мир, и с нашей стороны желаем оной ненарушимо содержать. Сего ради советуем и вам иметь с ними мир, ежели ж бы оный паки на нас и на государство наше войну (чего в нынешнее время не чаем) всчал, и в таком случае желаем от вас паки по единоверию и единоязычию оружию нашему помощи и обнадеживаем вас всякою нашею царскою милостию и награждением, которая наша милость от вас всех никогда и впредь неотъемлема будет. Впрочем, объявит нашу к вам милость бывшей здесь, при дворе нашем, преосвященный Даниил, митрополит скендерийский. Дан в царствующем нашем граде Санкт-Питербурхе лета от рождества Спасителя нашего 1715, июля в 9, государствования нашего 34. (Из Москов. архива мин. иностр. дел) 

ДОПОЛНЕНИЯ К ТОМУ 16 

I. Грамота Петра Великого черногорцам 

Божиею милостию мы, Петр Первый, царь и самодержец всероссийский и проч. и проч. и проч.

Преосвященным митрополитом, превосходительнейшим и почтеннейшим господам губернатором, капитаном, князем и воеводам, и всем христианом православно-греческого, такоже и римского исповедания духовного и мирского, чина в Сербии, Македонии, черногорцам и приморцам, герцеговцем, никшичам, баняном, пивляном, дробняком, гачаном, перебиняном, кучам, белопавличам, пипером, васейвичам, братоножичам, климентам, граховляном, руцинаном, поповляном, зубуем наше царского величества благоволение. 

Понеже нам, великому государю, нашему царскому величеству известно, как в прошлом 1711 году, когда против нас салтан турецкий без всякие от нас данные причины войну начал, вы по нашему желанию и к вам писмянному напоминанию чрез полковника нашего Михайла Милорадовича и капитана Ивана Лукачевича от Подгорице, которые от них вручены преосвященному Даниилу Счепчевичу Негошу, который своею ревностию и вашею христианскою и ради единоверия и единоязычия с нами и подражая древние славы предков ваших словенского единоплеменного с вами народа, вооружившеся всенародно, показали воинские против того общего христианству неприятеля храбрые и славные действа, за что потом, когда тот салтан турецкий паки с нами мир возобновил, прислал в провинции ваши турецкие свои войска, которые многих из ваших народов порубили и мучительски умертвили, иных же по каторгам развезли, монастыри же и церкви пожгли и церковные утвари и ваши пожитки разграбили, о чем мы как из посторонних ведомостей, так и чрез присланных ваших ко двору нашему известилися и по христианской должности соболезнуем. И повелели во всем нашем православном царствии в божиих церквах и монастырях за оных пострадавших за веру христианскую и венчавшихся мученическим венцем соборне бога молить и поминовение творить. Вам же, в животе оставшимся ратоборцам, мы, великий государь, наше царское величество восхотели чрез сию нашу грамоту вам тот с начала оной войны ревностной по христианству и единоверию с нами подвиг и оказанные воинские действа всемилостивейше похвалить и за показанные в тот случай к нам, великому государю, и ко всему нашему империю вспоможения возблагодарить, и хотя за нынешнею долгопротяжною с еретиком королем швецким войною, на которую многие иждивения употреблять мы принуждены, дабы оную как наискоряе окончать, не можем мы по достоинству и по заслугам вашим вам награждения учинить; однако ж во знак нашия к вам милости посылаем ныне с преосвященным Даниилом Негушу Счепчевичем, митрополитом скендерийским и приморским чиноначальником вашим, 160 золотых персон наших да денег пять тысяч рублев на вспоможение разоренным людям и большей в той случай труд понесшим, да ему преосвященному митрополиту, на расплату долгов его в сем случае полученных и на созидание разоренных в митрополии его церквей и монастырей пять тысяч рублев. А впредь, когда мы мир благополучный получим и от претяжких воинских иждивений освободимся, не оставим за вашy верную службу нашею царскою милостию вяще наградити. И понеже мы имеем ныне с салтаном турецким мир, и с нашей стороны желаем оной ненарушимо содержать. Сего ради советуем и вам иметь с ними мир, ежели ж бы оный паки на нас и на государство наше войну (чего в нынешнее время не чаем) всчал, и в таком случае желаем от вас паки по единоверию и единоязычию оружию нашему помощи и обнадеживаем вас всякою нашею царскою милостию и награждением, которая наша милость от вас всех никогда и впредь неотъемлема будет. Впрочем, объявит нашу к вам милость бывшей здесь, при дворе нашем, преосвященный Даниил, митрополит скендерийский. Дан в царствующем нашем граде Санкт-Питербурхе лета от рождества Спасителя нашего 1715, июля в 9, государствования нашего 34. (Из Москов. архива мин. иностр. дел)

 

На прво место

News image

Засрами се Љупчо Палевски – Палчо

Палчо и се‘ е можно. Предавник може да Ви биде само роднина, пријател, соборец, „истомисленик...

Историја

News image

Повик за Илинденското востание

Повик за Илинденското востание

Иселеници

News image

ИСТОРИСКИОТ РАЗВОЈ НА „ИЛИНДЕНСКИТЕ ИСЕЛЕНИЧКИ СРЕДБИ“ ВО ЉУБОЈНО (18)

Илинден е најголемиот ден на слободарскиот дух од сите ден...

Култура и туризам

News image

По стапките на Месијата (9) 14 станица е посебна црква во која се наоѓа Христовиот Гроб

Црквата на Светиот гроб- Гробот на Христа Под големата ротонда на Црквата Светиот Гроб, направена е...

Фељтон

News image

ОДНОСОТ НА АТИЊАНИТЕ, ТРАКИЈЦИТЕ И ДРУГИТЕ АНТИЧКИ НАРОДИ КОН МАКЕДОНЦИТЕ (21)

Она што започнало како интереси на Атина во егејското крајбрежје за да се заштити Ба...

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.