Среда, 16 Август 2023   
Богот Перун не бил словенски бог

АКО БОГОТ ПЕРУН БИ БИЛ СЛОВЕНСКИ БОГ, ШТО ТОЈ ПЕРУН СО ЧЕРЕП НА ОДРАСНАТ ЦИЦАЧ КАКО НА МАЈМУН БИ БАРАЛ МЕСТО КАЈ ЕТРУРЦИТЕ ВО ИТАЛИЈА, НА БАЛКАНОТ, ВО АНАДОЛИЈА, СЕВЕРЕН КАВКАЗ И БЛИСКИОТ ИСТОК... ДУРИ И ВО АМЕРИКА ВО ПЕРУ И ТОА КАЈ НЕСЛОВЕНСКИТЕ НАРОДИ САМО СО ФЕТАЛЕН ЧЕРЕП КАКО НА ЛУЃЕ КАКО ШТО ОПСТОИЛЕ МАКЕДОНЦИТЕ? СЕ ЗАКЛУЧУВА: СЛОВЕНИТЕ КАКО ПОСЕБНИ НАРОДИ СЕ НАЈГОЛЕМА ЛАГА И СЕ ПОСТАВУВА ПРАШАЊЕТО: ДО КОГА НАС ЌЕ НЕ ЛАЖАТ? ИЛИ ИНАКУ КАЖАНО: ДО КОГА САМИТЕ ЌЕ ИЗИГРУВАМЕ ГЛУПАЦИ, НА ЧИЈА ГЛУПАШТИНА ЌЕ ЗАРАБОТУВААТ Т.Н. НЕСЛОВЕНИ - ОТСЕКОГАШ НАШИ ГРОБАРИ?! ПА ВРЕМЕ Е КОНЕЧНО ДА НЕ ПОДЛЕГНУВАМЕ НА МАЈМУНАРИИТЕ НА МАЈМУНСКИТЕ ЕВРОПСКИ Т.Н. НАРОДИ СО СВОЈАТА ДАРВИНОВА ТЕОРИЈА ПРИФАТЕНА ОД КАТОЛИЧКАТА ЦРКВА, А ЗА ОД ПРОТЕСТАНТИТЕ И ОД НЕАНДЕРТАЛОТ - ПА И ТОЈ БИЛ МАЈМУН! СИТЕ ВИДОВИ МАЈМУНИ ИМААТ 48 ХРОМОЗОМИ, А ЧОВЕКОТ 46, КОИ МЕЃУСЕБНО НЕ СЕ „ПАРЛИВИ“... ПА НАС НИ ТРЕБА САМО ПАМЕТ СО БРАТСКА ЉУБОВ И НИШТО ПОВЕЌЕ!

bogot-perun

Историски било познато дека Зевс и Перун бил еден ист бог со различни имиња (Афанасиев). И затоа тој се наоѓал во Италија кај Етрурците (Билбија). Дури и на Балканот, кога на него дошле Дивјаците - Словени 100% голи, а облечени во кожи од мечки, волци... Па тие јаделе само мечки, волци, глувци... животни кои живееле во Скитија..., и јавале на коњи, а говеда, свињи... немале. Овие животни биле на Белци. Бидејќи тие непреминливиот Дунав (Г.Вајганд, 1924) го поминале со трска, која ја нема кај длабокиот Дунав, таа вирее до длабина до 0,5m за да се задоволи со кислорот, кутрите Дивјаци на Балканот ништо не донеле. 

Дивјаците Словени на Балканот го донеле само својот јазик, кој бил варварски= пелазгиски= т.н. словенски, на кого говорел и Платон. Пак, т.н. старогрчки (коине) бил само Александриски Птоломејов јазик од 300 г.п.н.е. Следи еладскиот јазик бил само вулгарен (булгарен= народен) коински јазик и тоа само од 1868 година, никако порано. Ова било само поради тоа што Цариградската патријаршија катаревуса дотогаш не го прифаќала. За неа бил битен само коине, кој го употребувал Апостол Павле. Па тој не го познавал службениот јонски јазик со писмо од Милет, кои биле во употреба во Атина со Елада итн.

Се наведоа Етрурците, а еве нешто и за во Западна Азија: авторите говорат за граничните индоевропски јазици на Анадолија, северен Кавказ и Блискиот Исток. Па следат хетитскиот бог Перуас, каситскиот бог на сонцето Суриас, хетитски господар Ишан... На високите планини и оддалечените долини на Хиндукуш, на пример, Парун е кафирски бог на војната; во Авганистан, неговото име на јазикот пушта е Перун. 

Некој ќе рече, таму оделе Македонците, кои стигнале дури во Тибет, каде била врската и со летечките објекти, за чија цел таму и Хитлер испратил група луѓе, а за летачките објекти преведувачи биле една Германка и една Југословенка. Кинескиот амбасадор изјавил, дека македонски села имало во Тибет. Значи, повеќе отколку во Пакистан со нашиот бог Арес= јарес= јарец, кој ја краси 100% Р.Македонија. Во Тибет бил однесен и нашиот Шарпланинец... 

Такви биле Македонците, тие мноштво работи однеле дури и во Тибет. Меѓутоа, нема никаква трага само од мајмунските Словени. Тие на Балканот не донеле ниедно животно, ниедно растение, кола за превоз, дел од кола, колце, дел од колце, паричка, сад... или било што. Еве уште еден доказ: Белците се селеле со волски коли, а Скитите и Монголите со коњи и коњски коли. Следи заклучокот, никогаш досега на Балканот немало преселба на ниеден мајмунски Словен со волска кола. Следи, секој оној кој пронајде било што словенско на Балканот донесено од Скитија, итно нека ја добие Нобеловата награда и било која друга.

Па Словените би морале да имаат само черепи на одраснати цицачи како на мајмуни. За жал, денешните Македонци имаат черепи само на фетален цицач. Еве ја разликата: ако мајмун би паднал од дрво, тој би доживеал потрес на мозокот, би му напукнал черепот или би се скршил... Меѓутоа, ако човек би паднал на глава, таа ќе се смачка, како ако некој тресни варено јајце тоа ќе стои исправено, итн. Еве и уште еден доказ. Протераните Македонци од Елада= т.н. Грција, а во врска со нашите во Ташкенд и ДАГ, со истражувањата врз черепите се докажа, тие личеле на черепите на античките Македонци. И конечен доказ: во истражувањата на черепите во Р.Македонија било утврдено дека во неа имало ретки словенски (долги) черепи. Значи, во Р.Македонија немало словенски народ, па нас ни велат ние сме биле Словени, а не антички Македонци. Според наведеното, состојбата се менува, во Р.Македонија немало ништо словенско.

Македонците талкале кон Исток, и го трагале Крајот на светот. Нивното патување било по Patifik=пат тивик, пат тивок=тив ок: тив=тих- Тих Океан. Кога дошле Шпанците во Америка заприметиле дека таму има бродови како во Источното Средоземје... Таму Македонската флота однела традиции од Персија, Месопотамија, Египет, Македонија... Дури египетски начин на балзамирање, египетски хиероглифи, т.н. грчко фонетско писмо... пирамиди... други градби, Инки како инка - градот личи на инка. Дури и т.н. отров Амала=а мала, машки род амал=а мал: Пред да му се откине главата, му се давала мала количина дрога. Каква количина да му се даде? А мала! Па таа а мала е само Амала. Или каков товар носи амалот, а мал=Амал. Следи дрогата, дрога= дража, ги блокирала болките со откинувањето на главата со бакарниот нож... Па името Перу е од богот Перун, кој бил бог на секајцата, грмежот и громот и тој во Перу се славел. А и овде нашите нешто однеле. Види моја книга „Атлантида - фалсификат Солон и Платон“. Исто така, во мноштво книги кои можат да се симнат од www.brigien.com. 

Овде се поставува прашањето: Па кој ништо не донел на Балканот? Само мајмунските Словени крвопијци на Домородците! Е до каде отишла нашата т.н. словенска мајмунска историја.

Авторите пишуваат, дека паганскиот словенски бог на сонцето Хорс има исто потекло како ведскиот свар... Интересно е, можеби случајно, дека во староегипетската религија богот на небото Хор или Хар, во облик на орел, на чии раширени крила се богови, чии очи се сонце и месец, бил бог над боговите. И затоа измеѓу Исус и египетски Хор има 137 сличности, додека меѓу Христос и Кришна ги има на стотини.

Овде се поставува прашањето: што мајмунските Словени имале заедничко со Ведите во Индија... и Египтјаните? Ништо! Па кои биле Словените? Само со писменост според слово, а имало и Божјо Слово, дури Логос=Реч=Збор..., види Евангелие на Св. Јован.

Бидејќи Русите пишуваеле со рецки тие биле само Рецкари: „роцки народ“, „роски народ“. Кога тие го презеле словото од Македонците, Константин и Методиј, кои биле во тајна мисија во Русија, го прифатиле коинското (т.н. старогрчко) слово. Следи, Русите станале не словенски Словени, туку коински (т.н. старогрчки) Словени. Тие за прв пат за Словени се изјасниле само во 860 година, што го пишел цариградскиот патријарх Фотиј (860). Бидејќи Русите никогаш до 860 не се изјаснале за Словени, словенските народи се најголема лага. Од друга страна, што Русите никогаш не се изјаснале Словени се` до 860 година, таа реченица руските автори (Острогорски...) ја кријат. Па што тоа значи? Никогаш Русите до таа година не биле Словени! Ова говори, конечно Русите повеќе нас да не не` лажат.

Следи да се заклучи, доста со мајмунисувањата на т.н. словенски=мајмунски автори, кои само за да објават своја книга, дури на штета на нашиот напатен македонски народ, крваво заработуваат. Па на ова еднаш засекогаш мора да им се стави крај на вакви словенски=мајмунски автори кои до последната македонска капка крв ја исцицуваат за нивни благодет... Проклети да сте македонски крвопијци, да ви се истреби коренот крвопијски...!

Ристо Ивановски

 

На прво место

News image

Славјанка Петровска да каже дали луксузната хациенда е уште нејзина или ги крие парите од продажба

Според катастарските снимки во моментот кога Петровска вели дека го продала земјиштето, таму била ...

Историја

News image

Св. Давид цар Македонски, братот на Самоил

„На 13 јануари 1833 година во пожар настрадал манастирот Св. Јован Рилски. Монасите започнале негова...

Иселеници

News image

УЧЕСТВО НА АНСАМБЛОТ „ТОМОВ“ НА ИЛИНДЕНСКИОТ ФЕСТИВАЛ ВО БИТОЛА (35)

ДЕЛ ОД МОНОГРАФИЈАТА „ТОМОВ“  НА СЛАВЕ КАТИН

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.